handdator

Visa fullständig version : Protokoll 02-08-10


Victoria
2010-08-02, 21:23
Dagordning 2/8-10

Närvaro:
Jan Lindgren
Victoria Westberg
Mikke Svensson
Johan mlg Karlsson
Max Gnipping <-- med fysiskt men inte online

Mötesfunktionärer:
Ordf: Jan Lindgren
Sekr: Victoria Westberg

1) Radiospot - status
Mikke rapporterar att arbetet med radiospottar flyter på som förväntat. Janne lovar också att han ska hjälpa till och få tag på folk.

2) En stad i taget - status
Janne meddelar att han ska ta tag i projektet med en stad i taget.

3) Datumsammanställning - status
Då Max ej är närvarande väntar vi med den punkten till nästa möte

4) Morgonlektyrkampanjmojängsaken - status
Janne har pratat med Anna och kampanjen är på gång. Det kommer spridas via bloggar och aktivistutskick.

5) "Varför ska x rösta på pp" - status
Mötet väljer att sätta Janne som ansvarig för denna punkt.

6) Vote like a pirate - status
Janne meddelar att ledningen har pratat om att flytta vote like a pirate-day till första dagen på förtidsröstningen istället för själva valdagen, då många av våra väljare förtidsröstar. Janne och Anna ska undersöka saken.

7) Shoppen rapporterar
Johan mlg uppmanar kampanjgruppen att pusha mer för blanksen (som knappt gått åt alls) och bildekoren som kommer komma snart. Mötet håller med.

8) Samarbete med fildelningssiter - få deras användare att gå och rösta (inte nödvändigtvis på oss)
Mötet kommer överrens om att det här är en utmärkt idé, och beslutar sig för att ta kontakt med så många fildelningssiter som möjligt. JRL börjar med att prata med en representant för TPB. Janne tar ansvaret för att ta kontakt med övriga.

9) Direktreklam
Mötet pratar lite om direktreklam och hur effektivt det är. Janne visar utskicket han hade planerat att skicka ut senare ikväll som handlar bland annat om direktreklam, och alla tycker att det är jättebra.

10) Kampanjfilmer - har fått erbjudande om att göra kampanjfilmer. Personen vill helst slippa skriva manus och karaktärsanimation. Nåt i stil med den här kanske? http://www.youtube.com/watch?v=EZNRy_7wpzM
Mötet pratat om att det bästa vore om svärmen kunde ta tag i det här och komma med förslag. Mötet ger JRL i uppdrag att se till så att det blir så.

11. Lirmo media videos status
Mötet diskuterar lite om när vi ska släppa filmerna och hur, och kommer fram till en utmärkt plan.

12. Sammanfattning av kampanjbloggen
Mötet pratar om hur bra det vore med en sammanfattning av de bästa kampanjtipsen som finns i kampanjbloggen, och kommer överrens om att Johanna Drott får i uppdrag att skapa en sådan sida.