handdator

Visa fullständig version : Cannabisrökning?


Jahshaolin
2006-06-06, 12:23
Tjenare jag undrar vart Piraterna står i legaliseringen av Cannabis/Marijuana? Med tanke på att det sakta men säkert avkriminaliseras i många länder för att det är en så mild drog, skulle vilja konstantera att Alkohol enligt forskning är värre för människan än Marijuana, länder som följt detta exempel av avkriminalisering ganska nyligen är t.ex Kanada och England, borde inte något Parti ta ett ställningstagande för legaliseringen av Marijuana rökning? Ta t.ex Amsterdam där har det varit lagligt sen urtiden ;).

Fakta om Cannabis, skrivet av en herre vid namn Dan, tackar för det! Var vänlig och yttra inget dumt innan ni orkat läst hela texten. Ps: Jag röker inte Marijuana, det är ju olagligt ;), likaså fildelning.

___________________________________________________________________Historia

Cannabis har troligen använts i minst 40.000 år

Fram till 1925 var cannabis legalt över så gott som hela världen.

I USA var konsumtion och försäljning av marijuana tillåten i de flesta stater fram till 1937. I vissa områden kunde det köpas i lösvikt eller i cigarettform i tidningskiosker. Under förbudstiden i USA sågs däremot även cannabis som en fara mot samhället. Det finns teorier som säger att bakgrunden var Harry J. Anslinger (Amerikansk diplomat) kontakter med de mäktiga bomullsfarmarförbunden och tobaksproducenterna i sydstaterna, vilka fruktade att de skulle förlora marknadsandelar till hampan och tryckte på för förbud med hänvisning till de berusande effekterna och dessas påstådda följder. En annan teori är att Anslinger, som var en känd rasist, ville skydda den vita anglosaxiska normen från influenser utifrån. Denna teori styrks av den rasistiska retorik Anslinger ofta använde, i marijuanans fall riktad mot mexikanare och svarta.

Men även under den här tiden var alcohol förbjuden i USA

Cannabis förbjöds i Sverige 1930 som en följd av den andra opiumkonferensen i kombination med Sveriges medlemskap i NF

Men de som är intressant är att även alcohol skulle förbjudas under den här tiden.OpiumkonferensenTvå årtionden tidigare, i upptakten till den andra opiumkonferensen (i regi av NF), tog antibrittiskt inställda politiker upp frågan om inte hampa skulle ställa till med samma problem som opium. Detta då det till det Brittiska Imperiet tillhörande Kejsardömet Indien 1912 börjat exportera cannabis till Främre Orienten och Sydafrika efter det att opium till följd av den första opiumkonferensen råkat i dålig dager och exporten därav därmed sjönk. 19 länder undersökte frågan, 18 kom fram till att cannabis inte innebär några problem. Endast Portugal meddelade att fall rapporterats i kolonin Angola där slavar varit trotsiga efter cannabiskonsumtion. Någon risk för beroende eller risker för hälsan fann man inga belägg för.Trots detta kom, på begäran av Turkiet och Egypten, frågan om cannabis (hampa) skulle tas med i opiumkontrollöverenskommelsen upp på den andra opiumkonferensen 1925. Värt att nämnas är att både Egyptens och Turkiets överlägset viktigaste exportvara var just bomull, en växt som till skillnad från hampa kräver speciella växtförhållanden och inte kan odlas över i princip hela världen. Textilier tillverkade av hampfiber är minst tre gånger mer slitstarka än bomull. De är också mjukare, varmare, svalare och mer vattenabsorberande. Bara tre länder röstade mot förslaget. Utfallet berodde mycket på ett yttrande från Egypten där det bland mycket annat intygades att cannabiskonsumenter till slut blir galna av denna ?extremt beroendeframkallande drog?. Därmed gjordes den sociala användningen av cannabis i ett slag illegal, då länderna förband sig att förbjuda drogen. Förbudet gällde inte för den västerländska medicinen och farmakologiska industrin då dessa uttryckligen undantagits förbudet.Varför är cannabis olagligt?

De största orsakerna finns i texten ovan, rasism och hot mot bommulsproduktionen..

Men idag ses de nog som att införa en ny drog i lagen kostar pengar och ansvar och för lite kunnskap.

Eftersom de alldrig kommit ut någon riktig ärlig fakta om cannabis tex i skolor mm

så anses det som en farlig drog lika farlig som tex heroin, har pratat med folk som kommer med riktiga lögner

om hur farligt och dödligt cannabis är, men de är ju vad dom har hört i skolan men alla som läst lite ärlig fakta om cannabis vet att de inte stämmer ,

Sverige gör verkligen allt för att inte få ungdommar att börja med droger även om de är sanning eller löngn, vilket kan vara bra för dom som blir lurade.

De här sitter kvar i mångas minnen av de dom fick höra i skolan mm och de är en stor orsak till varför cannabis är så oacepterat i just SverigeMen om cannabis skulle bli legalt i Sverige så skulle andra tyngre droger minska om man

ser på andra länder där cannabis är legalt.

Sverige är bland dom länder som har flest missbrukare av tyngre droger i Europa

ändå har Sverige bland den hårdaste narkotika politiken?.

Fler och fler länder acepterar cannabis och nu senast 2005 så blev cannabis legalt i Canada,

Fler och fler börjar kämpa för att cannabis ska bli lagligt.LegaliseringsdebattenÄnda sedan flower power-vågen i slutet på 1960-talet har en legalisering debatterats livligt i hela västvärlden. Förespråkarna för en legalisering hävdar att cannabis är mindre beroendeframkallande och mindre farligt än till exempel alkohol och tobak och vill istället för förbud satsa på så kallad harm reduction. Motståndarna till legalisering å andra sidan, hävdar att alla droger är livsfarliga och att lättare droger (som cannabis) avtrubbar hjärnan och ofta leder till tyngre droger. Legaliseringsförespråkarna har vunnit mest gehör i västeuropeiska länder som Nederländerna, Tyskland, Portugal, Danmark, Storbritannien, Belgien, Frankrike, Schweiz där mindre innehav i princip är tillåtet och där bruket är tillåtet. 2004 avkriminaliserade Ryssland innehav av upp till 20 g marijuana, 5 g hasch samt odling av 10 cannabisplantor. Förbudsförespråkarna har vunnit mest gehör i Sverige och Norge. USA intar ett mellanläge där den federala nivån är för totalförbud medan man på delstatsnivå i vissa fall tolererar innehav på upp till 30 gramIdag är 10% av Sveriges befolkning för legalisering av CannabisDödsoffer i Amerika av droger årligen:Tobak ?????????? 400,000

Alkohol ?????????.. 100,000

Övriga lagliga droger ???.. 20,000

Alla olagliga droger ????..15,000

Koffein ?????????? 2,000

Värktabletter ???????.500

Marijuana?????????..0Användningsområden med cannabis

AIDS

Hjälp mot Drogberoende (t.ex. alkohol och heroin)

Astma

Epilepsi

Depression

Glaukom (grön starr)

Cancer (Kemoterapins biverkningar)

Cancer (Tumörhämmande)

Anorexi

Migrän

Multipel skleros

Morbus Crohn

Neurodermit

Sömnstörningar

Smärttillstånd

Spasmer

Stresstillstånd

Tourettes syndrom

Leukemi (Dödar ?sjuka? celler)

