handdator

Visa fullständig version : Vad beslutades egentligen?


Tommten
2010-04-25, 22:04
Jag klistrade in alla bifall jag hittade här, förbättra om jag missade nått: http://piratepad.net/arsmote2010

Men vad innebär allt det där då?
Ska försöka göra min tolkning av vad jag tolkar som viktigt, på ett kort och enkelt sätt.
En massa stadgeändringar fick bifall och vissa behöver andraläsning senare. :P
Insyn. Ökad insyn i valberedningens arbete med hjälp av orggruppen. Styrelsen måste dokumentera och protokollföra sina röstresultat.
Svenska grundlagens ställning måste stärkas. Offentlighetsprincipen skall stärkas.
Offentligt finansierade verk och databaser ska släppas fri som grundregel.
Vi är för nätneutralitet.
Vi ska förändra konsumentlagstiftningen så internetanslutningar inte får levereras begränsade, spärrade eller manipulerade.
Varumärkesrätten ska bara fungera som konsumentskydd.
Butiker ska inte ha anmälningsplikt när deras kunder köper TV-mottagare.
DRM förbudet är borta. Nu står vi istället för att det alltid ska vara tillåtet att knäcka DRM och att inga lagar ska få göra det olagligt.
Vi slipper frågan om legitimationsfri vård. Den är tillbakadragen.
Internet ska vara en medborgerlig rättighet som ska tillräknas existensminimum. Minst 1 Mb/s ner och 0,5 Mb/s upp ska det vara.
Ingen diskriminering eller kvotering är tillåten i PP och vi kräver detsamma av organisationer som söker stödmedlemskap.
Exakt vad det sista innebär vet jag inte. Vad räknas in som stödmedlemskap? Temat konsumentskydd och internet som existensminimum var intressanta tillägg!
Det är en massa beslut om att förändra tekniken i partiet och arbeta på principprogramet också, men det får någon annan lyfta fram.

Har jag gjort nått fel får väl någon rätta mig. Det brukar vi ju vara duktig på i PP. :)

Marcus Borg
2010-04-25, 23:14
PP blir också ett mer EU-vänligt parti genom att kritiken mot Lissabonfördraget ströks.

SM5POR
2010-04-25, 23:17
En massa stadgeändringar fick bifall och vissa behöver andraläsning senare. :PFlera av stadgeändringsförslagen erhöll mer än hälften av rösterna, men för att årsmötet skall bifalla en stadgeändring krävs minst tre fjärdedels majoritet, vare sig det räcker med ett sådant beslut eller behövs två stycken (med minst två veckor mellan mötena), detta enligt § 20 i gällande stadgar.

Det var vad jag såg vid min hastiga genomgång bara två av stadgeändringsförslagen som erhöll minst tre fjärdedels majoritet, nämligen organisationsutvecklingsgruppens kompletta revidering av stadgarna (A16), samt ett yrkande hörande till en annan motion med flera stadgeändringar om att stadgeparagraferna vid behov skulle numreras om. Eftersom alla andra ändringsförslag föll, så behöver inte någon omnumrering göras, och då behöver inte heller omnumreringsyrkandet tas i ett andra beslut för att gälla, utan det får anses omedelbart uppfyllt.

Den stora stadgerevideringen behöver dock tas i ett andra beslut, något som årsmötet beslutade skall ske vid ett medlemsmöte senast i oktober om jag minns rätt.

Det kan finnas anledning att putsa de nya stadgarna något. Det gör vi dock inte nu, för de två besluten om stadgeändring måste vara likalydande, och då är det lika bra att vänta till dess att de är i kraft, så att vi kan tillämpa de nya stadgarnas ändringsbestämmelser (det framgår inte av § 20 i gällande stadgar vilka paragrafer i de nya stadgarna som kan ändras med endast ett beslut, så därför gäller under en övergångsperiod att det krävs två beslut för minsta kommatecken som man vill flytta på). Hellre en bekräftelse av detta årsmötes beslut i höst och några mindre ettbeslutsändringar nästa vår, än att skrota det vilande förslaget för att anta ett snarlikt i höst och bekräfta det nästa vår; det senare tar liksom lika lång tid men medför att man skjuter ikraftträdandet på framtiden, vilket skulle röra till planeringen rejält.

