handdator

Visa fullständig version : Extra årsmöte 2010, när?


agnesson
2010-06-14, 11:10
Hej UP Örebro!

När är ert extra årsmöte planerat att äga rum? Ni behöver behandla frågorna verksamhetsberättelse och gärna revisionsberättelse.

Vi i förbundet behöver en verksamhetsberättelse då det är en viktig del i vår redovisning till ungdomsstyrelsen om vilken verksamhet som faktiskt sker i vårt förbund. Revisionsberättelsen är vår (förbundets) möjlighet att kontrollera att förra styrelsen skötte sig och att inga pengar har gått till verksamhet som kan ses som olämplig. Ni hade däremot inga ekonomiska medel förra året vilket gör den mindre viktig.

Enligt ordinare årsmötet ska ni även välja en sekreterare på ert extra årsmöte, låter som en bra plan :-)

Mattias P Andersson
2010-06-14, 14:13
Tanken är att det extrainsatta årsmötet ska äga rum så snart som möjligt och när det är lämpligt för så många medlemmar som möjligt att delta. Vår ambition med det extrainsatta årsmötet kommer i första hand vara att komplettera de punkter som inte behandlades till fullo under det ordinarie årsmötet.

Vi kommer att till nästa årsmöte presentera en verksamhetsberättelse, men jag vet inte om revisionsberättelsen är jätte-aktuell när lokalföreningen inte har haft några medel att förfoga över det gångna året.