Parkinsons sjukdom

PMS-besvärVerkningsspektrum

antibakteriell

antiemetisk (hämmar illamående)

antiepileptisk

antiviral

aptitretande

bronkutvidgande

kramphämmande

inflammationshämmande

febersänkande

känsloförstärkande

koaguleringshämmande

hämmar klåda

kommunikationsfrämjande

stämningsförhöjande

smärtstillande

sömnfrämjande

temperaturhöjande

tumörhämmande

syrebringande (via ökad puls & bronkit-vidgning)Här följer lite mer om cannabis medicinska egenskaper

och visar hur hälsosamt och icke skadligt cannabis är:Den här texten kommer förmodligen att skapa mest uppståndelse hos de traditionellt skolade läsarna, som blivit intalade att cannabis inget annat är än ett narkotikum som följaktligen är belagt med totalförbud. Innehållet baseras uteslutande på etablerade medicinska studier, forskningsrapporter, artiklar och intervjuer med läkare, vilka refereras med jämna mellanrum.Det medicinska bruket av växtfamiljen Cannabis sativa har pågått under minst 3500 år. Spår av detta finner man i Europa, Asien och Afrika, och i många kulturer har hampa varit den mest använda medicinalväxten.Ett flertal etablerade källor i USA och Europa hävdar att cannabis skulle kunna ersätta 10% till 20% av alla de mediciner som skrivs ut idag. Dessutom skulle 40% till 50% av alla nu sålda mediciner kunna innehålla någon form av cannabisextrakt om forskningen blev tillåten.Under sextio år var cannabisextrakt det mest använda smärtstillande medlet i USA, fram till återupptäckten av aspirin omkring år 1900. Hälften av alla mediciner som såldes i USA mellan åren 1842 och 1900 utgjordes av cannabisextrakt. Mellan 1850 och 1937 var mediciner baserade på cannabis de mest utskrivna, för över etthundra olika sjukdomstillstånd.Källor: den av USA:s regering finansierade Therapeutical Potential of Marijuana, Cohen & Stillman, 1976; Marijuana as Medicine, Roger Roffman, 1980; Marijuana Medical Papers, med. dr Tod Mikuriya, 1972; även avhandlingar av dr Norman Zinberg; dr Andrew Weil; dr Lester Grinspoon; och rapporterna från U.S. Government´s Presidential Commission (Shafer Commission) från 1969 till 1972; dr Raphael Mechoulam på universitetet i Tel Aviv/Jerusalem, 1964-84; W.B. O?Shaugnessy monografi, 1839; och Jamaican studies I & II, 1968-74; studier i Costa Rica år 1982; koptiska studier i USA år 1981; Ungerlieder; militära studier i USA från 1950 och 1960-talen.Astma

Mer än 15 miljoner amerikaner lider av astma. Att röka cannabis skulle kunna hjälpa 80% av dessa med sina besvär, och därtill lägga 30 till 60 miljoner livsår åt hela USA:s befolkning.?Att ta en holk marijuana har visat sig stoppa en astmaattack.? säger dr Donald Tashkin på UCLA (University of California Los Angeles). I litteraturen hittar vi belägg för att cannabis har använts i tusentals år mot astmaanfall. Under 1800-talet kunde man läsa i läkartidskrifter att de som led av astma ?välsignade? indisk hampa som deras livräddare.(Tashkin, Dr. Donald, UCLA Pulmonary Studies, 1969-92; Ibid., asthma studies, 1969-1976; Cohen, Sidney, & Stillman, Therapeutic Potential of Marijuana, 1976; Life Insurance Actuarial rates; Life shortening effects of childhood asthma, 1983.)Grön starr

Grön starr är ett tillstånd i vilket den drabbade gradvis förlorar synen, detta orsakar 14% av det totala antalet fall av blindhet i USA.

Att röka cannabis skulle kunna hjälpa 90% av dessa drabbade, 2 500 000 bara i USA. Rökningen visar sig vara två till tre gånger mer effektiv än vanlig medicinering för att minska vätsketrycket i ögonen. Dessutom har rökningen av cannabis inga giftiga biverkningar på lever och njurar, ej heller uppstår risken med plötslig död som förekommer i samband med bruket av de lagliga preparaten som skrivs ut mot grön starr. Många ögonläkare i California brukar diskret tipsa sina patienter med grön starr att skaffa sig marijuana som ett komplement (eller för att lindra) de giftiga medicinerna.(Harvard; Hepler & Frank, 1971, UCLA; Medical College of Georgia; University of North Carolina School of Medicine, 1975; Cohen & Stillman, Therapeutic Potential of Marijuana, UCLA, 1976; National Eye Institute.)Tumörer

En tumör består av en klump med svullen vävnad. Forskare på Medical College of Virginia upptäckte att cannabis är en otroligt användbar ört som kan reducera många sorters tumörer, både godartade och elakartade.

Dessa studier i tumörbehandling iscensattes av DEA och andra federala instanser i USA efter att de fått felaktiga uppgifter om att rökning av cannabis eventuellt orsakar problem med immunförsvaret. När undersökningen senare visade att behandling av tumörer med cannabis istället verkade leda till ett medicinskt genombrott 1975, kom direktiv från DEA och National Institute of Health att upphöra med allt stöd till forskning och rapportering.Illamående (t.ex. aids, cancerterapi, sjösjuka, åksjuka)

Behandling med kemoterapi kan bidra till att få cancer och aids under kontroll, men det kan också leda till svåra bieffekter, inklusive illamående. I California genomfördes mellan 1979 och 1984 ett forskningsprogram under ledning av dr Thomas Ungerleider för att undersöka effekterna av marijuana på cancer. Dr Ungerleider konstaterade att marijuana är den bästa metoden att kontrollera illamående under behandling med kemoterapi.

De mediciner som skrivs ut mot illamående p.g.a. kemoterapi kommer i tablettform, som patienterna ofta kastar upp igen efter att ha försökt svälja dem. Eftersom cannabis kan inhaleras som rök, förblir det i kroppen och verkar även om patienten kräks.Hur länge ska lagstiftningen göra det omöjligt för döende cancerpatienter att få lindring genom cannabis?I USA har hundratals patienter med epilepsi, cancer och aids arresterats därför att de själva odlar den medicin som förnekas dem.Epilepsi, ms, ryggsmärtor och muskelryckningar

Cannabis verkar välgörande för 60% av alla epileptiker. Det är den bästa behandlingen för många typer av epilepsi, men inte alla, och även för de trauman som kommer efter ett anfall. Cannabisextrakt visar sig vara mer effektivt än Dilantin, vilken är en vanlig medicin mot epilepsi som har svåra bieffekter. I tidskriften Medical World News kunde man år 1971 läsa: ?Marijuana? är troligen den starkaste medicinen mot epilepsi som läkarvetenskapen känner till idag.? (Mikuriya, Marijuana Medical Papers 1839-1972, sidan xxii.)

