handdator

Visa fullständig version : Uppföljning valsedelsdistribution


troed
2010-09-24, 10:12
Tyvärr måste vi köra ut med valsedlar själva även nästa gång, så det kan vara en idé att ta reda på var vi har haft eventuella problem. Två händelser har fått mig att fundera:

1) En vän berättade att Piratpartiet inte hade några valsedlar han kunde se* i Kävlinge. Med tanke på hur starkt PP är i det området förvånade det mig stort.

2) I listan över handskrivna valsedlar dyker PP upp regelbundet (426 enskilda lokaler, ibland mer än en röst per lokal), även i valkretsar där jag instinktivt hade trott** att vi hade distribution.

http://www.val.se/val/val2010/handskrivna/handskrivna.skv

/Troed

*) Min vän kan ha sett fel, så klart
**) Jag har inte jämfört med vallokalsbokningen - det borde vi kunna automatisera

mippe
2010-09-24, 11:16
I de vallokaler jag distribuerade valsedlar till såg jag inga problem. Perstorp/Örkelljunga/Markaryd.
Vad jag däremot reagerade på är hur olika man bemöts. Centrala Markaryd hade två vallokaler, vägg i vägg, i den ena erbjöd de sig att lägga ut valsedlar vid behov, i den andra var det upp till mig att fylla på. Har inte orkat sätta mig in i vem som gjorde rätt...

willenfort
2010-09-24, 11:46
Bra påpekande skall kolla upp dessa ställen då vi går igenom systemet.
/C

RikMatts
2010-09-24, 12:34
Bra påpekande skall kolla upp dessa ställen då vi går igenom systemet.
/C

Jag tror att det kan finnas flera förklaringar att det finns handskrivet, när det fanns distribution

a) väljare kan ha räknat med att valsedel inte fanns och tagit med egen med skrivet partinamn

b) många (små och avlägsna) förtidslokaler på själva valdagen hade ingen distribution

c) väljaren hängde på låset och piratvalsedlar kom, typ 8.19 först.

d) I gyttret av alla valsedlar gick det inte att omedelbart hitta PP:s (och som valsystemet ser ut vill man inte stå och titta för länge med kö bakom)

e) valfusk - någon har slängt eller gömt PP:s valsedlar


Förresten är det konstigt att Värmlands län saknas i rådatafilen.

mippe
2010-09-24, 12:44
Jag tror att det kan finnas flera förklaringar att det finns handskrivet, när det fanns distribution

a) väljare kan ha räknat med att valsedel inte fanns och tagit med egen med skrivet partinamn

b) många (små och avlägsna) förtidslokaler på själva valdagen hade ingen distribution

c) väljaren hängde på låset och piratvalsedlar kom, typ 8.19 först.

d) I gyttret av alla valsedlar gick det inte att omedelbart hitta PP:s (och som valsystemet ser ut vill man inte stå och titta för länge med kö bakom)

e) valfusk - någon har slängt eller gömt PP:s valsedlar


Förresten är det konstigt att Värmlands län saknas i rådatafilen.

Du har en del poänger...jag var inte klar förrän halv tio...
Gyttret av valsedlar instämmer jag i...vissa vallokaler var enormt välorganiserade medan det på andra ställen var kaos...

SM5POR
2010-09-24, 18:36
Jag gjorde en sammanställning av hur våra röster fördelat sig mellan olika listor (de sex distriktslistorna samt handskrivna partiröster) i valkretsarna. Jag har den inte framför mig just nu, men såvitt jag minns utgörs 6-7 procent av rösterna i hela landet av handskrivna valsedlar. Andelen är störst i Jönköpings län med 12 procent. Jämtlands och Blekinge län visar liknande siffror. Det stämmer med min bild av var vallokalstäckningen var sämst (men jag har inte korrelerat mina data statistiskt med uppgifter ur bokningssystemet). Lägst andel handskrivna tror jag att Göteborg hade.

Det tycks också som om vi grovt räknat har något lägre väljarstöd i de eftersatta valkretsarna, men inte heller på den punkten har jag gjort någon fördjupad undersökning.

I huvudsak har de tryckta valsedlarna använts i de valkretsar de varit avsedda för, med ett fåtal förekomster i "fel" partidistrikt. Ett specialfall är stockholmsvalsedeln, som använts relativt flitigt också i andra delar av landet. Förmodligen handlar det dels om röster från utlandet (jag vill minnas att det var stockholmsvalsedeln som sades ha distribuerats till ambassaderna), dels om förtidsröster från resenärer som passerat Stockholm.

Strax över 50 procent av de tryckta valsedlarna har varit försedda med personkryss (man kan inte personrösta med handskrivna valsedlar för ett parti som anmält kandidater).

SM5POR
2010-09-24, 19:06
2) I listan över handskrivna valsedlar dyker PP upp regelbundet (426 enskilda lokaler, ibland mer än en röst per lokal), även i valkretsar där jag instinktivt hade trott** att vi hade distribution.
"Listan över handskrivna" som du hänvisar till omfattar bara röster i val där vi inte hade beställt tryckta valsedlar, alltså flertalet val till kommun- och landstingsfullmäktige. Första kolumnen i listan anger valtyp; det skall stå "K" eller "L" på alla våra handskrivna röster. Jag har inte sett någon sådan röst bokföras i riksdagsvalet ("R").

De uppgifter jag utgått från i min sammanställning kommer i stället från länsstyrelsernas rösträkningsprotokoll (29 stycken, ett för varje valkrets) som nu återfinns på Valmyndighetens webbsidor i redovisningen av slutresultatet. Länsstyrelserna redovisar valsedelsnummer på alla tryckta valsedlar som använts i valet, även för partier som inte tagit mandat. Handskrivna valsedlar utan kandidatnamn räknas därvidlag samman med tryckta, kandidatlösa partivalsedlar som alla har nummer "90000". Det går alltså inte att skilja handskrivna valsedlar från tryckta partivalsedlar i statistiken, men i vårt fall spelar det ingen roll eftersom vi vet att vi inte hade några tryckta partivalsedlar alls; samtliga valsedlar med nummer "0524-90000" är därmed handskrivna. Det kommer att gälla även i nästa val.

I sinom tid lär Valmyndigheten lägga upp rådata med slutresultatet i XML-format, och då lär vi kunna se hur de handskrivna valsedlarna har fördelat sig ända ned på valdistriktsnivå (alltså enskilda vallokaler).

troed
2010-09-25, 15:34
Första kolumnen i listan anger valtyp; det skall stå "K" eller "L" på alla våra handskrivna röster. Jag har inte sett någon sådan röst bokföras i riksdagsvalet ("R").

Tack för förklaringen, my bad, det tittade jag inte alls efter.

/Troed

SM5POR
2010-09-25, 19:35
Lägst andel handskrivna tror jag att Göteborg hade.
Jag mindes fel; det var Västra Götalands läns östra valkrets (före detta Skaraborgs län) som hade lägst andel handskrivna röster på PP i riksdagsvalet, nämligen under 4 procent av partiets röster i valkretsen. Denna andel var generellt sett låg i Västra Götalands län utom i just Göteborgs kommun, där den med drygt 7 procent var strax över riksgenomsnittet.

Jag bifogar kalkylarket med min sammanställning, fast jag vet inte hur många som kan läsa formatet. Säg till om ni vill ha det i något annat format.