handdator

Visa fullständig version : Vad ska Tomas Bodström göra efter valet?


JK suger
2006-01-05, 06:27
nåra nya idéer för Tomas Bodström ska han försvara fildelare när han återvänder eller ?

Ripleyonline
2006-01-05, 09:50
Bodström har historiskt sett alltid stått på offrens sida och ofta gjort det bra. Problemet nu är att han har fått för mycket makt under helt fel historisk tid. Vindarna som blåser internationellt idag viskar övervakning och kontroll istället för frihet och integritet. Det är nog lätt för honom att känna att han har ett visst stöd för sin politik när det faktiskt är så att han har det. Det stora problemet är ju att det inte är hos allmänheten han har stöd utan bland ledare för andra länder. När sedan poliser och kommitéer kommer med det en hårresande förslaget värre en det andra så är det ju lätt att tycka att jag ska faan lämna ett avtryck i politiken. Synd bara att hans barn skall tvingas skämmas för det avtrycket i framtiden.

Tomas Bodström
2006-01-06, 02:29
<TABLE cellSpacing=10 width="92%" align=center border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#000099 height=32><FONT class=NationJob>&nbsp;Job Profile</FONT></TD></TR><TR><TD align=right bgColor=#000099 height=14><TABLE cellSpacing=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=smallwhite align=right bgColor=#000099><A href="http://www.nationjob.com/">NationJob Home</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.nationjob.com/findjobs.html">Find Jobs</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.nationjob.com/jobresource.html">Job Seeker Resources</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.nationjob.com/employerfind">Post Jobs</A>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.nationjob.com/employerres.html">Employer Resources</A>&nbsp;&nbsp; </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><BR><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left width="100%"><H2>Top Echelon Network</H2><H1>SAP PP Functional Analyst</H1><H3>Job Location:</H3>Rancho Cordova, CA<BR><BR><H3>Job Type:</H3>Full-Time<BR><BR><H3>Job Description:</H3>Multi million dollar 50 year old company<BR>Be the clients PP Expert and work with and learn other modules<BR>Configure SAP PP<BR>SAP MM a plus<BR>Technical but not a programmer<BR>Provide support and new functionality<BR>Support 1100 user in 8 Western States and Canada<BR>Travel minimal<BR><BR><H3>Experience:</H3>2-5 years of experience<BR><BR><H3>Helpful Skills:</H3>SAP PP; SAP BW (SAP Data Warehousing)<BR><BR><H3>Compensation/Benefits:</H3>Salary: 75000 - 100000<BR><BR><H3>How to Apply:</H3>To apply for this Job, please click on the link below:<BR><BR><CENTER><A href="http://www.nationjob.com/clickthrough.cgi/TOPE9711/joburl?target=http%3a%2f%2fwww.topechelon.com%2fdetail.asp%3fjobid%3d107380NJN">http://www.topechelon.com/detail.asp?jobid=107380NJN</A><BR></CENTER></TD><TD vAlign=top align=right width=120><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD><A href="http://www.nationjob.com/alljobs/tope"><IMG height=60 alt="Top Echelon Network" src="http://www.nationjob.com/complogo/tope.gif" width=120 border=0></A></TD></TR><TR><TD><IMG height=10 alt="" src="http://www.nationjob.com/sysart/invis.gif" width=1></TD></TR><TR><TD><A href="http://www.nationjob.com/company/tope"><IMG height=34 alt="Top Echelon Network Profile" src="http://www.nationjob.com/sysart/nationjob-companyprofile.gif" width=120 border=0></A></TD></TR><TR><TD><IMG height=10 alt="" src="http://www.nationjob.com/sysart/invis.gif" width=1></TD></TR><TR><TD><A href="http://www.nationjob.com/alljobs/tope"><IMG height=34 alt="All Top Echelon Network Jobs" src="http://www.nationjob.com/sysart/nationjob-viewalljobs.gif" width=120 border=0></A></TD></TR><TR><TD><IMG height=10 alt="" src="http://www.nationjob.com/sysart/invis.gif" width=1></TD></TR><TR><TD><A href="http://www.nationjob.com/mailajob/tope9711"><IMG height=34 alt="Email this Job to a Friend" src="http://www.nationjob.com/sysart/nationjob-mailthisjob.gif" width=120 border=0></A></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><HR><CENTER><A