handdator

Visa fullständig version : Inbjudan till Öckerö gymnasium för bokbord/informationsträff


agnesson
2010-06-09, 13:49
Öckerö gymnasieskola har bjudit in oss för bokbord/utfrågning från elever i augusti. Vill ni i UP Göteborg besöka skolan?

Hej!

Inför skolvalet 2010 inbjuder vi på Öckerö gymnasieskola härmed representanter för de politiska ungdomsförbunden att delta i informationen till våra elever tisdagen den 7 sep kl 1130 - 1600 enligt följande modell:

Förberedelser inför partiernas bokbord och informationsträff

1200-1300 Eleverna besöker partiernas bokbord

Informationsträff. Ungdomspolitiker möter eleverna

Eleverna besöker partiernas bokbord

Anm:

Lokal: Samlingssalen Nimbus, Öckerö
Bokbord: Varje parti disponerar en begränsad yta. Eleverna besöker valfria bokbord före och efter informationsträffen
Inbjudna representanter för följande partier: V, S, MP, M, FP, C, KD, SD, FI, PP
Regler för informationsträffen:
1: Lottad inledningsrunda på 3 min/parti som resp. parti disponerar på valfritt sätt
2: Förberedda frågor från eleverna där varje parti får svara under max 1 min
3: Lottad avslutningsrunda med slutord från partierna på max 30 sek/parti
OBS! Det blir alltså inga direkta replikskiften mellan partierna.
4: Moderator: en lärare på skolan Tidtagare: lärare på skolan
Ca 160 elever deltar

Vi vill ha svar om deltagande senast onsdagen den 11 augusti