handdator

Visa fullständig version : PayPal is not working for party Donations !!


thejon
2006-06-01, 03:30
Please forgive English only post, I am from Australia.

I will put a Babel translation of this text at the bottom.On your party site, the PayPal system is not working for party Donations !!

No matter how fast you type, it always gives a 'timed out' message.

Can something be done about this ??Best Regards, keep up the Good Work!

JonBehaga förlåta Engelsk bara post , JAG er från Australien.

Jag vill lägga en Spenabarnen översättning av den här text nederst. På din partiet tomt , den PayPal system arbetar inte för partiet Gåvan!!

Ingen materia hur fort du skriva på maskin , den alltid gir en 'timed out' meddelande. Kanna något blir gjort angående detta??

Bäst hänsynen , hålla uppe den God arbeten!

Jon

Tor Skude
2006-06-01, 06:04
Paypal should be working. The last donation was received 35 minutes ago. Please try again. Thank you for your support.