href="http://www.nationjob.com/clickthrough.cgi/button_earndegree/button"><IMG height=45 alt="" src="http://www.nationjob.com/buttons/earndegree.gif" width=152 border=0></A> <A href="http://www.nationjob.com/clickthrough.cgi/button_resume/button"><IMG height=45 alt="" src="http://www.nationjob.com/buttons/resume.gif" width=152 border=0></A> <A href="http://www.nationjob.com/clickthrough.cgi/button_jobreferences/button"><IMG height=45 alt="" src="http://www.nationjob.com/buttons/jobreferences.gif" width=152 border=0></A> <A href="http://www.nationjob.com/clickthrough.cgi/button_salarywizard/button"><IMG height=45 alt="" src="http://www.nationjob.com/buttons/salarywizard.gif" width=152 border=0></A> <A href="http://www.nationjob.com/clickthrough.cgi/button_assessment/button"><IMG height=45 alt="" src="http://www.nationjob.com/buttons/assessment.gif" width=152 border=0></A> <A href="http://www.nationjob.com/clickthrough.cgi/button_magazines/button"><IMG height=45 alt="" src="http://www.nationjob.com/buttons/magazines.gif" width=152 border=0></A> <A href="http://www.nationjob.com/clickthrough.cgi/button_resumezapper/button"><IMG height=45 alt="" src="http://www.nationjob.com/buttons/resumezapper.gif" width=152 border=0></A> <A href="http://www.nationjob.com/clickthrough.cgi/button_careerjournal2/button"><IMG height=45 alt="" src="http://www.nationjob.com/buttons/careerjournal2.gif" width=152 border=0></A> <A href="http://www.nationjob.com/clickthrough.cgi/button_startup_journal/button"><IMG height=45 alt="" src="http://www.nationjob.com/buttons/startup_journal.gif" width=152 border=0></A> <A href="http://www.vanlines.com/"><IMG height=45 alt="" src="http://www.nationjob.com/buttons/vanlines.gif" width=152 border=0></A> <A href="http://www.nationalmortgage.com/"><IMG height=45 alt="" src="http://www.nationjob.com/buttons/homemortgage.gif" width=152 border=0></A> <A href="http://www.nationalmortgage.com/calculators"><IMG height=45 alt="" src="http://www.nationjob.com/buttons/mortgagecalculator.gif" width=152 border=0></A> <BR><BR><TABLE class=arialbluemed border=0><TBODY><TR><TD width="50%"><IMG alt="NationJob Network" src="http://www.nationjob.com/sysart/njn2.gif" align=left border=0><A href="http://www.nationjob.com/jobs/">Thousands of jobs</A> with hundreds of companies.<BR><A href="http://www.nationjob.com/">http://www.nationjob.com/</A> </TD><TD width="50%"><A href="http://www.nationjob.com/pjscout/"><IMG alt="P.J. Scout" src="http://www.nationjob.com/sysart/pjsmall.gif" align=left border=0> Let P.J. Scout</A> do your job searching for you -- free! (<STRONG>Now over 950,000 subscribers!</STRONG>)<BR><A href="http://www.nationjob.com/pjscout/">http://www.nationjob.com/pjscout</A><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><DIV class=arialbluemed>How to contact NationJob: <A href="http://www.nationjob.com/about/employers.html">Employers,</A> <A href="http://www.nationjob.com/about/agencies.html">Ad Agencies,</A> or <A href="http://www.nationjob.com/about/seekers.html">Job Seekers/Other</A> <BR><BR><A href="http://www.nationjob.com/communities/links">Community</A> | <A href="http://www.nationjob.com/frqsrc.html">Specialty</A> | <A href="http://www.nationjob.com/states/">State</A> | <A href="http://www.nationjob.com/engineering/">Engineering Jobs</A> | <A href="http://www.nationjob.com/nursing/">Nursing Jobs</A> | <A href="http://www.nationjob.com/computers/">Computer Jobs</A> | <A href="http://www.nationjob.com/arkansas/">Arkansas Jobs</A> | <A href="http://www.nationjob.com/california/">California Jobs</A> | <A href="http://www.cruisecompete.com/">Cruises</A> </DIV></CENTER></TD></TR><TR><TD bgColor=#000099><IMG height=15 alt="" src="http://www.nationjob.com/sysart/invis.gif" width=1> </TD></TR><TR><TD align=middle><TABLE align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle><A href="http://www.nationjob.com/"><IMG height=60 alt=jobs src="http://www.nationjob.com/sysart/njhomepage.gif" width=120 border=0></A></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>