handdator

Visa fullständig version : Vårt fel att priserna höjs?


Kapten krok
2006-01-05, 01:19
Jag vet inte exakt vart den tråden borde hamna, nån moderator får väl flytta den eller slänga om det finns en liknande.......Har då o då hört att priserna höjts just pga oss pirater. Att bolagen måste höja priserna för att få in förlorade pengar. Men min fråga då är: Kan inte ett multinationellt bolag sänka priserna så att det behagar konsumenterna samtidigt som de lär sig att pengarna kommer tillbaka, dock bara på längre sikt.Vad tycker ni?

Sunnan
2006-01-05, 03:41
Vad då, "höga" priser? Det är ju bara att ladda ner och bränna själv. Billigare går det knappast att få det.

ricce_n
2006-01-05, 07:06
Det är sant att företagen har "blivit tvugna" att höja priserna för att varan fildelas på internet via p2p nätvärk. Men som jag har förstätt det är Piratpartiets mål att ändra synen på information till något som bör spridas fritt för att främja den fria konkuransen.

Trickster
2006-01-06, 19:55
ricce_n (2006-Jan-05)Men som jag har förstätt det är Piratpartiets mål att ändra synen på information till något som bör spridas fritt för att främja den fria konkuransen.Egentligen så ökar inte konkurrensen genom att man sprider information, det är bara att konkurrensen sker på andra villkor än tidigare. Och om information skulle tillåtas att få spridas fritt, för att verkligen främja den fria konkurrensen, skulle PP stå för att alla lagar om insider-brott, och liknande, skulle upphöras. Detta skulle såklart vara bra, vet dock inte om PP står för det.Angående de höjda priserna, så borde ju iaf artisterna snart fatta galoppen och distribuera all sin musik via internet, och på så sätt minska alla sina kostnader för produktionen av musik. (Vi slipper musik via cd-skivor, vilket är väldigt dyrt.) Skivbolagen kommer samtidigt att minska i betydelse, vissa kommer fortfarande vilja ha cd-skivor, men det kommer nog att minska, och dessa personer som arbetar med detta kan syssla med mer produktiva saker (mycket bra! mycket bra!) och vi får en bättre ekonomi.

dev/null
2006-01-08, 11:49
Sunnan (2006-Jan-05)Vad då, "höga" priser? Det är ju bara att ladda ner och bränna själv. Billigare går det knappast att få det.Man kan ju oxå printa ut sina egna sedlar då blir det "billigare". Men, exakt hur ska vi göra med prissättningen när vi förlorar skattesintäkter och arbetstillfällen; för när vi alla är arbetslösa kommer det inte finnas något att ladda ned; ty vi sitter i mörkret och fryser.

Henrie
2006-01-08, 12:04
Så här ser jag på det!Dom höjer priserna av ren girighet.

Sen när konsumenterna gnäller på priserna skyller dom på

P2P. För att ha något att skylla på!Blir irriterad när man ser artister på MTV

skryter med.*Feta HUS

*Feta BilarSer inte precis ut som om dom lider!

Joakim Holgersson
2006-01-27, 17:28
Sunnan (2006-Jan-05)Vad då, "höga" priser? Det är ju bara att ladda ner och bränna själv. Billigare går det knappast att få det.Så sant så :rolleyes:I allt för många tillfällen hör man bolagens talesmän pratar de förlorar pengar på all denna nerladddningen och spridning. Och sen pratar hur många artister som blir arbetslösa pga förlorade intäckter.Det kanske är nyhet för dom, men i alla brancher råder stor arbetslöshet. Är vissa brancher imuna mot detta? Det är vanli marknadseknonmi - ifalla A förlorar jobbet kan den itne ha råd betala B längre. B tappar då sin inkomst, och inte kan betala till C osv.Vad får dessa tror de skulle vara imuna mot resten av samhället, de är en del i samhället så som du och jag, där vi alla försöker vara produktiva och dra vår del till samhället.Vill vissa stå utanför vid negativa händelser, så som arbetslöshet, och fortsätta leva på minst samma inkomster som när alla andra har jobb, så klassar det ner dem själva som parasiter - suger en massa utan göra nytta.