handdator

Visa fullständig version : Särsorterade valsedlar i Linköping, JO:s kritik


Jon Severinsson
2010-09-01, 13:15
I Linköping har alla förtidsröstningslokaler tre separata valsedelsställ, ett för partivalsedlar och blanka valsedlar (d.v.s. de som valnämnden måste tilhandahålla), en för namnvalsedlar från dessa partier, och en för övriga partier (SPI och oss).

Jag är distributör för tre lokaler i Linköping och på två av dem fick jag ställa mina valsedlar i samma som riksdagspartierna när jag påpekade att det fanns JO-beslut på att vi inte fick särsorteras. I den tredje så tillkallades Sven Lundberg (http://app.linkoping.se/fmannaregister/person.asp?PersonID=650) (Nämndsekr i Valnämnden i Linköpings kommun (http://www.linkoping.se/sv/Demokrati-politik/Namnder/Valnamnden/)) som hävdade att valmyndigheten hade rekommenderat detta förfarande, och det enda tillägget som Valnämnden i Linköpings kommun hade gjort var att besluta att övriga partier skulle sorteras alfabetiskt, och hävdade att JO-beslutet bara handlade om separata bord. Jag viste att det var så i det prövade fallet i lund, men hävdade att beslutet gick längre än så, något jag dock inte hade citat på. Jag har nu letat reda på citat, och bifogar en PDF skapad från JOs hemsida [1] med markering på relevant text. Jag har nu tre utskrifter med mig (en per förtidsröstningslokal), och skulle uppskata om fler klagar och har mer kött på benen än jag hade. Dokumentet kan också vara användbart i fler kommuner om de gör likadant.

Jag har även skickat ett artigt brev till Sven Lundberg med en hänvisning till detta beslut och citerat relevant stycke.
Hej Sven

Vi pratade vid förtidsröstningen i Passagen idag angående särsorteringen av valsedlar från "övriga" i lokalen. Jag skulle bara vilja förse dig med JO-beslutet jag refererade till. Jag kom tyvärr ihåg fel på vilket klagomål som gått ända till JO, men resultatet är detsamma.

Jag vill särskilt betona stycket:
"Det finns således inget skäl för valförrättaren att synliggöra en skillnad mellan de två kategorierna av valsedlar, exempelvis genom att förbehålla ett särskilt valsedelsställ för den ena gruppen. Tvärtom är det från objektivitetssynpunkt angeläget att någon åtskillnad av det slaget inte görs, jfr 1 kap. 9 § regeringsformen. Alla valsedlar ska med andra ord tillhandahållas på ett likformigt sätt, på en och samma plats."
- 3270-2009 Kritik mot Valnämnden i Lunds kommun, som i en röstlokal inte tillhandahållit alla valsedlar på likformigt sätt
http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=4779

Förfarandet i Linköping fallerar enligt min bedömning uppenbart på punkterna "ett särskilt valsedelsställ" och "ett likformigt sätt", även om att ställen står brevid varandra gör att avvikelsen kanske inte är riktigt lika allvarlig.

Med vänlig hälsning
Jon Severinsson[1] http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=4779

Mårten Fjällström
2010-09-01, 13:52
Tack för bra sammanställning.

Jag frågade just valmyndigheten om de givit några instruktioner angående ställen och de har de inte, ställen är en fråga för valnämnderna (som naturligtvis ska följa lagen). Så att valmyndigheten givit instruktioner om särbehandling stämmer inte.

Jon Severinsson
2010-09-01, 14:05
Så att valmyndigheten givit instruktioner om särbehandling stämmer inte.
Sven Lundberg sa rekommendation, inte instruktion. Det är en stor skillnad mellan dessa, så både din och min källa kan mycket väl ha rätt...

Mårten Fjällström
2010-09-01, 14:07
Det är förstås sant.

RikMatts
2010-09-01, 17:43
Jag har på de flesta ställen fått ställa i ett ställ bredvid idag, och det är faktiskt bättre för synlighetens skull.

Man ser ett gytter till vänster. Och så PP i ensamt majestät till höger...:)

Lobax
2010-09-01, 17:53
I alla de förvalslokaler jag lagt ut valsedlar på så har jag hänvisats till ett separat ställ (ligger i samma bord dock), trots att det funnits gott om plats tillsammans med riksdagspartierna+SD. Det fans till och med en affish uppsatt där det stog om att "partierna med mer än 1% i förra riksdagsvalet" skulle hållas isär från de andra.

