handdator

Visa fullständig version : Taktikröstning


Slasher
2010-09-03, 21:34
Jag har hört att det blir partistöd över 2.5% röster vilket skulle vara tacksamt för piratpartiets fortsatta arbete efter valet. Min fråga är dock om det bara gäller riksdagsvalet? Vad gäller för landstingsval och kommunval?

Henry Rouhivuori
2010-09-03, 21:49
Vad gäller för landstingsval och kommunval?
Mandat. För valsedlar och partistöd.

Slasher
2010-09-04, 11:53
Så vi får partistöd även om vi bara får över 2.5% i vissa landstingsval, kommunval?

Henry Rouhivuori
2010-09-04, 13:33
Så vi får partistöd även om vi bara får över 2.5% i vissa landstingsval, kommunval?
Nä jag skrev mandat.

Ett parti måste komma in i lokala fullmäktige för att få valsedlar och partistöd.

I vissa kommuner räcker 1,5% medan det i alla landsting är 3,0%.

SM5POR
2010-09-05, 02:04
Ett parti måste komma in i lokala fullmäktige för att få valsedlar och partistöd.
Ett förtydligande av detta är att partiet därmed får sina namnvalsedlar betalda (i efterskott, om det är första gången partiet kommer in i fullmäktigeförsamlingen), upp till motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i kommunen eller landstinget. Även om vi inte kommer in i en viss kommun, så innebär varje resultat på över 1 procent i riksdagsvalet att vi vid nästa val dessutom får partivalsedlar utan kandidatnamn för alla tre valen tryckta och utlagda utan kostnad för oss i de kommuner (och landsting) där vi så begär.

I vissa kommuner räcker 1,5% medan det i alla landsting är 3,0%.Noteras bör att 3 procent är gränsen för att alls få delta i mandatfördelningen i landstingsvalet, men om man uppnår den är det i praktiken tämligen säkert att man också får mandat (i landstingsvalet tillämpas utjämningsmandat mellan valkretsarna, och 3 procent lär i praktiken ge minst två mandat).

I kommunvalen finns ingen motsvarande spärr, utan alla partier som överhuvudtaget har fått röster deltar i mandatfördelningen. 1,5 procent är bara en höftning av ungefär hur mycket som i praktiken krävs för att ge ett mandat, men det beror alltså på antalet mandat som skall fördelas, antalet partier som har fått röster över denna "gräns" och den inbördes fördelningen av rösterna mellan dessa partier. I kommunerna finns heller inga utjämningsmandat, utan mandatfördelningen avgörs i varje kommunvalkrets för sig.

AndersLindbäck
2010-09-05, 12:42
Här i Västerås är det 30 och 31 mandat i kommunvalkretsarna så där krävs då ca 3.23% för att komma in. Det är faktiskt enklare att komma in i landstinget än kommunen här.

Slasher
2010-09-05, 12:51
Tack för förtydligandet SM5POR. Tror jag förstår hur det går till nu. Att vi inte fick upptryckta och utlagda i år beror på att det bara blev 0.63% i riksdagsvalet 2006. Och i kommun och landsting är det förstås för varje inskilt som reglerna gäller.

AndersLindbäck
2010-09-05, 12:57
Tack för förtydligandet SM5POR. Tror jag förstår hur det går till nu. Att vi inte fick upptryckta och utlagda i år beror på att det bara blev 0.63% i riksdagsvalet 2006. Och i kommun och landsting är det förstås för varje inskilt som reglerna gäller.

Nja får man 1% i riksdagsvalet så får man automagiskt valsedlar utan namn i nästa val till både riksdag, landsting och kommuner. Vallagen förutsätter att har man fått 1% i ett riksdagsval så vill man även sitta i landstingen och kommunerna. Dock sätter de bara ut valsedlar i de val man så begärt - så man kan slippa att få valsedlar i val man inte ställer upp i.