handdator

Visa fullständig version : Protokoll 17-05-10


Victoria
2010-05-26, 10:02
Kampanjagruppsmöte den 13 april 2010
Närvarande:
Jan Lindgren
Victoria Westberg
Johanna Drott
Mikke Svensson

Mötesfunktionärer:
Ordf. Jan Lindgren
Sekr. Victoria Westberg

1) Mötesnärvaro
Mötet konstaterar att det har varit dåligt med närvaro på de senaste mötena och beslutar att Janne ska ta kontakt med de personer som tenderar att inte dyka upp.

2)Bankgirot - status
Då personen som skulle rapportera på denna punkten ej var närvarande så ströks punkten.

3) Kampanjmaterial - status, beställning av nytt material
Då personen som skulle rapportera på denna punkten ej var närvarande så ströks punkten.

4) Instruktionsfilm
Mikke rapporterar att instruktionsfilmen inte är klar pga sjukdom.

5)Radiospott
Mikke rapporterar att arbetet har fortskridit och presenterar ett nytt utkast till radiospott. Kampanjgruppen gillar utkastet.

6) Vote4Pirate-videon
Mikke meddelar att videon är klar i slutet av juni.

7) Sommarlov
Mötet diskuterar huruvida man kan ha olika sommaraktiviteter som föräldrar kan skicka sina barn till. Mötet beslutar att vi ska blogga om det på kampanjbloggen samt ta kontakt med olika personer som kan vara värdefulla i projektet.

ZastDerg
2010-05-26, 10:17
Vad är länken till kampanjbloggen?

Sargoth
2010-05-26, 10:39
Den gömmer sig här (http://kampanj.piratpartiet.se/).

Cheers! :)

Stefan Flod
2010-05-27, 00:03
"5)Radiospott
Mikke rapporterar att arbetet har fortskridit och presenterar ett nytt utkast till radiospott. Kampanjgruppen gillar utkastet.

6) Vote4Pirate-videon
Mikke meddelar att videon är klar i slutet av juni."


Väntar med spänning! :)