handdator

Visa fullständig version : En poll till: www.webvoter.net


Henry Rouhivuori
2010-08-23, 14:47
http://www.webvoter.net/se/vote.cgi?id=84490&language=1

Totalt antal röster: 11 Valtest Det röda blocket (S, MP, V) (Drb) 4 Piratpartiet (P) 4 Det Blå
Valtest Det röda blocket (S, MP, V) (Drb) 4 Piratpartiet (P) 4 Det Blå Blocket (M, FP, C, KD) (DBB) 3 FI (F) 0 SD (S) 0