handdator

Visa fullständig version : Utfall i lokala jämfört med riks


Henry Rouhivuori
2010-09-20, 02:39
I några mindre kommuner har PP typ 0,6%-0,7%.

I VGregionvalet så är resultat i S Älvsborg 0,6%.

Jag anar i praktiken en 1:1 korrelation med resultatet i riksdagsvalet inom samma område. Det är en intressant lärdom.

Mab
2010-09-20, 04:39
Jag anar i praktiken en 1:1 korrelation med resultatet i riksdagsvalet inom samma område. Det är en intressant lärdom.

Framför allt i landstingsvalen var det vad vi räknade med. Det är en röst där man allt som oftast röstar likadant som i något av de andra två valen.

Kommunalt skulle vi kanske kunnat ha större avvikelse om det funnits en lokal politik som hunnit synas och verka längre än ett halvår. Gissningsvis kan vissa strategiskt valda kommuner bli nyckelpunkter för oss 2014.

doh
2010-09-20, 08:40
Kommunalt skulle vi kanske kunnat ha större avvikelse om det funnits en lokal politik som hunnit synas och verka längre än ett halvår. Gissningsvis kan vissa strategiskt valda kommuner bli nyckelpunkter för oss 2014.

Jag röstade på PP i riksdagsvalet.
Men hade inget förtroende för lokala organisationen i Linköping/Östergötland efter bla strulet med lokala fristående organisationer.
Så det blev inga PP röster i kommun/landsting. Antar jag inte var ensam om liknande ställningstagande på kommunnivå...

Mab
2010-09-27, 02:10
Här kommer lite siffror från olika kommuner där vi ställde upp i kommunen. Alla kommuner är inte inkluderade pga tidsbrist, så fyll gärna i med fler siffror. Siffran inom parentes är vad vi fick i riksdagsvalet i samma kommun.

Älvsbyn 2,0% (0,85)
Lund 1,15% (1,07)
Umeå 1,01 (0,96)
Linköping 0,87% (0,98)
Kil 0,82% (0,52)
Luleå 0,76% (0,82)
Norrköping 0,75% (0,73)
Tidaholm 0,74% (0,50)
Västerås 0,74% (0,74)
Kalmar 0,71% (0,57)
Enköping 0,65% (0,73)
Göteborg 0,61% (0,82)
Tierp 0,56% (0,66)
Helsingborg 0,48% (0,57)

Uppsala: Ej klart (0,97)


Utifrån materialet ovan är Älvsbyn ett specialfall där det lokala stödet blev mer än dubbelt så stort som det nationella. Det är helt klart något som vi bör studera för att förstå varför det gick så bra lokalt där.

Henry Rouhivuori
2010-09-27, 09:03
Älvsbyn 2,00% (0,85)
Lund 1,15% (1,07)
Umeå 1,01% (0,96)
Linköping 0,87% (0,98)
Kil 0,82% (0,52)
Luleå 0,76% (0,82)
Norrköping 0,75% (0,73)
Tidaholm 0,74% (0,50)
Västerås 0,74% (0,74)
Kalmar 0,71% (0,57)
Enköping 0,65% (0,73)
Göteborg 0,61% (0,82)
Tierp 0,56% (0,66)
Helsingborg 0,48% (0,57)
Söderköping 0,54% (0,43)
Uppsala 0,96% (0,97)
Trelleborg 0,41% (0,46)
Ystad 0,41% (0,46)
Åstorp 0,65% (0,51)
Strängnäs 0,69% (0,52)
Österåker 0,77% (0,66)

Mårten Fjällström
2010-10-20, 14:11
Kommunval, sorterade efter resultat i kommunvalet. Riksdagsresultat är siffran efter.

Älvsbyns kommun 2 0.85
Lunds kommun 1.15 1.07
Umeå kommun 1.01 0.96
Uppsala kommun 0.96 0.97
Linköpings kommun 0.89 0.98
Kils kommun 0.82 0.52
Österåkers kommun 0.77 0.66
Luleå kommun 0.76 0.82
Norrköpings kommun 0.75 0.73
Tidaholms kommun 0.74 0.5
Västerås kommun 0.74 0.74
Kalmars kommun 0.71 0.63
Strängnäs kommun 0.69 0.52
Åstorps kommun 0.65 0.51
Enköpings kommun 0.65 0.73
Göteborgs kommun 0.61 0.82
Tierps kommun 0.56 0.66
Söderköpings kommun 0.54 0.43
Gällivare kommun 0.49 0.81
Helsingborgs kommun 0.48 0.57
Trelleborgs kommun 0.41 0.46
Ystads kommun 0.41 0.46

(Notera att Gällivare inte hade beställda valsedlar.)

Landstingsval, efter resultat i landstingsvalet. Riksdagsvalsresultat därefter.
Uppsala län 0.79 0.87
Västmanland 0.7 0.7
Västra Götaland 0.7
Västerbotten 0.65 0.72
Norrbotten 0.64 0.65
Östergötland 0.62 0.71
Skåne 0.58

Om någon orkar räkna vad vi skulle fått i Västra Götaland och Skåne, om de varit valkretsar så skriv det i tråden.

Henry Rouhivuori
2010-10-20, 14:32
Västra Götaland 0.7 0.68

Skåne 0.58 0.58

Henry Rouhivuori
2010-10-20, 16:15
Spreaden för landstingen: 87.3 - 102.9

För kommunerna med valsedlar: 84.2 - 235.3

Gällivare: 60.5