handdator

Visa fullständig version : 2010-09-10 PC-Beslut, PL-mandat att justera kandidatlistor


Richie
2010-09-10, 07:59
Svara JA eller NEJ på beslutsförslaget i sin helhet:Styrelsen beslutar att förtydliga tidigare beslut om strykningar på partiets valsedlar enligt följande:


Styrelsen ger Partiledningen mandat att stryka kandidater från valsedlarna om de meddelar att de inte längre önskar kandidera för Piratpartiet eller vid uppenbara brott mot kandidatförklaringen, om de lämnar partiet, vid behov och i mån av ekonomiskt utrymme trycka nya valsedlar.

Vid brådskande ärenden kan Per capsulam-beslut begäras av ordföranden eller sammankallande.
När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.
Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledmöter svarat ja i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 12 timmar och ingen svarat nej, har beslutet gått igenom.
Om alla ordinarie svarat ja före 12 timmar, har beslutet gått igenom.
Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet.

Anna Troberg
2010-09-10, 08:02
Ja. :-)

berinder
2010-09-10, 08:02
Ja

Mikael Nilsson
2010-09-10, 08:05
Ja

Richie
2010-09-10, 08:20
JA.

Vidde
2010-09-10, 08:36
Jadå

willenfort
2010-09-10, 08:51
HAr inte rösträtt för PC beslut men är positiv till detta.

Rick Falkvinge
2010-09-10, 08:53
Ja

Leffelini
2010-09-10, 10:22
Ja

Christian Engström
2010-09-10, 11:07
ja

SimonRosenqvist
2010-09-10, 11:35
Ja.

klara
2010-09-10, 19:24
ja