Inte för att jag tror att det är något problem egentligen, men bryter inte detta mot JO-beslutet?

Obrell86
2010-09-01, 17:54
I alla de förvalslokaler jag lagt ut valsedlar på så har jag hänvisats till ett separat ställ (ligger i samma bord dock), trots att det funnits gott om plats tillsammans med riksdagspartierna+SD. Det fans till och med en affish uppsatt där det stog om att "partierna med mer än 1% i förra riksdagsvalet" skulle hållas isär från de andra.

Inte för att jag tror att det är något problem egentligen, men bryter inte detta mot JO-beslutet?
Jo det gör det. Och om det sitter en affish som särskiljer dem är det ännu värre. Skriv ut beslutet och ta med till lokalerna.

Jon Severinsson
2010-09-01, 21:03
Diskclaimer: Jag är inte juridikkunnig, så ta detta inlägg med en nypa salt.

Jag har dock spenderat kvällen med att läsa lagtexter, och finner det troligt att rustad med ovan nämnda JO-beslut, Brottsbalken 17 kap. 8 §, samt Rättegångsbalken 24 kap. 7 § så har envar (d.v.s. du och jag) rätt att gripa den valförrättare som egenmäktigt flytta bort våra valsedlar till ett separat valseddelsställ, förutsatt att han tas på bar gärning (eller på flyende fot), och att han skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

Var dock väldigt säker på att jag har rätt innan du gör detta, för har jag fel så begår du olaga frihetsberövande, vilket har betydligt högre straffskala än otillbörligt verkande vid röstning. Mycket säkrare att bara (hota om att) göra en polisanmälan...

Relevanta paragrafer (min emphasis):
Brottsbalken 17 kap. 8 § (https://lagen.nu/1962:700#K17P8S1)
Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av rösträtt i allmänt ärende söker hindra omröstningen eller förvanska dess utgång eller eljest otillbörligen inverka på omröstningen, dömes för otillbörligt verkande vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det förövats med våld eller hot om våld eller innefattat missbruk av tjänsteställning.

Den som mottager, låter åt sig utlova eller begär otillbörlig belöning för att i allmänt ärende rösta på visst sätt eller icke rösta, dömes, om det ej är mutbrott, för tagande av otillbörlig belöning vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1977:103). Rättegångsbalken 24 kap. 7 § (https://lagen.nu/1942:740#K24P7S1)
Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även utan anhållningsbeslut.

Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Lag (1987:1211).

nef
2010-09-02, 15:03
I alla de förvalslokaler jag lagt ut valsedlar på så har jag hänvisats till ett separat ställ (ligger i samma bord dock), trots att det funnits gott om plats tillsammans med riksdagspartierna+SD. Det fans till och med en affish uppsatt där det stog om att "partierna med mer än 1% i förra riksdagsvalet" skulle hållas isär från de andra.

Inte för att jag tror att det är något problem egentligen, men bryter inte detta mot JO-beslutet?
Det låter som en konstig affisch. Vem är avsändaren? Kan du inte lite diskret ta ett foto på den och posta det här?

Sharpless
2010-09-02, 15:14
Min åsikt är att så länge det är på samma bord och inte sämre placerat, så finns det inget att klaga på.

henrik_sundstrom
2010-09-02, 16:53
Samma problem som beskrivits ovan återfinns i Enköping.
Länets valsamordnare Arne Åhman har gett direktiv om att valsedlar man enligt lag ej måste tillhandahålla ska placeras åtskiljt från de övriga valsedlar och man motiverar detta med rent praktiska skäl. Det är enkelt att konstatera att detta bryter mot JO's yttrande.

Valsamordnarens direktiv är dock ej bindande varför sagde Åhman frånsvär sig ansvar.

Den ytterst ansvariga är därför kommunens valnämnds ordförande.

Ortens dagblad Enköpingsposten är kontaktade och har visat sådant intresse att morgondagens tidning sannolikt innehåller en notis om detta ärende, men det rättar inte till problemet.