De epileptiker som brukar cannabis drabbas av mildare anfall än de anfall som epileptiker som brukar konventionella läkemedel upplever. På samma sätt upplever patienter med MS (multipel skleros) en lindring av att inta cannabis, då deras symptom är störningar i nervsystemet, muskelförtvining, ryckningar etc. Spasmer och ansträngda muskler kan också behandlas med cannabis, antingen genom att röka det eller genom att lägga på ett örtpaket eller grötomslag.Unga plantor av hampa som ännu inte har blommat, tillhandahåller CBD (cannabidioliska syror). CBD har många användningsområden som antibiotika, bl.a. i behandlingen av gonorré. En studie som genomfördes i Florida, USA visade också att CBD kunde behandla herpes. För i stort sett alla sjukdomar eller infektioner som går att behandla med Teramycin, får man ett bättre resultat med cannabispreparat, visar en studie som genomfördes i dåvarande Tjeckoslovakien åren 1952-1955. Så sent som 1989 publicerade tjeckerna jordbruksstrategier för att odla hampa rik på cannabidiol.Artrit, herpes, cystisk fibros, reumatism

cannabis är en topisk smärtstillare. I USA innehöll de flesta omslag cannabisextrakt fram till 1937. I Sydamerika fram till 1960-talet behandlades reumatism med hampblad och/eller blomtoppar upphettade i vatten eller alkohol och sedan placerade på ömmande leder. Denna typ av örtmedicin används fortfarande i jordbruksområden i Mexico, Central- och Sydamerika, och av spansktalande i USA som smärstillare vid artrit.

Direktkontakt med THC dödade herpesvirus i en studie som genomfördes på University of South Florida (Tampa) år 1990 av dr. Gerald Lancz, som dock varnar och säger att ?marijuanarökning botar inte herpes?. Obekräftade uppgifter hävdar att knoppar med hög halt av THC, uppblötta i alkohol och mosade till en massa, torkar ut och helar herpes snabbare.Lungrening och slemlösning

Cannabis är den bästa naturliga slemlösaren när det gäller att rensa lungorna från föroreningar, damm och slem som kommer av tobaksrök.

Marijuanarök utvidgar effektivt lungornas luftkanaler, bronkerna, vilket ökar syretillförseln. Cannabis är det bästa naturliga bronkutvidgande medlet för 80% av befolkningen, resterande 20% kan ibland uppvisa små negativa reaktioner.Statistiska belägg finns även för att tobaksrökare lever längre om de emellanåt röker cannabis, i måttliga mängder.Miljontals amerikaner har slutat röka tobak till förmån för cannabis, vilket inte är så populärt bland tobaksfabrikanterna och deras starka lobbyverksamhet i USA:s regering, ledd av senator Jesse Helms. Efter att ha utnyttjat en hundra år gammal lag i USA har man sett till att mellan 400 och 6000 kemikalier kan tillföras den tobak som säljs. Hur stort antal kemiska tillsatser som finns i tobaken har man också sett till att den allmänheten i USA inte ?har rätt? att veta.Många joggare och långdistanslöpare känner att cannabis renar deras lungor, vilket ger dem längre uthållighet.Bevis finns för att cannabisbruk kan förlänga folks liv mellan ett och två år, men bruket kan också få folk i fängelse och de kan även förlora vårdnaden om sina barn för att de brukat en av de säkraste läkemedlen vi känner.Sömn och avkoppling

Cannabis sänker blodtrycket, utvidgar blodkärlen och sänker kroppstemperaturen med i genomsnitt en halv grad, vilket motverkar stress. De som brukar cannabis på kvällen talar ofta om god nattsömn.

Att bruka cannabis ger de flesta en mer fullständig sömn med maximal tid då hjärnfrekvensen befinner sig i alfastadiet, i jämförelse med traditionella sömnmedel som man kan köpa på apoteket.Utskrivna ?säkra? sömnmedel är oftast inget annat än försök att kemiskt kopiera verkligt farliga växter som t. ex. alruna, bolmört och belladonna. Så sent som 1991 kämpade läkare, apoteksbolag och läkemedelstillverkare i USA mot nya lagförslag som skulle begränsa användandet av dessa ofta missbrukade substanser (Los Angeles Times, 2 april 1991).Till skillnad från valium ökar inte cannabis effekten av alkohol. Beräkningar gör gällande att cannabis skulle kunna ersätta över 50% av alla sömnmedel.Under 1970- och 1980-talen har man i USA behandlat tiotusentals tonåringar med starka kemiska preparat för att de ska sluta med sitt cannabisbruk. Dessa kemiska preparat får dem inte bara att sluta, 20% till 40% av dessa ungdomar riskerar också att drabbas av kroniska skakningar för resten av livet, enligt U.S. Center for Disease Control i Atlanta. De utskrivna nervgifterna som ungdomarna får är kemiskt besläktade med bekämpningsmedel inom jordbruket och stridsgasen sarin, men huvudsaken är att de inte blir ?höga? av fortsatt missbruk.Hundratals privata drogrehabiliteringscenter i USA lever gott på att hålla alla myter vid liv, då det finns stora pengar att tjäna på att ge unga människor livsfarliga ?avgiftningsprogram? och andra ?behandlingar? mot ?missbruk av marijuana.?Emfysem

Forskningen på cannabis visar också att ett måttfullt bruk även kan vara verksamt på de flesta som lider av lättare emfysem. Det skulle kunna höja deras livskvalitet och öka deras livslängd.

Sedan 1976 sade USA:s regering och DEA att sidoeffekterna, att bli ?hög?, är oacceptabla, oavsett hur många år eller liv cannabis skulle kunna rädda. Även om ca 60 miljoner amerikaner har prövat marijuana och mellan 25 och 30 miljoner fortfarande röker marijuana för att koppla av, eller tar det ansvarsfullt varje dag som en typ av läkemedel, utan ett enda rapporterat fall av att någon dött av överdosering ? någonsin.All forskning som gjorts på cannabis och blodets syretillförsel, visar att alla symptom i form av t.ex. bröstsmärtor, värk, andningssvårigheter och huvudvärk i samband med höga halter av luftföroreningar kan motverkas med måttlig cannabisrökning.I december 1989 sade USA:s regerings ledande forskare på lungforskning, Dr Donald Tashkin, att man inte kan få eller utveckla emfysem med cannabisrökning.Stress och migrän

Cannabis ger utmärkta preparat för att dämpa stressymptom, som många moderna människor dämpar med kemiska medel, valium eller alkohol. Den berusning som cannabis kan ge varierar med individens psyke och fysik samt dennes sociala miljö, den vanligaste effekten är dock ett avslappnat, lätt euforiskt tillstånd i vilket tiden tycks sakta ner och mottagligheten för synintryck, ljud och andra känsloförnimmelser ökar.Tobaksrökning drar samman lungornas artärer, medan cannabis vidgar dem. Då spänningshuvudvärk till följd av migrän beror på muskelsammandragningar i artärerna i kombination med en förslappning av venerna, bidrar cannabis med en förändring i de blodkärl som täcker hjärnan och migränen släpper. Detta blir synbart när den som brukar cannabis får röda ögon, då ögonen är förlängningar av hjärnan. Till skillnad från andra läkemedel har cannabis ingen uppenbar effekt på resten av blodomloppet, förutom en något förhöjd hjärtrytm i det ögonblicket cannabispreparatet börjar verka.Aptit

De som brukar cannabis känner ofta (men inte alltid) en ökad aptit, vilket gör cannabis till en av de bästa medicinerna som finns mot t.ex. anorexia.

Även personer med cancer i buskpottkörteln skulle kunna hjälpas till ett bättre och längre liv med hjälp av cannabis.Förbudet upphör i USA

Hösten 1996, efter tjugo års hårdnackat totalförbud, tillät USA:s regering cannabis att åter användas inom läkarvården. Detta efter att tiotusentals läkare kämpat för rätten att kunna skriva ut cannabispreparat som lindring åt obotliga och döende patienter. Nu växer särskilda ?klubbar? upp i USA som enbart släpper in de som kan visa upp ett läkarintyg. Dessa samlingspunkter får ofta karaktären av en restaurang eller underhållningslokal med en varmt familjär och uppmuntrande stämning, vilket kan vara nog så viktigt för individer vars liv snabbt går mot sitt slut.Salivreducering

Att röka cannabis ger också en torrare känsla i munhålan och svalget, detta skulle kunna ersätta de ofta giftiga preparat som används för detta ändamål av bl.a. tandläkare. Detta indikerar även att man med cannabis skulle kunna behandla magsår.Aids, depressioner etc.

