handdator

Visa fullständig version : 2010-06-29 Ledningsmöte


Mårten Fjällström
2010-06-29, 21:22
Ledningsmöte för Piratpartiet den 29 juni 2010.


REPRESENTATION


Partiledare - Rick Falkvinge
Vice partiledare -
Sekretariat - Mårten Fjällström
Ekonomi -
Norr - Fredrik Holmbom
Syd -Mikke Svensson
Öst - Marit Deldén
Väst - Daniel Svensson
Stockholm -
Fyrgruppen -
Kampanj - Jan Lindgren
IT -
Media -
Ung Pirat - Stefan Flod
Riksdagsgrupp -
Europaparlament -
Valsedelsdistro - Johan mlg
RAPPORTER


PARTILEDARE


Utöver att fira midsommar har mycket av veckan gått till sistaminutenförbättringar av PirateWeb inför valrörelsen för att alla ska ha stenkoll på sin budget. Mer om det under dagordningen. Anna och Rick fick in en debattartikel (bara på nätet) i SvD som drog massor av uppmärksamhet. Vi bör börja använda vår aktivistbas mer.
SEKRETARIAT
Många rutinärenden som tyder på aktivitet. Utrett valstuga.


EKONOMI
NORR


Västerbotten har bett om hjälp med att lösa tidsbrist, vi kommer hjälpas åt att hitta en VL2 som kan gå in och assistera. I övrigt arbetas det runt om i distriktet med att ordna närvaro på så många marknader och festivaler som möjligt.
SYD


Satsar på Kiviks Marknad. Har budget för det.
ÖST
Östra Distriktsrådet ska ha ett möte imorgon och fastställa Valkretsledarval på Gotland samt i Örebro och Östergötland. Målet är att alla val ska vara färdiga senast sista juli för att det ska vara fullt fokus på valkampanj i alla valkretsar efter det.
I Uppsala har man fått en ny Kommunledare Isak Gerson. Johan (f.d KL) fokuserar på kommunpolitik och sitter kvar som viceKL. Enköpings nya kommunledare försöker få igång engagemang där och övriga KL ska bli kontaktade snart för att få stöd och hjälp.
I Västmanland har man haft Västeråsmöte och annars flyter allt på som vanligt.
I Örebro har man som vanligt haft torsdagsfika. De har kört igång en kul midsommarkampanj där de satte upp ca 130 affischer samtidigt i hela valkretsen för att få effekten att Piratpartiet finns överallt.
I Östergötland har Söderköpings Kommunledare ramlat bort och denna har kontaktats för att se om det är meningen (dvs att han vill sluta) eller ett fel. Linköping har fått en medieansvarig Tobias Jernér.


VÄST
Inget nytt sedan förra veckan. Lite aktivism planeras och utförs i Göteborg, Halland, S Älvsborg, N Älvsborg, Skaraborg och Värmland. Bohuslän inaktivt. Bortsett från fikor, grillningar och picknick är det närvaro på Kungsbacka marknad 1/7 som sticker ut.


STOCKHOLM
FYRGRUPPEN
KAMPANJ
Nya beställningsrutiner för funktionärer har tagits fram och ska skickas ut - förhoppningsvis tillsammans med en instruktionsfilm
Vote4pirate ska förhoppningsvis levereras innan Almedalen
Radiospottar arbetas det med, men hjälp skulle behövas med att skriva texter på http://piratepad.net/radiojingeltext


IT
MEDIA
UNG PIRAT
Ung Pirat kommer delta på Almedalen med en stark trupp på 13 personer. Den huvudsakliga verksamheten sker som vanligt i våra lokalavdelningar och enskilda medlemmar. Ett stort fokus på den stundande valrörelsen är det en stor enad uppslutning kring.


Förbundsordförande Stefan Flod fick in en debattartikel på Netopia: http://www.netopia.se/2010/06/25/det-ar-it-politiken-som-skapar-ungdomsjobben/


RIKSDAGSGRUPPEN
EUROPAPARLAMENTSGRUPPEN
VALSEDELSDISTRO
Jörgen L har hackat ihop en app så Kommunledare och Valkretsledare och Distriktsledare kan markera hur fint dom vill att valsedlarna ska distrubueras. Preview här: https://pirateweb.net//Tests/JL/ValsedelApp/Default.aspx
Systemet funkar inte som det ska än, och måste laddas med fräsh data. Sjösättning om cirka en vecka. Då är planen att ALLA VL ska in och fylla i. Så vi får en komplett graf. Detta kompileras sedan till begripliga packlistor som ASAP skickas till DL som kan börja skicka ut valsedlarna.


DAGORDNING


ALMEDALEN
Vi har aktiviteter på onsdag, torsdag och fredag em/kväll. Det är bästa schemat någonsin. Vi finns inte med i det officiella programmet så vi hemtrycker flygblad om det för att dela ut. PP skickar 20 personer.