När efter höstens beslut träder de nya stadgarna i kraft, om de antas vid andra läsningen? För styrelsens del förmodar jag att de träder i kraft vid årsskiftet, så att den nu valda styrelsen får avsluta sitt verksamhetsår innan nästa (som också väljs i höst) tar över. Detta verksamhetsår blir i praktiken ändå några månader kortare, i och med att man slipper överlappningen med nästa år i januari-april.

Richie
2010-04-25, 23:24
Vi slipper frågan om legitimationsfri vård. Den är tillbakadragen.

Det där är väl den jag tycker är mest synd. Men det är iaf tur att vi inte skrev på http://www.vardforalla.se/ - initiativet, det hade känts rätt kymigt att tvingas dra tillbaka det...
Ingen diskriminering eller kvotering är tillåten i PP och vi kräver detsamma av organisationer som söker stödmedlemskap.

Exakt vad det sista innebär vet jag inte. Vad räknas in som stödmedlemskap? Bra fråga, det är väl det som står i stadgarnas paragraf sex:

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets
organisation kan erhålla stödmedlemskaps status. Individer som endast har stödmedlemskaps status har ingen rösträtt.

Richie
2010-04-25, 23:34
När efter höstens beslut träder de nya stadgarna i kraft, om de antas vid andra läsningen?

Det torde väl ske omedelbart efter det mötet stänger?


För styrelsens del förmodar jag att de träder i kraft vid årsskiftet, så att den nu valda styrelsen får avsluta sitt verksamhetsår innan nästa (som också väljs i höst) tar över. Vilken styrelse menar du nu? Den nyss valda styrelsen började sitt arbete när mötet stängde nu ikväll, enligt paragraf 14 i de "gamla" stadgarna. Jag vill minnas att de nya stadgarna stipulerar den tiden (jag försökte motionera om att ändra det till omedelbart eller i vart fall korta tiden för att undvika att den "gamla" styrelsen blir en halt anka) och det är tveksamt om det hinner bli ett fullfjädrat medlemsmöte (enligt de nya stadgarna) redan i höst, eftersom det inte är helt säkert att vi hinner med andraläsningen innan de nya stadgarna stipulerar att höstmötet ska hållas...

Jag hittade inte just nu hur det gick i de relevanta voteringarna eftersom alla de trådarna heter samma sak. :-P

SM5POR
2010-04-26, 00:19
Vilken styrelse menar du nu? Den nyss valda styrelsen började sitt arbete när mötet stängde nu ikväll, enligt paragraf 14 i de "gamla" stadgarna. Jag vill minnas att de nya stadgarna stipulerar den tiden (jag försökte motionera om att ändra det till omedelbart eller i vart fall korta tiden för att undvika att den "gamla" styrelsen blir en halt anka) och det är tveksamt om det hinner bli ett fullfjädrat medlemsmöte (enligt de nya stadgarna) redan i höst, eftersom det inte är helt säkert att vi hinner med andraläsningen innan de nya stadgarna stipulerar att höstmötet ska hållas...
Jag tror inte heller att vi hinner med ett riktigt höstmöte efter medlemsmötet, och jag antog att det fyllnadsval som skall äga rum på medlemsmötet är avsett att välja styrelse för 2011, inte bara för återstoden av 2010.

Om tanken är att man vid fyllnadsvalet väljer samma styrelse för återstoden av 2010 och hela 2011, då kommer denna styrelse att få ansvara för ett ungefär 14 månader långt "verksamhetsår" som med cirka två månader bakåt i tiden överlappar räkenskapsåret 2010 i stället. Om det skulle inträffa oegentligheter under denna korta tid, vilken revisionsberättelse (2010 eller 2011) skall revisorn ta upp det i?

Finns det någon väsentlig poäng med att stadgarna träder i kraft omedelbart efter mötet (eller egentligen när protokollet är justerat, för att undvika att man verkställer ett potentiellt ogiltigt beslut), eller är det exakta datumet oväsentligt?

Vill man gå mer strikt till väga brukar man till ändringsbeslutet foga lämpliga övergångsbestämmelser, såsom datum för ikraftträdande samt bestämmelser som bara gäller under en övergångsperiod. Nu har vi inte tagit något beslut vid första läsningen om övergångsbestämmelser, men behövs det verkligen två beslut för att bestämma själva ikraftträdandedatumet? Detta datum står ju inte i någon stadgeparagraf utan har i praktiken delegerats till den nu valda styrelsen att "besluta" om... :unsure:

of_darkness
2010-04-26, 00:23
PP blir också ett mer EU-vänligt parti genom att kritiken mot Lissabonfördraget ströks.