En välkänd effekt av THC är den upprymda känslan i psyket, man blir ?hög?. De som röker cannabis på den karibiska ön Jamaica prisar ?ganjans? välgörande effekter vid meditation, koncentration, medvetandehöjning och för att den bidrar till ett tillstånd av välbefinnande och självmedvetenhet. En sådan attityd, i kombination med en hälsosam aptit och bättre sömn, utgör inte sällan skillnaden mellan ?att dö av? aids och ?att leva med? aids.Cannabis lindrar också lättare smärttillstånd och vissa svårare sådana samt underlättar även för äldre människor som lever med artrit, sömnsvårigheter, kraftlöshet och andra ålderskrämpor, så att de kan leva med större värdighet och bekvämlighet. Både folktron och läkarvetenskapen känner till att cannabis är den bästa behandlingen för demens, senilitet och Alzheimer, för förbättring av minnet och hundratals andra användningsområden.En människas övertygelse

Patric Mayers, med sitt vittnesmål och personliga lobbyverksamhet, var nyckelperson i att få domstolen i California att tillåta cannabis för medicinskt bruk. Mayers liv räddades 1976 när hans läkare bröt mot lagen och rådde honom att använda cannabis mot illamående i samband med kemoterapibehandling. Vid denna tidpunkt vägde Mayers endast 42 kg till följd av sin cancer. Den lättrökta cannabisen lättade Mayers illamående och gav honom aptiten tillbaka. Om denna egenskap hos cannabis fick undersökas i laboratorier skulle den förmodligen revolutionera läkarvetenskapen och forskningen över hela världen. Istället motarbetas det medicinska värdet hos cannabis därför att det inte går att göra pengar på det.

Mayers mottog de ?finaste blomsterknopparna från Thai och sinsemilla? gratis från langare och elever i den juridiska skola Meyers studerade vid när han fick cancer 1975.

När han senare levde frisk och vid full vigör i Los Angeles, fick Mayers 1981 höra att statsdomaren, ansvarig för det medicinska cannabisprogrammet, vägrade att ge ut statligt odlad eller ens beslagtagen marijuana till cancerpatienter, cannabis som han själv hade laglig tillgång till att låta läkarna skriva ut till döende patienter.

Mayers vrede över denna och andra liknande händelser fick 1982 gehör i media. Det ledde till att främst tidningen Los Angeles Times och Willie Brown, talman i staten Californias rådsförsamling, drev en begäran att 1979 års marijuanalag skulle hörsammas.USA:s militära medicinska fältguide, The Merck Manual, slår fast:

?Kronisk eller periodisk användning av cannabis eller cannabissubstanser framkallar ett visst psykiskt beroende på grund av de önskvärda subjektiva effekterna, men inget fysiskt beroende; inget abstinenssyndrom uppstår när drogen slutar användas.

Cannabis kan användas på en episodisk men långsiktig basis utan tecken på social eller psykisk disfunktion. För många användare är begreppet beroende med sin uppenbara bibetydelse troligtvis fel applicerad.Många av de påståenden rörande stark biologisk påverkan är fortfarande osäkra, men några andra är det inte. Trots accepterandet av de ?nya? farorna med marijuana, finns fortfarande inte mycket som pekar på biologiska skador även bland de som är relativt vana användare. Detta gäller även på de områden som har undersökts intensivt, som t.ex. lungfunktioner, immunologiska funktioner och de reproduktiva funktionerna. Marijuana som används i USA har en högre halt THC än förr i tiden. Många motståndare använder dessa fakta i varningar, men det huvudsakliga motståndet mot drogen vilar på en moralisk och politisk, och inte en toxikologisk, grund.?Merck Manual of Diagnosis and Therapy, femtonde utgåvan, 1987, Robert Berkow, M.D., chefredaktör. Publicerad av Merck Sharp and Dome Research Laboratories Division of Merck and Co., Inc. (Pharmaceutical) Rahway, New Jersey 1987.En av de mest respekterade medlemmarna i brittiska Royal Academy of Sciences (kungliga vetenskapsakademien) var under 1800-talet dr W.B. O?Shaugnessy. Hans rapport år 1839 om bruket av cannabis inom läkekonsten var lika viktig för västerländsk medicin under denna tid som upptäckten av olika antibiotiska preparat under 1900-talet.

År 1860 slog Committee on Cannbis Indica inom Ohio State Medical Society fast att: ?det vin som vår Frälsare fick att dricka innan han korsfästes var, med största sannolikhet, en anrättning gjord på indisk hampa.?

I konspirationen mot hampa beskrivs hur det amerikanska läkemedelsverket AMA (American Medical Association) och flera läkemedelsföretag argumenterade mot genomförandet av lagen som totalförbjöd hampa år 1937 (Marihuana Tax Act ).Mot bakgrund av hampväxtens breda medicinska användningsområde och det faktum att bruket av cannabisextrakt aldrig hade skapat några fall av beroende, missbruk eller dödsfall till följd av överdosering. Istället framlade man fakta som pekade på att cannabis med modern forskning skulle kunna utvecklas till en ?mirakelmedicin?, när man väl lärde sig isolera de aktiva beståndsdelarna i cannabisplantan och utveckla doseringen. Efter 1937 skulle det dock dröja 29 år innan forskare i USA åter fick möjligheten att undersöka cannabisplantans medicinska egenskaper.Sedan 1964 har man lyckats isolera mer än fyrahundra olika aktiva ämnen i cannabis, från över ettusen förmodade aktiva ingredienser. Omkring ett sextiotal av dessa aktiva ämnen har ett terapeutiskt värde.Under 1960-talet började det bli alltmer populärt bland unga amerikaner att röka marijuana. Oroliga föräldrar tog initiativet och samlade in medel till dussintals, och senare hundratals, studier av marijuanans inverkan på människans hälsa. Djupt rotad i den äldre generationen fanns 30 år av skräckhistorier från den federala narkotikabyråns chef Harry Anslinger och William Randolph Hearsts tidningar, vilka alla handlade om mord, grymheter, våldtäkter och sinnesslöhet i samband med bruket av marijuana.

