handdator

Visa fullständig version : 1.050 Diskussion: Ordningsfråga: Bordlägga voteringen om motionen om införandet av en svensk författningsdomstol


Gustav Nipe
2010-04-25, 00:04
Votering om författningsdomstol sker i skrivande stund om Motion om införandet av en svensk författningsdomstol http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25782

Jag känner att motionen håller på att kuppats igenom av en lite grupp människor, som inte har förankring i partiet och dess ideologi. Jag har djup respekt för partietsmedlemmar, men jag tror verkligen inte att denna fråga är förankrat i partiet.

Jag yrkar att voteringen om motionen bordläggs.

samface
2010-04-25, 00:05
+1

Leffelini
2010-04-25, 00:06
+1

Terobi
2010-04-25, 00:06
+1 #sydkupp

Klara Ellstrom
2010-04-25, 00:07
+1 Nipe

Dexe
2010-04-25, 00:07
+1

Mikael Holm
2010-04-25, 00:07
+1

Max Gnipping
2010-04-25, 00:09
+1

IsakGerson
2010-04-25, 00:09
+1

deerf
2010-04-25, 00:15
+1

of_darkness
2010-04-25, 00:18
Votering om författningsdomstol sker i skrivande stund om Motion om införandet av en svensk författningsdomstol http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25782

Jag känner att motionen håller på att kuppats igenom av en lite grupp människor, som inte har förankring i partiet och dess ideologi. Jag har djup respekt för partietsmedlemmar, men jag tror verkligen inte att denna fråga är förankrat i partiet.

Jag yrkar att voteringen om motionen bordläggs.

Ehm nej. "utöka lagrådets möjligheter att förkasta lagförslag, eller genom att införa en svensk konstitutionsdomstol"

Det är tydligt att första hands alternativet är att lagrådet får större makt. och att författningsdomstol är det sekundära alternativet.

Och nej jag tror inte på någon "kupp",och vidare röstlängden är ännu inte kontrolerad så det deffenitiva röstsiffrorna dröjer, men om de står sig så är det ingen kupp.

bara för att vi aktiva inte gillar att vissa medlemmar är av en åsikt så är det inte skäl nog för att skrika kupp när motionen och förfaranden aär korrekta.

Så starkt avslag.

Cernael
2010-04-25, 00:19
Det var de tio som krävs - kom ihåg att maila mötespresidiet.

Tsim
2010-04-25, 00:19
+1 :)

SimonRosenqvist
2010-04-25, 00:20
Det var de tio som krävs - kom ihåg att maila mötespresidiet.

Frågan har väckts till omröstning.

Länk till voteringen:
http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25954

J. C.
2010-04-25, 00:39
Även om jag håller med om att motionsyrkandet inte är något som PP ska driva idag måste jag ändå uttrycka min starka åsikt om det förfarande som används här. Ifall vi ska använda ordet kupp i dess rätta bemärkelse så är det denna ordningsfråga som ska kallas det, inte ursprungsmotionen.

Jag yrkar avslag på den här ordningsfrågan och hoppas att man lägger tid på något mer hedervärt kampanjande för ett avslag på motionen istället.

AndersLindbäck
2010-04-25, 01:33
Håller med denna ordningsfråga är en kupp i det avseendet att man kan rösta avslag och därmed stoppa frågan.

Att väcka ordningsfråga för att man inte gillar frågan för att få igenom en sekundär omröstning i frågan för och försöka stoppa den på annat sätt kan inte ses som annat än en kupp.

För det betyder om det godkänns så kan det i alla frågor där det inte går ens väg - samla bara 10 personer ställ en ordningsfråga om att få den bordlagd och så få till stånd en andra omröstning i frågan och hoppas att de som röstade ja förra gången röstar nej nu.

Nu verkar ju denna ordningsfråga dö genom att de flesta röstar nej. Men dåligt gjort av alla de som fick upp den till omrösning - de luktar dåliga förlorare.

Apis
2010-04-25, 01:34
+1 Jimmy Callin

Motionen lyder dessutom:
(B05-005) att årsmötet uttalar som Piratpartiets politiska ställningstagande att den svenska grundlagens ställning måste stärkas. Detta skulle till exempel kunna ske genom att ge rättsprövande instanser rätt att ogiltigförklara lagar de anser strida mot grundlagen, utöka lagrådets möjligheter att förkasta lagförslag, eller genom att införa en svensk konstitutionsdomstol. Samtidigt ska styrelsen tillsätta en arbetsgrupp med målsättning att senast nästa årsmöte lägga fram ett förslag på hur grundlagen bör stärkas samt lämna in ett förslag på hur detta ska återspeglas i principprogrammet.Om jag förstår saker och ting rätt så behöver inte styrelsen göra mer än att tillsätta en arbetsgrupp som ska ge ett förslag till nästa årsmöte, då det altså blir en ny motion. Eller har jag helt missförstått något?

Gagarin Miljkovich
2010-04-25, 04:21
Jag yrkar avslag på den här ordningsfrågan och hoppas att man lägger tid på något mer hedervärt kampanjande för ett avslag på motionen istället.

Bra talat. Jag yrkar också avslag på den här ordningsfrågan.

Och visst har detta om författningsdomstol diskuterats kors och tvärs.
Det främsta motivet för en författningsdomstol är att vi människor, likaså våra politiker, är inte ofelbara.

Lär mer här; http://www.forfattningsdomstol.se

Jan-Olof Ruuska
2010-04-25, 12:14
+1 Jimmy Callin

Motionen lyder dessutom:
Om jag förstår saker och ting rätt så behöver inte styrelsen göra mer än att tillsätta en arbetsgrupp som ska ge ett förslag till nästa årsmöte, då det altså blir en ny motion. Eller har jag helt missförstått något?


Precis, detta är ETT MYCKET HARMLÖST FÖRSLAG som vi röstar om. Jag förstår inte problemet. Är vi inte alla för att grundlagen skall vara stark?

Motionen ger oss tid att diskutera och förankra hur vi skall stärka grundlagen på bästa sätt.

Personligen är jag för lösningen författningsdomstol, men är öppen för andra lösningar om de är genomtänkta, förankrade och passar partiet att driva i rådande opinion etc.

Att väcka ordningsfråga om detta måste bero på något missförstånd. Vi är ju för att skydda privatlivet och detta stadgas i grundlagen. Hur kan det vara fel att stärka grundlagens ställning?

En sak till, hur kan det vara en KUPP att rösta på ett årsmöte?
Hur vill ni i så fall införa kuppskydd mot det?
Röstningsförbud för dom som har fel åsikt?

Qer
2010-04-25, 12:29
En sak till, hur kan det vara en KUPP att rösta på ett årsmöte?
Hur vill ni i så fall införa kuppskydd mot det?
Röstningsförbud för dom som har fel åsikt?

Medhåll. Ordet kupp har viftats runt så vilt innan och under det här årsmötet att det snart inte har någon relevant betydelse inom PP längre. Det börjar bli rätt tjatigt.

SimonRosenqvist
2010-04-25, 19:01
Tråden stängs:

Mötet är avslutat.

Mötespresidiet