Det är nämligen ett principiellt viktigt demokratiskt problem att valsedlar inte behandlas lika.
Vad är nästa steg? Ska regeringspartiernas valsedlar ha ett eget bord? Ska partier grundade i förra milleniet placeras på piedestal? Ska småpartiers valsedlar förses med dödskallestämpel? ;-)

Skämt åsido: detta är en viktig fråga att slå vakt om och jag undrar därför nu:
ska vi, dvs Piratpartiet, göra en gemensam aktion för att komma tillrätta med problemet eller ska var och en polisanmäla varje enskild valnämnds ordförande där valsedlar är olagligt placerade?

Jag är beredd att ringa och polisanmäla ikväll, såvida ingen juridiskt skolad Piratpartist åtar sig att äntra barrikaden i detta ärende.

Harr-harrr ... :blink: (Finns det ingen piratsmiley?)

nicklasodh
2010-09-02, 21:00
Mycket av "placera PP i den tredje lådan" kommer av en instruktion som skickades ut till alla valfunktionärer i slutet av maj.
Det kom någon sorts "valmyndighetsnyhetsbrev" och i det fanns bifogat två sidor instruktioner från Valnämnden i Stockholm.
På den ena sidan fanns en tydlig bild på i vilken ordning valsedlarna skulle läggas.
I vänstra facket skulle ligga namnlösa partivalsedlar.
I mittenfacket skulle det finnas motsvarande namnsvalsedlar.
I högra facket skulle övriga partier läggas i bokstavsordning.

I de två andra facken var det, om jag minns rätt, M följt av FP, C, KD, S, V och sist SD och Mp.

Det bästa vore om någon kunde fota av den sidan som uppenbarligen många anser vara "det enda rätta".
Många valnämnder har ju tagit beslut att det skall vara enligt den listan.

Det är ju en sak om det varit "officiellt" valmyndigheten, men nu står det ju Stockholms stad" på det också.

henrik_sundstrom
2010-09-02, 21:31
Jag har precis polisanmält Valnämnden i Enköping.

henrik_sundstrom
2010-09-03, 19:16
Lokaltidningen Enköpingsposten* gjorde en artikel om protesten.

Återstår att se vad polisanmälan leder till.

*Ej på webben
http://eposten.se/

SM5POR
2010-09-05, 00:17
Diskclaimer: Jag är inte juridikkunnig, så ta detta inlägg med en nypa salt.
Bara en nypa? Du behagar skämta...

Jag har dock spenderat kvällen med att läsa lagtexter, och finner det troligt att rustad med ovan nämnda JO-beslut, Brottsbalken 17 kap. 8 §, samt Rättegångsbalken 24 kap. 7 § så har envar (d.v.s. du och jag) rätt att gripa den valförrättare som egenmäktigt flytta bort våra valsedlar till ett separat valseddelsställ, förutsatt att han tas på bar gärning (eller på flyende fot), och att han skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.Nej, för helvete (och de som känner mig vet att jag inte brukar använda så starka uttryck)! :w00t:

Jag skrev i någon annan diskussionstråd, minns inte var, att det är en väsentlig skillnad mellan "avvikelse från föreskriven ordning" enligt vallagen och "otillbörligt verkande vid röstning" enligt brottsbalken. Det ena är ett felaktigt myndighetsbeslut, det andra är en brottslig handling av en individ. De "beivras" på helt skilda sätt, nämligen genom JO-anmälan/överklagande respektive polisanmälan/åtal.

När du sedan spinner vidare på din illa underbyggda rättstes och överväger möjligheten till envarsgripande för att valsedlarna ligger i fel valsedelsställ, då är det rättshaveri i kubik. Du förordar fysiskt handgemäng (våld) för att tvinga fram en ändring av ett myndighetsbeslut som du är missnöjd med. Det skiljer sig möjligen till graden, men inte till arten, från åtgärden att ta med sig ett skarpladdat vapen till socialtjänstens kontor för att "korrigera" ett i mottagarens tycke felaktigt beslut om indraget socialbidrag.