Det var lite synd att de bättre förslaget förlorde framvaskningen, men de var väl för mycket fikon språk i det.

känns allmänt som många röstar bort fikon språk när det i min mening är det som behövs för bra texter som inte är på dagis nivå.(sen kan man alltid ha en förenklad version av principprogrammet , men principprogrammet bör vara fikonspråk)

Men däremot så var det nu strukna stycket utdaterat och sånt ska ju bort.

Så mötet som jag tolkade det ville inte ha fikonspråk för de tycker de är jobbigt och har svårt o förstå men de ville inte ha inaktuella texter.

men jag tror inte att vi ska tolka det som att partiets åsikt har förändrats här, för det är nog fel.

JorgenL
2010-04-26, 01:58
Vill man gå mer strikt till väga brukar man till ändringsbeslutet foga lämpliga övergångsbestämmelser, såsom datum för ikraftträdande samt bestämmelser som bara gäller under en övergångsperiod. Nu har vi inte tagit något beslut vid första läsningen om övergångsbestämmelser, men behövs det verkligen två beslut för att bestämma själva ikraftträdandedatumet? Detta datum står ju inte i någon stadgeparagraf utan har i praktiken delegerats till den nu valda styrelsen att "besluta" om... :unsure:

Jag tror att iden är konstruera sådana övergångsbestämmelser att antas i samband med andraläsningen av förslaget, i vart fall har jag sett den målsättningen diskuteras. Som du säger så är det ju inte en fråga om vilka stadgar som ska gälla, utan mera om hur man gör när man byter, och i princip så är detta inte reglerat i stadgan, utan då bör vanlig beslutsordning gälla, dvs man kan med enkel majoritet på ett möte bestämma hur det går till.

Det är nog dessutom en god sak att avvakta lite med att formulera de exakta övergångsbestämmelserna för att se hur det blir mest praktiskt med tanke på valutfallet. Kommer vi in få lär det vara en hel del praktiska problem som ska hanteras i samband med det, och det kan mycket väl ge effekter på hur snabbt vi klarar av att tex fixa ett ordinarie höstmöte.

Hanna Dönsberg
2010-04-26, 02:15
Det var lite synd att de bättre förslaget förlorde framvaskningen, men de var väl för mycket fikon språk i det.

känns allmänt som många röstar bort fikon språk när det i min mening är det som behövs för bra texter som inte är på dagis nivå.(sen kan man alltid ha en förenklad version av principprogrammet , men principprogrammet bör vara fikonspråk)

Men däremot så var det nu strukna stycket utdaterat och sånt ska ju bort.

Så mötet som jag tolkade det ville inte ha fikonspråk för de tycker de är jobbigt och har svårt o förstå men de ville inte ha inaktuella texter.

men jag tror inte att vi ska tolka det som att partiets åsikt har förändrats här, för det är nog fel.

Där hittade du något jag tänkt på. Ska ni skriva motioner till nästa årsmöte hjälper jag gärna till med texten. Jag kan skriva på många olika sätt, beroende på om det är stadgar eller principprogram. Helt enkelt - jag är bra på text, kontakta mig om du behöver hjälp :)

Hoffa76
2010-04-26, 02:45
Fikonspråk i principprogrammet är dåligt. Principprogrammet är den text vi hänvisar till då någon vill veta vad pp står för. Den texten måste vara lätt att förstå.

Jag röstade på det i slutändan framvaskade förslaget hela vägen då jag tyckte de andra var pratiga och inte lika lätta att förstå.

Rick Falkvinge
2010-04-26, 09:40
DRM förbudet är borta. Nu står vi istället för att det alltid ska vara tillåtet att knäcka DRM och att inga lagar ska få göra det olagligt.

Faktum är att DRM-förbudet kom tillbaka på ett annat ställe i Principer, samtidigt.

Så nu är vi både för att det ska vara lagligt att gå runt OCH olagligt att sätta i produkter.

