handdator

Visa fullständig version : Årsmötesprotokoll 2010 UP Mariestad


agnesson
2010-06-11, 10:14
Bifogar årsmötesprotokollet från 2010.

Saknar dock verksamhet- ekonomisk- och revisionsberättelse för att kunna betala ut bidrag till lokalavdelningen.

Armin Azhirnian
2010-06-12, 14:45
Resten av dokumenten

agnesson
2010-06-14, 13:41
Bidrag på 14 850 kronor har utbetalats till ert konto.