Läs mer i konspirationen mot hampaUndersökningar som bekostades av staten visade plötsligt en helt annan sida, och den skräck som fanns i USA att marijuana skulle skapa både våldsamheter och pacifism började gradvis släppa. Hundratals rapporter talade om de dolda möjligheter som fanns i cannabisplantans sammansättning som kunde användas i medicinska sammanhang. Snart kom även forskarrapporter som presenterade positiva resultat i behandlingen av astma, grön starr, illamående p.g.a. kemoterapi, anorexia, tumörer epilepsi,ångest,magproblem,mensvärk, muskel värk och ledbesvär liksom en allmän användning av cannabisextrakt som antibiotika. Framgångar kunde också konstateras i behandlingen av Parkinsons sjukdom, multipel skleros, olika bristtillstånd samt ett stort antal andra fall som krävde närmare studier. Före 1976 förekom nästan varje vecka rapporter i medicinska tidskrifter och i dagspressen i USA om positiva resultat i terapeutisk behandling med cannabisextrakt.I november 1975 möttes de flesta ledande forskare på detta område i Asilomar Conference Center, Pacific Grove i California. Seminarierna bekostades av NIDA (National Institute of Drug Abuse) för att offentliggöra ett kompendium med deras samlade studier. När seminarierna avslutades reste nästan samtliga deltagare en begäran att den federala regeringen omgående skulle avsätta skattepengar till ökad forskning. Många av dem ansåg att cannabis skulle bli en av världens främsta mediciner under 1980-talet. Året efter kom dråpslaget när en plötslig regeringspolicy återigen förbjöd all federal forskning på cannabis för terapeutiskt bruk.Genom en intensiv lobbyverksamhet lyckades de privata läkemedelsföretagen i USA förmå den federala regeringen att till dem överlåta finansieringen och slutprövningen av hela forskningen kring cannabis. Deras argumenterade gick bl.a. ut på att de då skulle få tid att ta fram syntetiska ersättningspreparat (vilka kan patenteras?), utan kostnader för den federala regeringen och utan risken att patienterna skulle bli ?höga?. Forskningen skulle bara bedrivas på THC Delta-9, inga av de över fyrahundra andra potentiella terapeutiska beståndsdelarna i cannabis.1988 konstaterade DEA:s egna domare, Francis Young, efter att ha gått igenom hundratals dokument från DEA och NIDA som talade emot de bevis som presenterades av cannabisreformister, att ?marijuana är en av de säkraste terapeutiskt aktiva substanserna mänskligheten känner.? Trots detta beordrade DEA:s chef John Lawn den 30 december 1989, att cannabis skulle fortsätta att klassas som narkotika på Första Listan (Schedule One), och att cannabis saknar kända medicinska användningsområden. Dessa bestämmelser vidhölls ännu mer nitiskt av hans efterträdare Robert Bonner, som utsågs av president Bush d.ä. och satt kvar under Clinton.Beräkningar som gjorts i USA visar att de privata läkemedelsföretagen (t ex Eli Lilly Co., Abbott Labs, Pfizer, Smith, Kline & French) skulle förlora miljontals eller miljardtals dollar årligen, och ytterligare miljarder i länder i tredje världen, om cannabis skulle legaliseras.Eli Lilly kunde senare presentera Nabilone och även Marinol, vilka är syntetiska försök att efterlikna THC Delta-9 och man lovade regeringen fortsatta stora resultat. I tidskriften Omni kunde man läsa 1982 att: efter nio års forskning som kostat tiotals miljoner dollar, anses Nabilone vara i stort sett verkningslöst i jämförelse med äkta, hemmaodlade cannabisknoppar som är rika på naturlig THC, dessutom fungerar Marinol på endast 13% av patienterna. Tidskriften Omnis och andra instansers krav på att åter tillåta naturliga cannabisextrakt i allmänhetens hälsointresse möttes med fortsatt tystnad från den federala regeringen.I USA finns omkring 4000 organisationer som går under parollen ?Familjer mot marijuana? eller liknande. Hälften av deras verksamhet finansieras av privata läkemedelsföretag och apotekarorganisationen Pharmacists against Drug Abuse. Den andra hälften sponsras av Action (en gren av den federala VISTA) samt sprittillverkare, bryggerier och stora cigarettmärken som bl.a. Anhauser Busch, Coors och Philip Morris, eller genom deras reklambyråer.1983 skrev den största tidningen i Colombia, Periodical el Tiempo, att samma läkemedelsföretag som driver korståg mot marijuana i USA även sysslar med att ?dumpa? över 150 olika sorters illegala och farliga läkemedel på marknaden i Columbia, Mexico, Panama, Chile, El Salvador, Honduras och Nicaragua. Dessa påståenden motsades inte av USA:s regering eller de farmaceutiska bolagen. Några av dessa läkemedel har förbjudits av livs- och läkemedelsverket FDA i USA (Food and Drug Administration) och motsvarande instanser i många länder i Europa därför att man vet att de kan orsaka undernäring, missbildningar och cancer. Ändå säljs de öppet över disk till ovetande människor i tredje världen. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att en halv miljon människor i tredje världen förgiftas varje år av läkemedel och bekämpningsmedel som sålts av företag baserade i länder där de är förbjudna att användas.Under Ronald Reagans presidentperiod gick år 1983 en försiktig anmodan ut till universiteten och forskarna i USA att man skulle förstöra all forskning som genomförts på cannabis mellan åren 1966-76, inklusive de kompendier som fanns tillgängliga i biblioteken. Läkare och forskare förlöjligade detta makalösa försök till censur så till den milda grad att planerna bordlades? för tillfället. Trots detta försvann stora mängder information, bl a originalet till filmen ?Hemp for Victory? som var en propagandafilm för hampodling som producerats av USDA. Även omnämnandet av filmen försvann ur många arkiv. Många kopior av USDA:s Bulletin 404 försvann också ur nationella arkiv.

Holi
2006-06-06, 12:25
Det är inte en fråga partiet kommer ta upp är jag relativt säker på :)Måste dock hävda att den intresserar mig då jag har haft stunder då jag varit lite extra liberal i min ungdom (akta den formuleringen för det hela!)

Andreas Arvidsson
2006-06-06, 12:44
partiet tar endast ställning i 3frågor, för tillfället iaf

Christian Engström
2006-06-06, 13:02
Partiet har ingen åsikt om narkotikapolitiken i Sverige. Det är inte vårt bord.Vi driver bara frågorna Delad kultur, Fri kunskap och Skyddat privatliv. Inget mer.

Nicklas W Bjurman
2006-06-06, 13:19
Alla andra frågor och regeringsbildande får de andra partierna ta hand om. Vi är här för att stärka det demokratisk samhälle som har fått en törn i sig de senaste 30 eller så åren.Fri kunskap, delad kultur och stärkt skydd av privatlivet. Tre väldigt viktiga delar i ett demokratiskt system.

Holi
2006-06-06, 17:28
Bara de senaste 30 åren? :) Tror det är lite längre än så.. Oavsett ändringar behöver ske å vi är härför att se till att det blir av :)

pv2b
2006-06-06, 17:32
Jag kan väl bara ta och lägga min röst till alla andra.Piratpartiet tar upp: Upphovsrättliga, patent- och integritetsfrågor. Cannabis hör inte till någon av de här punkterna.Själv är jag nykterist och använder inga droger, men jag är ändå för bred legalisering av olika sorters droger. Detta är dock inget jag vill diskutera här, eftersom det inte hör till partiets politik, utan till min personliga åsikt, men jag tar gärna upp det på forumets offtopicavdelning.

Faye
2006-06-07, 17:10
Varför kan ite folk läsa den enkla FAQ som finns? Det står ju klart och tydligt vad partiet har för inställningi andra frågor. Dvs, ingen anlls, vi driver inte dessa frågor. Suck ärligt talat.

ninjin
2006-06-08, 13:00
@Jahshaolin:Partiet kommer inte att berora denna fraga men jag har anda last "din" text av eget intresse. Jag tanker inte ta upp all kritik jag finner mot den, men jag namner nagra saker som kraftigt far mig att tvivla pa innehallet.I den inledande delen av texten finns inga kallor och texten ar KRAFTIGT vinklad. Pastaenden tas som fakta, man maste ge underlag for att nagot skall kallas fakta.Att 0 personer dor av direkt foljd av cannabis i USA ar inget jag ifragasatter, men siffran stor mig. Jag ar overtygad om att folk dor av effekterna av drogen (sa som med alla andra droger). I Sverige har jag atminstone hort om fall dar folk hoppar framfor tag nar de ar "hoga", aven om detta inte ar en direkt effekt av drogen sa ar den sakerligen en del av orsaken. Saledes kanns valet av "direkta foljder" (om det nu ar den typen av statestik) vara valt for att gynna forfattarens syfte.Att det brukats i 3'500 ar ar inget bevis pa att det ar en bra ide. Manga som foresprakar alternativmedecin anvander detta argument nar de inte kan pavisa en god effekt genom klassisk forskning. Man bor lata bli att bega sadan misstag.Resten av texten kraver att jag kan nagot om medecin, vilket jag inte kan och jag har ingen lust att granska kallorna. Detta lamnar jag till nagon insatt i amnet.Jag hoppas att du har nytta av denna kritik.EDIT:

Bortfall av ord, bor ta en kopp te for att pigga upp mig.