Dessutom lärde vi oss vikten av att göra helhetsrevideringar av Principer. :)

of_darkness
2010-04-26, 10:12
Fikonspråk i principprogrammet är dåligt. Principprogrammet är den text vi hänvisar till då någon vill veta vad pp står för. Den texten måste vara lätt att förstå.

Jag röstade på det i slutändan framvaskade förslaget hela vägen då jag tyckte de andra var pratiga och inte lika lätta att förstå.

Nej ett principprogram ska vara extrem tydligt, därav måste man använda fikonspråk i min mening.

För annars tenderar det bli värdelösa generaliseringar och dåliga skrivelser som kan mena saker man inte vill mena.

Men det säger inte att man kan ha dem lättlästa för dem som inte förstår fikonspråk.

Och även under mötet borde det funnits förklarande texter till fikon språket i principprogram och stadgar så att alla förstår vad de handlar om.

Qer
2010-04-26, 11:25
Men däremot så var det nu strukna stycket utdaterat och sånt ska ju bort.

Definitivt. Det gör inte partiet direkt mer trovärdigt om vi upprörs av hästavföring på stadsgatorna när bilismen tagit över, om man säger som så. Att plocka bort formuleringar som är irrelevanta är bara paragrafhygien, inget annat.

Dessutom lärde vi oss vikten av att göra helhetsrevideringar av Principer. :)

Och konsekvensanalys vad gäller motstridiga förslag. Och vikten av att jämka motioner och yrkanden innan årsmötet. Och säkert en skithög andra saker med.

Men det blir bättre för varje gång vi gör fel, det är ändå en positiv trend. Det hade varit väldigt illa om vi repeterat samma fel varje gång... :D

Blod-Svente
2010-04-26, 23:53
Faktum är att DRM-förbudet kom tillbaka på ett annat ställe i Principer, samtidigt.
Var då?

mobboffer
2010-04-27, 07:53
Var då?
http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25876
Det skall även vara förbjudet med tekniska åtgärder som förhindrar medborgare att utöva sina lagliga rättigheter.
Frågan är dock hur det ska tolkas. Kopieringsskydd gör det bara svårare att kopiera, inte omöjligt. Så den här paragrafen är nog helt meningslös.

willenfort
2010-04-27, 11:25
http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25876

Frågan är dock hur det ska tolkas. Kopieringsskydd gör det bara svårare att kopiera, inte omöjligt. Så den här paragrafen är nog helt meningslös.
Den paragrafen är allt annat än värdelös. den är vald med omsorg. :)

"tekniska åtgärder" är samma ord som används i uppgovsrättslagstiftningen och är deffinierad i dess kapitel 6. ( http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1960:729 )

Så vad denna text säger är att DRM mm får inte förhindra en person från att utöva sina lagliga rättigheter (tex framställning till privat bruk) det hindrar även DRM och liknande på matreal som är i public domain osv.

mobboffer
2010-04-27, 12:03
Så vad denna text säger är att DRM mm får inte förhindra en person från att utöva sina lagliga rättigheter (tex framställning till privat bruk) det hindrar även DRM och liknande på matreal som är i public domain osv.
Men som jag skrev så förhindrar inte DRM sånt, det gör det bara krångligare.

willenfort
2010-04-27, 13:11
Men som jag skrev så förhindrar inte DRM sånt, det gör det bara krångligare.

ge ett exempel på ett drm som inte förhindrar men bara gör det krongligare.

för jag kan inte komma på ngt så jag förstår inte hur du tänker.

Desutom då vi talar om lagar och använder förhindrar så gäller det för en "vanlig" användare. dvs regionskodning tex förhindrar dig att se på skivor du köpt i tex usa i svenska spelare. dvs skulle vara olaglig.

Qer
2010-04-27, 14:32
ge ett exempel på ett drm som inte förhindrar men bara gör det krongligare.

för jag kan inte komma på ngt så jag förstår inte hur du tänker.

Det beror mycket på HUR DRM implementeras. Att försöka bygga in DRM i något där slutkunden har möjlighet att dissekera tex en binär och rota reda på hur systemet funkar är bara ett fartgupp (kan vara ett väldigt stort fartgupp, men ändå) eftersom det blir rätt begränsat hur mycket man kan leka gömma nyckeln.