Var dock väldigt säker på att jag har rätt innan du gör detta, för har jag fel så begår du olaga frihetsberövande, vilket har betydligt högre straffskala än otillbörligt verkande vid röstning. Mycket säkrare att bara (hota om att) göra en polisanmälan...Att göra en polisanmälan utan saklig grund är också ett brott, nämligen falsk angivelse (eller åtminstone falsk tillvitelse). Det är möjligt att du kan komma undan med att du trodde att valförrättaren agerade uppsåtligt och i eget intresse i stället för med hänvisning till instruktioner från valnämnden, men det motsägs av bland annat denna diskussionstråd, där det klart framgår att det är valnämndernas utbredda diskriminering av småpartierna som är föremålet för vår kritik, inte enskilda individers agerande.

Skulle du eller någon annan i partiet agera enligt ditt förslag (även polisanmälan), och det väcker uppmärksamhet i media, så hoppas jag att partiledningen tar avstånd från agerandet. Jag är inte heller jurist, men det är ingen ursäkt för att kasta allt sunt förnuft överbord och läsa lagboken som fan läser Bibeln (igen, svordomar hör inte till mitt normala språkbruk, men nu är jag faktiskt rätt upprörd).

SM5POR
2010-09-05, 00:55
Länets valsamordnare Arne Åhman har gett direktiv om att valsedlar man enligt lag ej måste tillhandahålla ska placeras åtskiljt från de övriga valsedlar och man motiverar detta med rent praktiska skäl. Det är enkelt att konstatera att detta bryter mot JO's yttrande.
JO:s yttrande 2009 avsåg valet till Europaparlamentet, där valförrättarna hade att tillhandahålla enprocentpartiernas namnvalsedlar. Det är inte fullt jämförbart med övriga val i Sverige, där valförrättarna bara tillhandahåller partivalsedlar (utan kandidatnamn) samt blanka valsedlar. Dessa har vid tidigare val alltid placerats åtskilda från namnvalsedlarna utan att någon har klagat över det. JO:s kritik gällde att namnvalsedlar från olika partier i praktiken hamnade på olika ställen, inte att olika typer av valsedlar skildes från varandra.

Valsamordnarens direktiv är dock ej bindande varför sagde Åhman frånsvär sig ansvar.Med andra ord, om valnämnden väljer att placera partivalsedlar och namnvalsedlar i samma ställ, så är det inget som valsamordnaren tänker invända mot. Mer betyder det inte.

Skämt åsido: detta är en viktig fråga att slå vakt om och jag undrar därför nu:
ska vi, dvs Piratpartiet, göra en gemensam aktion för att komma tillrätta med problemet eller ska var och en polisanmäla varje enskild valnämnds ordförande där valsedlar är olagligt placerade?Se min tidigare kommentar, där jag avråder från att polisanmäla tjänstemän för vad som rättsligt sett inte ens är ett brott (eller för ett brott som de rättsligt sett knappast har begått).

Jag är beredd att ringa och polisanmäla ikväll, såvida ingen juridiskt skolad Piratpartist åtar sig att äntra barrikaden i detta ärende.Jag ser att du redan gjort det (enligt vad du själv påstår). Innebär det att du erkänner dig skyldig till falsk tillvitelse? Eller vilket "brott" är det egentligen du har polisanmält? Tjänstefel?

Om ingen juridiskt skolad piratpartist invänder och tar mig i kragen inom 24 timmar, så kanske jag polisanmäler Henrik Sundström för just falsk tillvitelse, baserat på hans eget erkännande här ovan (men det är inget löfte; jag är ju inte målsägare och är inte heller ålagd någon anmälningsplikt). :P

Lobax
2010-09-07, 17:27
Jag har ringt och pratat med Gert Abelt, Ansvarig för förtidsröstning i valnämnden, och han hävdar att de håller sig till lagen och JO-beslutet. Trots att JO:s beslut väldigt tydligt säger, och jag citerar, "Det finns såldes inget skäl för valförrättaren att synliggöra en skillnad mellan de två kategorierna av valsedlar, exempelvis genom att förbehålla ett särskilt valsedelställ för den ena gruppen. Tvärtom är det från ett objektivitetssynpunkt angeläget att någon åtskillnad av de slaget inte görs".

Valmyndigheten håller fast, så om vi vill göra något åt detta, så måste vi överklaga.

