handdator

Visa fullständig version : 1.040 Diskussion: Stadgevidrigt förslag till ny styrelse #4 [besvarad]


Hanna Dönsberg
2010-04-21, 23:38
piratcensur har lagt ett förslag på ny styrelse. Detta förslag innehåller enligt våra stadgar två personer för mycket som står som omval. Länk till förslaget: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25262

Citerat ur stadgan: "Styrelsens ledamöter väljs på 3 år med överlappande mandatperioder så att en tredjedel av styrelseplatserna besätts varje år."

Jag yrkar: Att "3.6.05 Diskussion: Förslag till styrelse #5" stryks som valbart förslag under årsmötet, då detta är stadgevidrigt.

Rick Falkvinge
2010-04-21, 23:45
Jag noterar att du nogsamt klippt bort nästa mening ur stadgarna, som förtydligar varför den meningen står där:

"Styrelsens ledamöter väljs på 3 år med överlappande mandatperioder så att en tredjedel av styrelseplatserna besätts varje år. Syftet med detta är att undvika att en majoritet av styrelsen byts ut på en gång."

Detta gör inte årsmötet -- alltså byter en majoritet av styrelsens röster -- och det föreligger därför ingen konflikt med stadgarnas intentioner.

Det finns till och med ytterligare meningar som talar om hur man ska göra i exakt den här situationen, alltså när styrelsen utökas, något som varit avsikten länge.

Andreas Bjärnemalm
2010-04-22, 01:28
piratcensur har lagt ett förslag på ny styrelse. Detta förslag innehåller enligt våra stadgar två personer för mycket som står som omval. Länk till förslaget: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25262
Citerat ur stadgan: "Styrelsens ledamöter väljs på 3 år med överlappande mandatperioder så att en tredjedel av styrelseplatserna besätts varje år."
Jag yrkar: Att "3.6.05 Diskussion: Förslag till styrelse #5" stryks som valbart förslag under årsmötet, då detta är stadgevidrigt.

piratcensurs förslag innebär att 5 personer väljs. Det är alltså faktiskt ett av de två förslag som är giltiga oavsett vilken tolkning av stadgan mötet väljer.

Se här för diskussion om stadgetolkning: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25658
Och här för voteringen i frågan: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25660

Mötespresidiet anser därmed ordningsfrågan besvarad.

Andreas Bjärnemalm
2010-04-23, 02:19
Tråden stängs:
Då ingen diskussion förts i tråden på 24 timmar stänger mötespresidiet den. Om du vill väcka frågan till omröstning så görs det genom mejl till motespresidiet@piratpartiet.se.

Mötespresidiet