handdator

Visa fullständig version : Protokoll 28-06-10


Jan Lindgren
2010-06-29, 10:44
Närvaro:
Jan Lindgren
Johanna Drott
Johan Karlsson
Mikke Svensson

Mötesfunktionärer:
Ordf: Jan Lindgren
Sekr: Jan Lindgren

1) Nya beställningsrutiner - status
Nya beställningsrutiner är klara. Instruktioner går ut i mail till aktivister nästa vecka.

2) Instruktionsfilm - status
Ska vara klar senast torsdag 1/7. Ska komma med i utskicket.

3) Radiospot - status
Nytt utkast har fått lite feedback så Mikke går vidare med den feedback han har fått. Spottarna behöver texter som är 15s respektive 6-7s långa. Texterna svärmas fram via en padda: http://piratepad.net/radiojingeltext Mikke kommer upp till Stockholm för att spela in röster. Ska meddela datum och Janne fixar fram folk.

4) En stad i taget - status
Janne tar fram ett preliminärt schema som presenteras för ledningsmötet den 29/6.

5) Datum - sammanställning
Vi saknar en övergripande bild på när stora saker sker fram till valet. En sammanställning behövs och Janne tar upp det på ledningsmötet och får DL, VL och KL att fylla i en padda.

6) Vote4pirate - status
Ska levereras innan Almedalen