Vidvinkel
2006-06-08, 13:03
WitchBitch (2006-Jun-07)Varför kan ite folk läsa den enkla FAQ som finns? Det står ju klart och tydligt vad partiet har för inställningi andra frågor. Dvs, ingen anlls, vi driver inte dessa frågor. Suck ärligt talat.

Om många inte förstår beror det på att PP inte är tillräckligt tydlig i förhållande till läsarna/väljarna. Väldigt simpel matematik. Om sedan folk är "korkade" "tröga" "eller "ignoranta" , "lata" osv spelar ju ingen roll. Då får man anpassa sig efter det.

Holi
2006-06-08, 14:53
ninjin är du verkligen säker på att de va höga på cannabis när de hoppade framför tåget? Jag har aldrig i hela mitt liv varit med om att en som rökit cannabis hoppat framför ett tåg.. Eller nånting annat för den delens skull... Har däremot en vän till en vän (ja det är faktiskt detta denna gången å inte vanliga dumma historien) som trodde att hans byxor försökte äta upp honom och jagade honom när han ätit ett par koffeintabletter för mycket.. :)Tycker dock vi ska lämna detta ämne totalt då det inte ens är i närheten av våran politik

ninjin
2006-06-08, 15:03
@holi:

Saker ar jag inte ^^ Har aldrig brytt mig sa mycket om droger. De kallade det flashback nar jag tanker efter, de typ trodde att de kunde flyga. Men dettar ar ju inte fakta, hatade att lyssna pa sant dar bjafs nar jag gick pa hogstadiet.Slut pa haschande nu, kan en mod sla den har traden i bojor kanske?

Faye
2006-06-08, 21:01
Vidvinkel (2006-Jun-08)WitchBitch (2006-Jun-07)Varför kan ite folk läsa den enkla FAQ som finns? Det står ju klart och tydligt vad partiet har för inställningi andra frågor. Dvs, ingen anlls, vi driver inte dessa frågor. Suck ärligt talat.


Om många inte förstår beror det på att PP inte är tillräckligt tydlig i förhållande till läsarna/väljarna. Väldigt simpel matematik. Om sedan folk är "korkade" "tröga" "eller "ignoranta" , "lata" osv spelar ju ingen roll. Då får man anpassa sig efter det.

Det har jag väl inte skrivit heller? Dessutom är väl PP väldigt tydlig i just den frågan?

Lukas Klingsbo
2006-06-09, 16:09
Intressant, men själv tycker jag inte man ska legalisera nånting som man blir beroende av...

Vidvinkel
2006-06-09, 16:14
Det har jag väl inte skrivit heller? Dessutom är väl PP väldigt tydlig i just den frågan?Citerade visst lite fel. Solly ;). Och NEJ om budskapet inte går fram (dvs många frågar samma sak) är man inte tilräckligt tydlig så enkelt är det. Ni får ställa 4 trumpetare brevid eldskriften om folk inte läser dem.

Faye
2006-06-09, 16:30
Vidvinkel (2006-Jun-09)Det har jag väl inte skrivit heller? Dessutom är väl PP väldigt tydlig i just den frågan?Citerade visst lite fel. Solly ;). Och NEJ om budskapet inte går fram (dvs många frågar samma sak) är man inte tilräckligt tydlig så enkelt är det. Ni får ställa 4 trumpetare brevid eldskriften om folk inte läser dem.

Ja jag undrade just var du hittade de citaten. :P

Tja vad ska man göra? Kanske en tydligare länk till FAQ:en på förstasidan? För den finns ju där och läser man den så står det ju klart och tydligt. Jag tror att det snarare handlar om att folk inte läser den än att den är otydlig.. Och läser man den inte så är man ju inte riktigt intresserad? Man tar väl reda på såna saker först om man är intreserad på riktigt? En FAQ brukar i alla fall vara bland det första jag snokar efter..

Faye
2006-06-09, 16:32
spydon (2006-Jun-09)Intressant, men själv tycker jag inte man ska legalisera nånting som man blir beroende av...

Tja då får man sluta sälja alkohol, tobak, cola och ketchup i så fall.. Och godis. Och det mesta som innehåller socker. ;)

Holi
2006-06-09, 16:43
Faktiskt allt som innehåller socker då socker är beroendeframkallande... Kan även lista en väldigt stor mängd medicinska preparat som är det ifall ni orkar läsa den listan... Den är lång...

Faye
2006-06-09, 16:51
Holi (2006-Jun-09)Faktiskt allt som innehåller socker då socker är beroendeframkallande... Kan även lista en väldigt stor mängd medicinska preparat som är det ifall ni orkar läsa den listan... Den är lång...

My point exakt.. Att stoppa allt som är beroende framkallande är nog inget hitt.. Jag vill ha mincola ifred!;)

Holi
2006-06-09, 17:29
Yepp utvecklade ditt svar en aning bara :P

toxic
2006-06-10, 10:46
Christian Engström (2006-Jun-06)Vi driver bara frågorna Delad kultur, Fri kunskap och Skyddat privatliv. Inget mer.

Dock vågar jag påstå att Fri kunskap och skyddat privatliv har väldigt mycket med narkotikapolitik att göra. Fri kunskap, då svenska narkotikapolitiken bygger på erkännt felaktiga forskningsrapporter; skyddat privatliv då det har med ens egen kropp att göra.

Vidvinkel
2006-06-10, 10:52
Det är inget skäl till att legalisera ytterligare en beroendeframkallande drog. Skulle alkohol och tobak introduceras nu skulle det givetvis förbjudas rakt av. Varför ska man belasta samhället och stadskassan med ytterligare ett problem? Är inte tobak och alkohol, socker och fett illa nog?

MrPumpernickel
2006-06-10, 11:00
Dock, for argument sake, det har diskuterats bland annat i England att en full legalisering av alla droger, samt legaliserad och beskattad framställning och behandling av personer som blir beroende skulle i slutändan bli billigare för samhället än alla pengar som redan nu går till bekämpning av drogerna i samhället. Storbritannien är också ett av de "cannabistätaste" länderna i världen.

Men som redan sagts, detta är inget som vi skall ta ställning till, det står rätt så klart i partiprogrammet vad som gäller i detta. Jag tror personligen också att denna restriktiva hållning till andra frågor i slutändan håller ihop partiet bättre än att börja ta in (till exempel) cannabisfrågan under en av de tre överskrifterna vi står för.

toxic
2006-06-10, 11:02
Beroendeframkallande dit, beroendeframkallande hit, det är inte mer beroendeframkallande än ett glas möjlk (teoretiskt sätt). All svensk undervisning och lagstiftning bygger som sagt på felaktiga forskningsrapporter och att det skulle vara negativt för stadskassan finns det inget konkret som stärker; vissa saker kommer kosta, andra kommer kosta mindre än va de gjort innan.Huvudsaken är att piratpartiet står för ett fritt privatliv, fri (och korrekt) information dvs att Sverige inte skall bli något polisstat. Tobak, alkohol och socker är lika illa, men det har med ett fritt privatliv att göra. Att kriminalisera alkohol, cannabis, socker och tobak är på många sätt lika galet som att kriminalisera fildelning.