JO:s yttrande 2009 avsåg valet till Europaparlamentet, där valförrättarna hade att tillhandahålla enprocentpartiernas namnvalsedlar. Det är inte fullt jämförbart med övriga val i Sverige, där valförrättarna bara tillhandahåller partivalsedlar (utan kandidatnamn) samt blanka valsedlar. Dessa har vid tidigare val alltid placerats åtskilda från namnvalsedlarna utan att någon har klagat över det. JO:s kritik gällde att namnvalsedlar från olika partier i praktiken hamnade på olika ställen, inte att olika typer av valsedlar skildes från varandra.

Med andra ord, om valnämnden väljer att placera partivalsedlar och namnvalsedlar i samma ställ, så är det inget som valsamordnaren tänker invända mot. Mer betyder det inte.

Fast nu är det så att det, åtminstone i stockholm, finns 3 ställ, en för rikdagspartierna, en för riksdagspartiernas namnvalssedlar och en för övriga partier. Det görs såldes en åtskillnad mellan riksdagspartiernas namnvalsedlar och våra.


Det låter som en konstig affisch. Vem är avsändaren? Kan du inte lite diskret ta ett foto på den och posta det här?

Det är Valmyndigheten och stockholms stad (i form av valnämnden, tror jag), och finns på samtliga förvalslokaler i stockholm vad jag har fått höra. Men jag ska gå förbi immorgon och ta ett kort.

nicklasodh
2010-09-07, 19:11
Den affischen har gått ut till varenda valarbetare i Sverige. Jag såg den när jag lade ut valsedlar i Bengtsfors kommun och jag har sett själva nyhetsbrevet från Valmyndigheten.

nicklasodh
2010-09-08, 10:58
Nu har jag fått tag på källan till affischerna.
Det är Valmyndighetens Nyhetsbrev för kommuner 2010:6 V

Där fanns dessa tre .pdf-filer med.
[/URL][URL="http://vbulletin.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=3450&stc=1&d=1283936211"]valmyndighetens_brev_till_vnd_2010_6.pdf (http://vbulletin.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=3450&stc=1&d=1283936211)
stockholm_affisch_valsedlar_A3.pdf (http://vbulletin.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=3452&stc=1&d=1283936219)
stockholm_instruktion_valsedlar.pdf (http://vbulletin.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=3454&stc=1&d=1283936228)

Som jag tolkar det följer det inte JO:s rekommendationer.

deerf
2010-09-08, 21:01
Piratpartiet måste centralt sätta sig ner med valmyndigheten. Detta håller inte! Det här förfarandet återspeglas överallt i riket.

Dom har tolkat JO-kritiken som f-n tolkar bibeln.

Valmyndigheten ger helt klart riktlinjer om att övriga och 1% partier skall särskiljas och behandlas olika!

http://www.facebook.com/#!/photo.php?pid=5071872&fbid=430636774054&id=522129054 (http://www.facebook.com/#%21/photo.php?pid=5071872&fbid=430636774054&id=522129054) <--- Sådär ser det ut i Älvsbyn exempelvis.

Jag var dit och käftade och härjade. Men dom påstår att dom har rätt att även särskilja partierna med skyltar! Men fick dock ett samtal nyss från valnämndens ordförande i Älvsbyn ,att hon ringt till valmyndigheten i Stockholm, och dom ger dom rätt särskilja i olika fack, samt ha skyltar vid lådorna! Men dom tog beslut i Älvsbyns valnämnd att dom ska ta bort skyltarna vid valsedelslådorna (för att vara snälla). Men dom poängterade att dom faktiskt har rätt att göra så, och att dom just bara är "snälla" nu.

Men fortfarande är vi i en separat låda, och det är enligt valmyndighetens riktlinjer! Enligt både valnämnden och valmyndigheten på riksplanet.

SM5POR
2010-09-08, 21:46
Som jag tolkar det följer det inte JO:s rekommendationer.
Det avgörande är huruvida anvisningarna följer gällande lag, inte huruvida de följer JO:s rekommendationer, som formulerades med Europaparlamentsvalet 2009 i åtanke. JO tog i sitt yttrande inte någon hänsyn till förekomsten av kandidatlösa partivalsedlar, eftersom det inte förekom några sådana 2009. Det innebär givetvis inte att röstmottagarna skall underlåta att lägga ut dem, utan de skall hållas tillgängliga enligt 8 kap. 2 § första stycket 2 vallagen.