Alla som ska dit eller är där och är pirater får namnbricka om de hör av sig till Rick Falkvinge. UP anmäler sin delegation i klump. PPs officiella delegation får profilkläder (den lila sommarskjortan i butiken).


PPs hus kommer att ha wifi och en liten utlokaliserad ledningsplats med skrivare, scanner med mera.


BUDGETAR
Man kan nu förattestera utgifter. Det som är bra med det är att man kan lova bort pengar och direkt se att de är borta ur budgeten. Allokeringen är för ett (1) ersättningsanspråk på upp till den allokerade summan (pw anpassar ner det allokerade till den faktiska summan).


Alla budgetägare har dessutom sin budgetstatus direkt på PW1 nu. Alla budgetägare kan dessutom skapa underbudgetar och delegera bort kontrollen över dem. Och överföra pengar till/från underbudgetar. Det görs på den lilla länken "Allocate funds..." under översikten av hur mycket pengar man har kvar i budget. Det gör att vi bör kunna ha relativ koll nu när vi går in i den mest intensivspenderande perioden på att vi inte bränner våra reserver för hårt. (Men vi ska fortfarande ha hål i botten på kassakistan den 19 september. Annars har vi gjort Fel.)


Som en notering går det också att skicka vettiga fakturor nu, om någon tar på sig talargigs där vi ska vidarefakturera kostnader.


HEMSIDAN
Punkten bordlades


VALSTUGOR
Mårten Fjällström har utrett hur Uppsalas fungerade förra valet. Tillstånd söktes från polisen några månader i förväg. Valstugan köptes på blocket för några tusen som direktdonerats för det ändamålet (Gonte var vänlig och ställde upp med ett insamlingskonto). Valstugan var knepig att frakta, men lyckligtvis hade Viktoria tillgång till sådana maskiner som används i jordbruk. Valstugan målades lila och piffades upp med glatt humör.


7 personer som bodde hyfsat nära hade nyckel, och telefonlista på dem gick ut. Något schema fanns inte, utan det var mer kör-när-du-vill. Vilket gjorde att vi hade hyfsat öppet, ibland på andra tider än de andra valstugorna.


Efter valet flyttades valstugan till Viktorias föräldrars tomt som är vänliga nog att låta den stå där till den behövs för valet 2010.


På ledningsmötet 12/7 sammanställer vi en lista på vilka städer som planerar att köra på valstugor. (Luleå och Uppsala är klart, Linköping arbetar på det.)


EN STAD I TAGET
Jan Lindgren rapporterar vidareutvecklingen av planen att swarma en stad i taget. Preliminär plan finns här: http://piratepad.net/stadforstad


Rick tar det till funktionärsbrev


SAMMANSTÄLLNING AV AKTIVITETER
Janne informerade.

Rick tar det till funktionärsbrev


SJÖKORTEN
Anna och Rick har frusit forumen med sjökort och sitter nu och sammanställer allt till ett valmanifest. Det kommer att ta några dagar, vi hoppas att vara klara före Almedalen. (Det betyder att något som sägs där nu inte tar effekt till manifestet, utan som sades på förra ledningsmötet, så stängdes diskussionerna efter den tisdagkvällen.)


VALSEDLAR
Jörgen L har hackat ihop en app så Kommunledare och Valkretsledare och Distriktsledare kan markera hur fint dom vill att valsedlarna ska distrubueras. Preview här: https://pirateweb.net//Tests/JL/ValsedelApp/Default.aspx
Systemet funkar inte som det ska än, och måste laddas med fräsh data. Sjösättning om cirka en vecka. Då är planen att ALLA VL ska in och fylla i. Så vi får en komplett graf. Detta kompileras sedan till begripliga packlistor som ASAP skickas till DL som kan börja skicka ut valsedlarna.


Summering; om cirka en vecka börjar saker hända. Jörgen äger.


NÄSTA LEDNINGSMÖTE

Nästa ledningsmöte är 12/7. 5/7 är inställt pga så många är i almedalen och ska maximera effekten där.

of_darkness
2010-06-29, 23:23
Ledningsmöte för Piratpartiet den 29 juni 2010.
SJÖKORTEN
Anna och Rick har frusit forumen med sjökort och sitter nu och sammanställer allt till ett valmanifest. Det kommer att ta några dagar, vi hoppas att vara klara före Almedalen. (Det betyder att något som sägs där nu inte tar effekt till manifestet, utan som sades på förra ledningsmötet, så stängdes diskussionerna efter den tisdagkvällen.)


Hoppas verkligen de frusit det som skrevs i vissa av paddorna oxå för ananrs blir det tämligen urvattnat valmanifest..