handdator

Visa fullständig version : Ställningstagande


TheNewPirate
2006-06-04, 10:56
Tack vare åklagarens brist på respekt för de mänskliga rättigheterna har jag nu valt att ta ställning FÖR piratkopiering och fildelning och annat som piratpartiet värnar om.

Jag har under lång tid betraktat detta som en olaglig verksamhet som jag inte vill ta del av.

Att myndigheterna kränker enskildas rättigheter genom godtyckliga ingripande kan jag inte förlika mig med. Jag har idag signat mig på PirateBay och inväntar att funktionerna ska komma igång ordentligt.

Jag kommer även att gå med i Piratpartiet och vad jag vet idag kommer min röst att fall på piratpartiet. Som jag ser det måste vi ha en röst i maktens korridorer som värnar om den personliga integriteten. Jag tror att socialdemokraterna gjort självmål genom att driva övervakningsfrågorna så hårt, samtidigt som man synes ha gått andra nationers ärenden inom landet. Groteskt!TACK!!

infinite_emma
2006-06-04, 11:21
Välkommen ombord!

kalleanka
2006-06-04, 11:26
Vi hoppas och vet att flera tänker som du, välkommen.