Därmed kommer riksdagspartierna (och SD) att på röstmottagningsstället få dubbelt så stor exponering som övriga partier, tillika en exponering som till hälften utgörs av enbart partinamnet på en i övrigt otryckt valsedel (alltså utan kandidatnamn), vilket gör det lättare att se dem. Hur går det ihop med kravet i 1 kap. 9 § regeringsformen på myndigheters opartiskhet?

Jag tycker själv att det går ihop alldeles utmärkt; valnämnden kan ju inte ändra på lagen även om den i detta fall favoriserar somliga partier. Likafullt är "skadan" redan skedd; i väljarnas ögon blir riksdagspartierna favoriserade vare sig det är lagen eller valnämndens beslut som är orsaken. Kan valnämnden nu undvika att förstärka den här särbehandlingen, eller rentav förminska den, antingen genom hur namnvalsedlarna ordnas eller på något annat sätt?

Det synes uppenbart att valnämnden velat underlätta för väljarna att hitta alla partiers valsedlar genom en systematisk placering av dem, och därvid har man valt samma inbördes sortering av enprocentspartiernas valsedlar i namnvalsedelsstället som i partivalsedelsstället. Tanken är antagligen att de skall stå bredvid varandra; väljaren skall kunna följa en rad och hitta sex olika valsedlar för Folkpartiet i bredd, nämligen tre partivalsedlar och tre namnvalsedlar.

Om man däremot hade placerat alla namnvalsedlar i bokstavsordning efter varandra i samma ställ (eller i två ställ, eftersom varje ställ bara har 12x3 fack), så hade man knappast kunnat synkronisera dem med partivalsedlarna strax intill. I vissa fall hade man kunnat ställa upp partivalsedlarna i samma bokstavsordning men med "luckor" för övriga partier, men gissa vad dessa valsedlar hade sagt till väljaren då? Jo, "här och här men inte där finns det namnvalsedlar för riksdagspartier"! Det hade blivit en än tydligare särbehandling av riksdagspartiernas namnvalsedlar.

Hur man än vänder sig har man ändan bak, kan det tyckas. Det verkar som om enda sättet att få bukt med särbehandlingen är att placera partivalsedlarna så långt bort från namnvalsedlarna som möjligt, så att väljarna inte störs av dem. Så såg det faktiskt ut i de vallokaler jag besökte 2006 (och såvitt jag minns också vid tidigare val); partivalsedlarna låg vanligen på ett bord för sig, noga bevakat av röstmottagarna så att ingen rubbade ordningen där, medan partifunktionärerna fick disponera ett annat bord för namnvalsedlarna. Jag vet inte huruvida röstmottagarna även gick dit för att sortera om dem, men det fanns hur som helst inga färdiga anvisningar för oss som lade ut valsedlar. Det var rörigt men rättvist. Kanske borde vi återgå till den modellen.

Sammanfattningsvis tycker jag alltså att det görs en åtskillnad som inte uppfyller de höga idealen i JO:s yttrande från 2009, men att det inte verkar trivialt att helt undvika denna åtskillnad i årets val, och att den nu valda särbehandlingen knappast är så allvarlig att den kan anses strida mot 1 kap. 9 § RF. Det är ju trots allt inte valnämndens eget godtycke som avgör vilka partier som särbehandlas, eftersom det följer av vallagen, utan det valnämnden gör är att bestämma vilka uttryck denna särbehandling tar sig. i valet 2009 var det enklare att hitta en lösning där särbehandlingen åtminstone inte behövde synas för väljarna. Det går inte i år.

Som framgått på annan plats, så har en JO-anmälan lämnats in mot valnämnden i Uppsala, och även om jag inte var med och författade den, så ser jag fram mot att få läsa JO:s yttrande. I avvaktan på det skulle jag vilja att vi ägnar oss åt de förtidsröstningsställen (och snart även vallokaler) som ännu inte är bokade eller har fått några valsedlar alls. Vi gör mer nytta där (och i valstugorna, och i skolorna, och varhelst det finns väljare) än i JO:s diarium.

Lobax
2010-09-09, 01:18
+1