Vidvinkel
2006-06-10, 11:26
Huvudsaken är att piratpartiet står för ett fritt privatliv, fri (och korrekt) information dvs att Sverige inte skall bli något polisstat. Tobak, alkohol och socker är lika illa, men det har med ett fritt privatliv att göra. Att kriminalisera alkohol, cannabis, socker och tobak är på många sätt lika galet som att kriminalisera fildelning.Jag kan säga såhär. Om PP skulle ta ställning i den här frågan så kan man säga hej och godnatt till ev riksdagsplats.

Jag har flera mycket nära vänner som är svårt eller har varit svårt beroende av canabis. Villket försvårar och har försvårat oehört för deras sociala liv för att inte tala om arbetslivet. Hur många mjölkomaner som lider av det på samma sätt vet jag inte.Den här tråden handlar inte om att förbjuda något som är lagligt utan om att legalisera något som är förbjudet. Det är en stor skillnad. Låt den här tråden dö nu eller flytta den till ett lämpligare forum övrigt eller dyl.

toxic
2006-06-10, 11:40
Att piratpartiet skulle få stora problem ifall vi skulle ha officiella åsiketer angående denna frågan är ju tyvär sant, så jag tycker inte heller vi ska lobby:a för något sånt. Men ifall vi skulle börja sammarbeta med säg parti X, och det skulle komma en omröstning som på ett tydligt sätt skulle ha negativa effekter på privatlivet för vem som helst, men som samtidigt har med det uppretande och *hysch* *hysch*:iga narkotikapolitiken att göra, vad har Piratpartiet för åsiketer då, ifall parti X röstar för?Anledningen att det finns folk beroende av cannabis och inte av mjölk (kanske finns mjölkfanatiker iofs, vem vet) är på grund av vissa karaktärsskillnader, men ingen av dem är fysiskt beroendeframkallande. Men det har ju egentligen inte så mycket med den här diskussionen att göra.

ninjin
2006-06-10, 16:11
@toxic:

1.)

Finns det oberoende forskning som pavisar det du pastar ar fakta kring cannabis? Har dessa publicerats efter peer-review?2.)

Om X vill driva igenom en politik som gar rakt emot Piratpartiets linje sa skall det sjalvfallet rostas emot det forslaget.Dock ar jag inte riktigt saker angaende din argumentation om privatliv. Staten anser i mangt och mycket att den har ratt att styra over individers liv och straffa "felaktigt" beteende. Det ar ju tex. staten som far ta smallen nar folk dricker for mycket, darav sa drabbar ej drickandet enbart individen. Det ar ofta sa det resoneras kring dessa regleringar av individuell frihet. Om vi vill ha ett privatliv dar allt ar tillatet finns inget annat att gora an att upplosa staten (se anarki).Jag vill dock ateringen fraga varfor denna trad lever. Jag skulle garna se att en mod tar och draper den.

hannes2peer
2006-06-10, 17:52
ninjin (2006-Jun-10) 2.) Om X vill driva igenom en politik som gar rakt emot Piratpartiets linje sa skall det sjalvfallet rostas emot det forslaget.

Nej.Ev riksdagsledarmoeter foer piratpartiet roestar troget med sina samarbetspartier i ALLA fraagor (oavsett om de anses frihetsinskraenkande). I inget fall kommer piratpartister roesta efter eget huvud i fraagor som staar utanfoer de tre (foerhoppningsvis).

(Skriver paa en qwertyvariant utan svenska specialtecken, men med korrekt teckenkodning.)

toxic
2006-06-10, 19:00
@ninjin (2006-Jun-10)

1.) Se till exempel kapitel 17 http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/rep-e/summary-e.htm2.) Tänk dig följande situation. Polisstatpolitikern Buske föreslår att polisen utan någon husransakan kan gå in överallt och leta efter illegal droganvändning om de bara misstänker. Detta skulle direkt inkräkta på mitt privatliv, då det finns Stor risk att detta skulle missbrukas av diverse överhuvud och många helt oskyldiga personer skulle påverkas. Det har kanske inte direkt något med Piratipartiets frågor att göra, men samtidigt är de väldigt nära besläktade. Båda har med att vi som privatpersoner inte vill bli övervakade av staten, vilket Piratpartiet har tagit ställning emot, såvitt jag förstått.

Johannes Åman Pohjola
2006-06-10, 19:26
Jag yrkar också på låsning, eftersom diskussionerna som förs nu inte är relaterade till PP:s politik.Diskussioner om cannabis vara eller icke vara kan tas i övrig diskussion-forumet.

Holi
2006-06-10, 19:32
Toxic detta gäller inte PP's politik över huvud taget.. PP säger nej till övervakning av alla innevånare dygnet runt utan en grund att stå på... Dvs om det finns en skälig misstanke angående en privatpersons drogvanor så skulle vi inte klaga ifall de gick in för att undersöka ifall det finns droger i en privatpersons hem... samma gäller ifall en pedofil eller vad annars som helst som bryter mot en lag som folket rent generellt inte orkat klaga över (än).

toxic
2006-06-10, 19:46
http://www2.piratpartiet.se/politik/integritet

Det handlar om personlig integritet och frihet före säkerhet. Ser du inte likheten?

trasdocka
2006-06-10, 22:04
toxic har rätt. Det här hänger tydligt ihop med

frihets och integritetstänkandet pp står för.Jag förstår valtet att hålla sig till tre frågor, men

problemet med att använda det argumentet

just nu är att denna fråga är helt i linje med

dessa frågor...Jag kan också förstå att man väljer att inte driva

det här efterssom det som vidvinkel påpekade

tidigare kan hindra pp från att få makt.Men det är ganska tragiskt att ett parti redan

efter ett halvår har blivit så förstockat av maktbegär...

pipe
2006-06-10, 22:16
Den enda kopplingen mellan droger och frihet är ifall polisen skall gå in och göra husrannsakan i ditt hem för de tror att du knarkar, eller söka igenom dina tillhörigheter om de påträffar dig utomhus eller på andra ställen. Då gäller följande:Ifall partiet som vi samarbetar med tycker att droger skall förbjudas eller tillåtas pga olika orsaker, röstar vi som de tycker. På samma sätt som t ex en skatt är mot frihet inderekt eftersom man måste deklarera sin inkomst, så är ett drogförbud emot frihet på ett liknanade indirekt sätt.Ifall partiet tycker att polisen skall få tömma dina fickor utan anledning, och skall få gå in i ditt hus utan att du är misstänkt för grov kriminalitet så röstar vi förmodligen mot detta, eftersom detta är en av våra principer (övervakning, kontrollsamhälle).Altså, dessa har ingen koppling alls. Kan inte polisen gå in i ditt hus bara för de tror att du har snattat, kan de inte gå in i ditt hus om de tror att du röker hasch, det kan inte finnas konstiga undantag för detta.