Om man har hårdvarubaserat DRM (som tex i många moderna IPTV-boxar) blir det väldigt mycket värre. De gånger såna system knäcks beror det oftast på att någon programmerare klantar sig så att någon nyckel eller annan avslöjande information passerar förbi på en buss som går att läsa av.

I det sistnämnda fallet arbetar man idag mycket med att all kryptering i sin tur är krypterad med en individuell hårdvarunyckel inbränd i CPU-coren, denna nyckel används sen för att läsa in och packa upp ett krypterat block från flashet och denna operation sker inte helt sällan inne CPU:ns cache för att undvika att datat kommer ut på minnesbussen. Alla binärer är dessutom signerade för att undvika att slutkunden injectar en binär eller ett lib som börjar sniffa vad som händer i systemet.

RAM-bussen är i sin tur vanligen XOR:ad både på data- och addressledningar och inte helt sällan genereras en ny "slumpmässig" XOR-nyckeln varje gång boxen bootas för att addera mer security by obscurity. Dessutom används i princip bara BGA-kapslar med extremt korta bussar och signaler på de interna lagrena på flerlagerkort för att göra det oerhört svårt (omöjligt?) att kunna ansluta en logikanalysator.

Jag skulle vilja påstå att de hårdvarubaserade systemen är i praktiken oknäckbara så länge ingen programmerare klantar sig och råkar läcka info. Rent mjukvarubaserade system kommer däremot fortfarande vara knäckbara eftersom det i praktiken är så gott som omöjligt att garantera säkerhet när man har hårdvaruaccess till ett system.

DRM är inte en teknik, det är en jävla clusterbomb av mer eller mindre avancerade krypton och hårdvarulösningar. Det är också teknik som är väldigt sårbar för mänskliga misstag, se tex på Xbox där man hade gjort så många missar att det inte tog lång tid alls för glada hackers att nysta upp i princip allt som var värt att veta om boxen. DRM funkar bara om man håller tungan i rätt mun. Det är därför vi ser lagar mot att knäcka DRM-teknik, det är ett lagligt stödförband för teknik som ofelbart KOMMER misslyckas helt enkelt för att tekniken är för komplex för att alltid bli 100% rätt.

Denna komplexitet innebär också att DRM är dyrt. Det pratas det väldigt lite om, men det är inte ovanligt att implementerandet av DRM lägger manår till projekt eftersom det inte bara är en pina för slutkunden utan även för utvecklarna då det blir frbnnt svårt att tex debugga systemen. Försök tex ta reda på vad som går fel när du försöker accessa externa minnen när alla bussar är djupt nedgrävda i korten och alla kapslar är BGA:er.

Jag tar fanemig hellre en spik i foten...

willenfort
2010-04-27, 14:50
Det beror mycket på HUR DRM implementeras. Att försöka bygga in DRM i något där slutkunden har möjlighet att dissekera tex en binär och rota reda på hur systemet funkar är bara ett fartgupp (kan vara ett väldigt stort fartgupp, men ändå) eftersom det blir rätt begränsat hur mycket man kan leka gömma nyckeln.

Och redan här så komemr förbudet att slå till. För en vanlig användare kan inte kringå detta skyddet även om du bara tycker att det "gör det krångligare"

se mitt tdigare exempel med regionsskyddet. det är trivialt för dig och mig att kringå men det skulle valla under detta förbud eftersom en vanlig användare inte kan använda systemet.

Enkelt utryckt. Om man måste "hacka" systemet för att utöva sina rättigheter så blir systemet olagligt.

Qer
2010-04-27, 15:19
Och redan här så komemr förbudet att slå till. För en vanlig användare kan inte kringå detta skyddet även om du bara tycker att det "gör det krångligare"

se mitt tdigare exempel med regionsskyddet. det är trivialt för dig och mig att kringå men det skulle valla under detta förbud eftersom en vanlig användare inte kan använda systemet.

Enkelt utryckt. Om man måste "hacka" systemet för att utöva sina rättigheter så blir systemet olagligt.

Fast om det blir lagligt att hacka så kommer det snabbt uppstå hack som även "vanliga" människor kan använda, så det där lär ju bli öppet för tolkning. Se tex DeCSS med polare.

