handdator

Visa fullständig version : 2010-06-04: P-C beslut, budgetförändring


Richie
2010-06-04, 12:05
Svara JA eller NEJ på vart och ett av beslutsförslagen:Att styrelsen ger partiledningen i uppdrag att söka 80kkr i räntefria lån. Lånen kommer betalas tillbaka under 2011, senast 31/12 2011
Att styrelsen ändrar budgeten enligt följande
- Som skuld förs in ny post Upplånade medel 80kkr
- Kampanjbudgeten ökas med 80kkr.
Vid brådskande ärenden kan Per capsulam-beslut begäras av ordföranden eller sammankallande.
När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.
Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledmöter svarat ja i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 12 timmar och ingen svarat nej, har beslutet gått igenom.
Om alla ordinarie svarat ja före 12 timmar, har beslutet gått igenom.
Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet.

SimonRosenqvist
2010-06-04, 12:16
1. Ja.
2. Ja.

Richie
2010-06-04, 12:16
1. Ja.
2. Ja.

Mikael Nilsson
2010-06-04, 12:18
1. Ja
2. Ja

Anna Troberg
2010-06-04, 12:19
Ja.
Ja.

berinder
2010-06-04, 12:27
1. Ja
2. Ja

Mårten Fjällström
2010-06-04, 12:46
1. Ja
2. Ja

Leffelini
2010-06-04, 12:47
1. Ja
2. Ja

Christian Engström
2010-06-04, 12:48
Ja
Ja

Gammelpiraten
2010-06-04, 13:23
ja
ja

willenfort
2010-06-04, 13:53
Har inte rösträtt men är försiktigt positiv till beslutet.

/C

Göran Widham
2010-06-04, 14:09
Som suppleant så behövs väl inte min röst. Men jag stödjer beslutet och skulle ha röstat ja till båda att-satserna.

Vidde
2010-06-04, 15:33
1. Ja
2. Ja

Mikael Nilsson
2010-06-08, 09:17
Jag finner de föreslagna besluten tagna. Protokoll: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=26946