handdator

Visa fullständig version : Upplösningsmöte 2010


agnesson
2010-08-16, 14:58
Den 18:e april i år valde lokalavdelningen att upplösas.

UP Alingsås
Närvarande: William Johansson Stellan Lindell (telefon) Olle Sandell
Dagordning för extrainkallat årsmöte 18/4: 1. mötets öppnande Mötet öppnas.
2. mötets behörighet Kallelse skickades ut 28 mars 2010, således är mötet behörigt.
3. val av mötets ordförande Olle Sandell väljs till ordförande.
4. val av mötets sekreterare William Johansson väljs till sekreterare.
5. val av rösträknare William Johansson väljs till rösträknare.
6. val av två personer att justera protokollet William Johansson och Olle Sandell väljs till justerare.
7. beslut om föreningens upplösning Mötet beslutar om upplösning.
8. revisorernas berättelse för förra året Revisor ej närvarande.
9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
10. årets verksamhetsplan Mötet beslutar att inte anta någon verksamhetsplan.
11. årets budget Mötet beslutar att inte anta någon budget.
12. inför årets val till riksdag, landsting och kommun Mötet beslutar att ej medverka i någon verksamhet.
13. val av årets styrelse Mötet väljer ingen styrelse.
14. val av årets revisor Mötet väljer ingen revisor.
15. val av årets valberedare Mötet väljer ingen valberedning.
16. övriga frågor 16.1. Innestående kapital Mötet beslutar att diskutera med Piratpartiet Alingsås att inhandla material för Piratpartiet Alingsås räkning. I annat fall donera pengarna till Ung Pirat regionalt.
17. mötets avslutande Mötet avslutas.
Underskrifter: William Johansson Stellan Lindell Olle Sandell