Jag ville dock främst belysa att det är rätt stor skillnad på DRM och DRM. Många DRM-system idag är oerhört mycket mera komplexa och svårforcerade än tex gamla tiders kopieringsskydd för band och disketter. Ett modernt system med individuella hårdvarunycklar knäcker du inte utan tillgång till avancerade (och dyra!) verktyg, kanske till och med renrum, lite security by obscurity som Spotify, Voddler eller DVD-uppspelningsprogram för PC kan glada amatörer montera ner på egen hand bara de får lite tid på sig.

Obrell86
2010-04-27, 15:38
Jag tycker att de båda motionerna borde ställts mot varandra innan slutvotering... det är konstigt att ha två helt motstridiga motioner att rösta om där syftet med den första helt tas bort genom bifall på den andra.

Tommten
2010-04-27, 15:51
Faktum är att DRM-förbudet kom tillbaka på ett annat ställe i Principer, samtidigt.
Så nu är vi både för att det ska vara lagligt att gå runt OCH olagligt att sätta i produkter.:blink: Nu blev det svårt. Har du något tips på vad vi ska svara om någon frågar vad PP tycker?
det är konstigt att ha två helt motstridiga motioner att rösta om där syftet med den första helt tas bort genom bifall på den andra.Ja, eller kanske där syftet med den andra tas bort helt genom bifall på den första. :)

tino
2010-04-27, 16:38
:blink: Nu blev det svårt. Har du något tips på vad vi ska svara om någon frågar vad PP tycker?
Ja, eller kanske där syftet med den andra tas bort helt genom bifall på den första. :)

Även om jag själv röstade för att behålla DRM-förbudstexten, så ser jag ingen motsägelse i vad mötet kom fram till.

Förut var vi för att alla DRM-lösningar ska vara förbjudna.

Nu är vi bara för att de DRM-lösningar som begränsar lagliga rättigheter ska vara förbjudna. Det är alltså tillåtet med "perfekt DRM" om någon kan skapa en DRM-lösning som enbart stoppar sådant som är förbjudet, men tillåter alla fromer av "fair use" enligt gällande lagtext.

agnesson
2010-04-27, 17:28
Mindre snack om just DRM, fler analyser av mötet :-)

Blod-Svente
2010-04-27, 20:46
Faktum är att DRM-förbudet kom tillbaka på ett annat ställe i Principer, samtidigt.
Så nu är vi både för att det ska vara lagligt att gå runt OCH olagligt att sätta i produkter.

Inte alls. Det här "andra stället" säger alltså följande:
Det skall även vara förbjudet med tekniska åtgärder som förhindrar medborgare att utöva sina lagliga rättigheter.Den formuleringen betyder inte att DRM är förbjudet. Jag vet att Christian tycker/tror det men han har fel. Vilket jag visat i otaliga diskussioner. Men han lyssnar inte. Och med tanke på kommentarerna i denna tråden verkar ingen annan ha fattat heller.
Det finns ingen lag som säger att en producent måste tillhandahålla kopierbara varor.
Det finns däremot en lag som förbjuder dej att kopiera vissa (upphovsrättsskyddade) varor. Lagen är till för att skydda upphovsrättsinnehavarna. I anslutning till detta förbud tar man upp undantag som bl a innefattar "eget bruk". Lagen föreskriver på intet sätt att producenter ska ha en skyldighet att tillhandahålla kundvänlig kopierbarhet på vissa varor.

Vad vi har är en lag som begränsar vad du får försöka kopiera - inte vad som måste vara kopierbart.

SM5POR
2010-04-28, 17:14
Men som jag skrev så förhindrar inte DRM sånt, det gör det bara krångligare.
Jag är nog böjd att hålla med Willenfort, att det är just detta krångel som juristerna (och allmänheten) menar med "hinder".

Att det rent tekniskt går att ta sig runt hindret, även utan specialkunskaper, ogiltigförklarar i sig inte benämningen "hinder". Man kan jämföra med en felparkerad cykel på en trottoar som "hindrar" framkomligheten utan att dussintals fotgängare för den skull blir stående handfallna vid cykeln ända tills en man med vit käpp tränger sig fram, känner av cykelns läge och metodiskt letar sig en väg runt densamma, medtrafikanterna till glädje och upplysning... :cool:

Se exempelvis 8 kap. 3 § vallagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050837.htm#K8P3):På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.Hur ser någonting som "hindrar" väljarna i deras val ut? Är det en apparat som på elektromagnetisk väg begränsar deras hjärnfunktioner, eller är det kanske en plastpåse som skymmer vissa av valsedelshögarna? Det senare hindret torde vara ganska lätt att kringgå, om man bara blir medveten om det.

