handdator

Visa fullständig version : Att läsa: Grunderna i dagens immaterialrätt


Richie
2006-01-04, 22:16
Ninanananinana, ninanananina *bong*

Dagens boktips:http://www.idp.mdh.se/personal/lbk01/kurser/kk0180/ladda%20hem/patentkomp.pdf

Från Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling, Mälardalens högskola.Det blir prov på det här.

John Nilsson
2006-01-06, 09:49
Även om avsnittet om Upphovsrätt bara är på en sida så fick det med det mesta. Tänkte förtydliga lite detaljer bara:(Paragrafer nedan hänvisar till SFS 1960:729 efter ändring 2005:359, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM)Den ekonomiska rätten (2 §) består av uteslutande rättighet till exemplarframställning och tillgängliggörande (för allmänheten).Tillgängliggörande avser tillgängliggörande av verket som sådant som en överföring (punkt 1) (internet) eller som ett framförande (punkt 2) (tidigare fall hanterade internet som ett framförande, men det gör man inte längre, den avgörande skillnaden är om verket är tillgängligt på distans eller på plats) samt tillgängliggörande av enstaka exemplar som en offentlig visning (punk 3) (typ en tavla på ett museum, används tekniska hjälpmedel är det istället ett framförande) eller helt enkelt som utlåning, försäljning eller liknande (punk4)Man skiljer alltså på verket som helhet och exemplar av verket i paragrader som senare reglerar undantag från (2 §)3 § reglerar den ideella rätten, dvs. namnrätten och respekträtten. Denna rätt kan inte överlåtas.En lusting paragraf är 51§, alldrig använd i ett fall, men den innebär i princip att du vid hot om vite kan tvingas sluta återge ett verk om återgivningen "kränker den andliga odlingens intresse", t.ex. spelar Beethoven riktigt riktigt illa. ;-)Att kopiera en CD-skiva är i jurisika termer att framställa ett exemplar. Lagen ger dig rätt att göra detta för "privat bruk" (12 §) om det inte handlar om större delar av ett literärt verk, ett byggnadsverk, ett program eller en sammanställning i digital form (vad nu det är..., inte ett sammlingsalbum iaf). I runda termer kan det betyda att du får göra kopior till runt fem kompisar. Notera att detta gäller även offentliga handligar, så att kopiera skivor från biblioteket är helt OK.Det som är nytt är att sista stycker 12 § gör det olagligt att framställa exemplar av ett verk om förlagan till exemplaret framställts eller gjorts tillgänglig för allmänheten i strid med 2 §. Man får alltså inte ladda ner från thepiratebay om inte den som seedar fått tillåtelse att gör så av den som innehar de ekonomiska rättigheterna ( 2 § ).En annan kontroversiell ändring är 52 b -- 52 g §§. 52 d § gör det olagligt att kringå "tekniska åtgärder" som "hidrar eller begränsar framställning av exemplar" eller "tillgängliggörande för allmänheten" om man inte har lovlig tillgång till ett exemplar och gör det för se eller lyssna på verket.52 e § gör det dock olagligt att "tillverka, importera, överföra, sprida genom att exempelvis sälja eller hyra ut, eller i förvärvssyfte inneha anordningar, produkter eller komponenter eller att tillhandahålla tjänster" som används i utövandet ovanstående begränsade rättighet.52 g § verkar även göra det olaglig att konvertera en DRM skadad mediefil till något annat även om man bara avser att utöva sin rättighet i 52 d §.52 c § undantar datorprogram från ovanstående regleringar. Så crackar till spel är nog OK.Ovanståede information baseras på 5p IT-Rätt och skall alltså tas med en grov nypa salt.

Tor Skude
2006-01-07, 13:27
Tur att man redan har läst två kurser som innefattar upphovsrätt. Men det är alltid bra att repetera.