Så länge lagen förbjuder själva hindren, så är den oproblematisk att efterleva: Den som har skapat hindret åläggs helt enkelt att ta bort det. Värre blir det när lagen tillåter vissa hinder och rentav förbjuder kringgåendet av dem, vilket torde vara unikt för just upphovsrättslagen (eller mer specifikt 52 d § (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm#K6_aP52_d) i densamma). Mannen med den vita käppen (i brist på bättre metafor) blir här ett hot mot själva rättsordningen, i och med att han har lärt sig att gå runt hindren när han träffar på dem. Förbjud vita käppar också.

Den närmaste parallell jag kommer på är förbudet mot att passera en järnvägsövergång när bommarna är fällda, för bommarna utgör helt klart legitima hinder för trafiken i syfte att undvika olyckor. Jag vet dock inte var regleringen står skriven eller hur den är utformad; är det förbjudet att böja sig ned och passera under den fällda bommen även om det är uppenbart att mekanismen är trasig och närmsta tåg är flera mil borta (hur man avgör det är en annan fråga som vi inte behöver ta upp här)? Parallellen haltar med andra ord betänkligt; immaterialrätten innefattar sällan några praktiska överväganden i stil med nödvärn eller "försvarligt med hänsyn till omständigheterna".

Till detta kommer att "kringgåendet" i upphovsrätten närmast är en intellektuell process, besläktad med korsordslösande eller, för den delen, att stå i en vallokal och försöka bestämma sig för ett parti att rösta på. Att kliva ut i gatan för att komma runt en cykel eller att böja sig under en järnvägsbom är däremot påtagligt fysiska handlingar.

mobboffer
2010-04-28, 21:15
Jag är nog böjd att hålla med Willenfort, att det är just detta krångel som juristerna (och allmänheten) menar med "hinder".
Nu var det i och för sig förhindra och inte hindra som det gällde.

Men om nu formuleringen fungerar som tänkt, vad gäller då? Ska försäljning av regionskodade DVD-spelare, spelkonsoller omedelbart förbjudas? Attans va populära vi lär bli efter det.

mobboffer
2010-04-28, 21:56
* Vi är för nätneutralitet.

* Vi ska förändra konsumentlagstiftningen så internetanslutningar inte får levereras begränsade, spärrade eller manipulerade.

* Internet ska vara en medborgerlig rättighet som ska tillräknas existensminimum. Minst 1 Mb/s ner och 0,5 Mb/s upp ska det vara.
3 nya vänsterförslag. :(

PeWi
2010-04-29, 10:18
3 nya vänsterförslag. :(
Nu tror jag du ser omvärlden med alldeles för stora skygglappar som begränsar din utsikt. :whistling:

tino
2010-04-29, 14:39
3 nya vänsterförslag. :(

Observera att du fortfarande får sälja nätaccess till ett eget urval av tjänster, du får bara inte kalla det "internet". Är andra skydd av vissa varunamn, såsom "falukorv" och "champange" också 'vänster'?, för jag är ganska säker på att Sveriges högerpartier stödjer dessa.

mobboffer
2010-04-29, 15:28
Observera att du fortfarande får sälja nätaccess till ett eget urval av tjänster, du får bara inte kalla det "internet". Är andra skydd av vissa varunamn, såsom "falukorv" och "champange" också 'vänster'?, för jag är ganska säker på att Sveriges högerpartier stödjer dessa.
Du har kanske rätt. Den andra punkten spelar inte så stor roll.

Winston Smith
2010-05-01, 14:58
3 nya vänsterförslag. :(
Jaha. Och att inte ta ställning för ett demokratiskt statsskick är ultrakonservativt.

mobboffer
2010-05-01, 15:53
Jaha. Och att inte ta ställning för ett demokratiskt statsskick är ultrakonservativt.
Det påverkar inte vilket block vi kommer samarbeta med.

DrakeICN
2010-05-02, 10:56
Det påverkar inte vilket block vi kommer samarbeta med.

Och det menar du at detta kommer göra?

* Vi är för nätneutralitet.

* Vi ska förändra konsumentlagstiftningen så internetanslutningar inte får levereras begränsade, spärrade eller manipulerade.

* Internet ska vara en medborgerlig rättighet som ska tillräknas existensminimum. Minst 1 Mb/s ner och 0,5 Mb/s upp ska det vara.

Jag kan se framför mig hur centern bara "Ja, det skulle ju vara bra att sitta i fyra år till, men eftersom att PP vill bygga ut internet på landsbygden... ja alltså... det går ju inte att samarbeta med dem. Det här går för radikalt på tvärt med våra grundläggande värderingar!"

mobboffer
2010-05-02, 11:42
Jag kan se framför mig hur centern bara "Ja, det skulle ju vara bra att sitta i fyra år till, men eftersom att PP vill bygga ut internet på landsbygden... ja alltså... det går ju inte att samarbeta med dem. Det här går för radikalt på tvärt med våra grundläggande värderingar!"
Utslaget över tiden så är jag övertygad om att vänsterblocket är mer positiva till det än högerblocket.

DrakeICN
2010-05-02, 20:12
Utslaget över tiden så är jag övertygad om att vänsterblocket är mer positiva till det än högerblocket.

Det finns det inget som heter. Antingen är de beredda att samarbeta med oss för att bilda regering, eller så är de det inte. Jag tror knappast nätneutralitet kommer vara stötestenen under sådana förhandlingar, det är egentligen inte konstigare än att både Volvo-bilar och SAAB-bilar får köra på samma vägar. I min drömvärld så kommer PP in i riksdagen och det blir minoritetsregeringen så att vi slipper både S och M. Och SD får 0%.

mobboffer
2010-05-02, 20:17
Det finns det inget som heter. Antingen är de beredda att samarbeta med oss för att bilda regering, eller så är de det inte.
Om det är nått ord du inte förstår så fråga gärna!

Du verkar helt ha missat min poäng.

DrakeICN
2010-05-02, 21:15
Om det är nått ord du inte förstår så fråga gärna!

Du verkar helt ha missat min poäng.

Om din poäng inte är att förslagen utesluter oss från det ena eller det andra blocket... så vad är din poäng? Det är ju det enda som spelar roll, att vi ska kunna vara vågmästare och gå samman med den som erbjuder oss bäst deal. Allt annat är... semantik.

Blod-Svente
2010-05-03, 20:16
När ska beslutet om att ta bort kravet på DRM-förbud verkställas? Såg att texten i Principprogrammet är oförändrad. Varför?

mobboffer
2010-05-03, 21:38
Om din poäng inte är att förslagen utesluter oss från det ena eller det andra blocket... så vad är din poäng?
Min poäng är att risken ökar att vi hamnar i samma sits som miljöpartiet. Ju fler vänsterfrågor vi driver, desto större är risken att vi hamnar i knät på socialdemokraterna. Än så länge är inte problemet så stort, men tendensen är tydlig. Om vi hade kört samma stil som tyska piratpartiet så hade problemet varit ännu mindre.

Men problemet beror så klart även på de som sköter den praktiska förhandlingen. Om de prioriterar rätt så blir det inga problem.

DrakeICN
2010-05-04, 12:24
Min poäng är att risken ökar att vi hamnar i samma sits som miljöpartiet. Ju fler vänsterfrågor vi driver, desto större är risken att vi hamnar i knät på socialdemokraterna. Än så länge är inte problemet så stort, men tendensen är tydlig. Om vi hade kört samma stil som tyska piratpartiet så hade problemet varit ännu mindre.

Men problemet beror så klart även på de som sköter den praktiska förhandlingen. Om de prioriterar rätt så blir det inga problem.

Det är faktiskt en giltig poäng i mitt tycke. Men vi är inte där, inte ens i närheten.

Jan-Olof Ruuska
2010-05-27, 09:58
När kommer protokollet från årsmötet?

Jan-Olof Ruuska
2010-06-05, 17:36
När kommer protokollet från årsmötet?

Med risk för att bli tjatig, när kommer protokollet från årsmötet???

SimonRosenqvist
2010-06-05, 18:16
Med risk för att bli tjatig, när kommer protokollet från årsmötet???

Uhm. Det är jag som håller i den bollen. Det är i princip klart, men behöver gås över en sista gång. Ska försöka fixa det nu i helgen.