MrPumpernickel
2006-06-10, 22:30
trasdocka (2006-Jun-10)Jag förstår valtet att hålla sig till tre frågor, men problemet med att använda det argumentet just nu är att denna fråga är helt i linje med dessa frågor...Helt i linje? Snarare delvis i linje, legalisering av cannabis, eller andra substanser, rör mycket annan politik som t.ex. folkhälsopolitik, skattepolitik samt narkotikalagar osv. Jag kan absolut förstå mångas vilja att lägga detta under samma fana som andra frågor, men i slutändan så tror jag det skulle agera mer splittrande än enande för PP som parti. Onekligen så har vi medlemmar som är både för och emot en legalisering av cannabis, och om vi öppnar det som en fråga (oavsett för eller emot) så tippar jag att en hel del personer skulle lämna partiet. Är det inte bättre då att vi står vid våra kärnfrågor istället för att splittra upp dem i en hel del underrubriker som till exempel droglegalisering?toxic, som Holi skriver, skälig misstanke, dvs polisen genomför inte husransakan om inte det finns en misstanke att brott begås, eller har begåtts. Frihet och integriteten behandlar snarare hur polisen kan komma fram till denna skäliga misstanken, dvs att polisen/staten inte får använda vilka metoder som helst (som till exempel att kränka en persons rätt till privatliv genom t.ex. buggning, registrering etc) för att nå dit. Ju större friheter som polisen och de styrande i detta land kan ta sig för att övervaka gemene man utan skälig mistanke om brott desto närmare kommer vi en polisstat och totalitärt styre. Det ska inte bli övervakning för att man kanske, möjligen, kommer att begå ett brott. Personligen så anser jag att den frågan och frågan angående en legalisering av cannabis är vitt skilda.

Holi
2006-06-10, 22:31
Toxic... Vi är inte emot att låta poliser göra sitt jobb... Med ditt tänkande så skulle jag tex kunna mörda nån i mitt hem stycka denna å sen frysa in kvarlevorna å brottet skulle aldrig ens kunna utredas bara för att jag gjorde det i mitt hem å därav skulle min personliga integritet kränkas bara för att polisen går in eftersom en granne hört skrik å en annan sett blod sprutas på fönstrena..Ja det är fel av mig att jämföra brutala mord med canabis men det är ingen större skillnad egentligen.. bägge är brott som enligt allmänhetens syn på saken för tillfället leder till döden (Ja det var en grov generalisering å överdrift men det var vad jag fick lära mig i skolan även om jag nu råkar betvivla den lärdommen)..Vi hävdar att privat piratkopiering inte är ett brott.. vi hävdar att alla datorer i europa inte borde få bli övervakade dygnet runt samt denna övervakningsdata bli lagrad i en härrans massa år... Övervakning när det finns skälig misstanke till ett brott är inte ett brott mot den personliga integriteten... Övervakning av alla utan nån som helst misstanke är det...Förstår du skillnaden? Om inte utveckla varför det inte är en skillnad är du snäll :)

Nicklas W Bjurman
2006-06-10, 22:58
Hur en diskussion om Cannabislegalisering har något med maktbegär att göra vet jag inte. Men en sak är säker.Piratpartiet strider om ett fåtal frågor som berör demokratins grundstenar; Information och övervakning. Cannabis är inte ett informations medel så inga ställningstagande på den fronten för våran del. Vi kommer dock att se till att alla medborgare inte övervakas dygnet runt för något brott de kan tänkas göra, utan att man får tillåtelse att övervaka i undantaga fall och först efter en ansökan. Dessa potentiella brott inkluderar brott relaterade till Cannabis. De andra partierna tar tillräcklig ställning i de frågorna.Så var det några mer frågor?

Om inte nästa inlägg är en fråga på Piratpartiets politik yrkar jag för en låsning av denna absurda tråd.

inoxia
2006-06-11, 01:06
Sammanfattningsvis:"Drugs are bad because if you do drugs you're a hippie and hippies suck."

-Eric Cartman/i

TheCharlie
2006-06-11, 21:56
Det står ju tydligt på PPs förstasida vad dom står för, och läser man lite i forumet så ser man att dom inte har åsikter om andra frågor dom inte är insatta i vilket jag själv tycker är bra för på det viset kan partiet inte dumförklaras vilket många andra partier gör när dom tar ställning till något dom inte kan något om.Ang marijuana så kan vi bara ha personliga åsikter. Alkohol är oxå en drog, så man borde oxå isåfall ta ställning till om alkohol borde förbjudas vilket jag själv inte tycker. Håller med om trådens startare att alkohol oftast har värre effekter än marijuana, dvs man kan dricka sig till överdos och dö vilket man inte kan göra med marijuana(röka då vill säga=).Det negativa med legalisering av marijuana är att man med tiden blir imun mot drogen, dvs man behöver röka mer och mer för att få samma effekt, dessutom så har vi beroendeframkallandet. Röker man för länge behöver man ofta någon starkare drog som kan ersätta marijuana till slut, och Dom drogerna dödar. Dom som är insatta vet att marijuanan i sig inte är ett stort problem, däremot vad marijuanan ofta kan leda till(det jag precis skrev), och det är väl största anledningen till att drogen inte är laglig i sverige.

Själv tycker jag att marijuana skulle vara laglig i medicinsk form, dvs för smärtpatienter som inte får lindring av smärtstillande då kan få marijuana på recept. Det förutsätter självfallet att läkaren har hård kontroll och koll på patienten i fråga, och inte skriver ut det till vem som hellst som "vill ha lite röka för man har ont i halsen". Förslag på några sjukdomar det kunde vara lagligt med marijuana i medicinsk form: ADHD(lugnande, neråt Strain), fibromyalgi, och till smärtpatienter ex för ryggvärk, permanenta muskelskador, allvarlig deppression.

Vissa är "allergiska" mot THC som är det aktuella ämnet i marijuana och det skall först kollas av läkaren. Drogen har visat sig i andra länder kunna hjälpa patiender med bla dessa sjukdomar pga att dess smärtlindrande, lugnande, avslappnande, och glädje effekter.

Mr_Mustard
2006-06-11, 22:03
Kan någon mod vänligen LÅSA den här tråden? Totalt irrelevant diskussion som bara tjänar till att misskreditera partiet. Det finns INGET utrymme för diskussion om de här frågorna i Sverige idag. Love it or hate it, men så är det. De som är intresserade av cannabisfrågor får gärna bilda ett eget parti kring de frågorna.

TheCharlie
2006-06-11, 22:14
Mr_Mustard (2006-Jun-11)Kan någon mod vänligen LÅSA den här tråden? Totalt irrelevant diskussion som bara tjänar till att misskreditera partiet. Det finns INGET utrymme för diskussion om de här frågorna i Sverige idag. Love it or hate it, men så är det. De som är intresserade av cannabisfrågor får gärna bilda ett eget parti kring de frågorna.Sa precis att det inte har något med partiet att göra om du missade det.

Tråden är redan skapad, varför inte yttra sina åsikter? Inget utrymme för de här frågorna i sverige idag? Vad vet du isåfall om politik? Frågan om marijuana skall legaliseras i sverige som medicinskt syfte har redan diskutterats och görs fortf. Om folk inte får diskuttera Politik i ett Politiskt PartiForum vet jag inte hur du tycker att ett parti skall vara!?! och vad stör det dig? Bläddra förbi ist lr stäng av datorn om du inte klarar av att hantera att folk har åsikter i politiska frågor.

Mr_Mustard
2006-06-11, 22:27
TheCharlie (2006-Jun-11)Mr_Mustard (2006-Jun-11)Kan någon mod vänligen LÅSA den här tråden? Totalt irrelevant diskussion som bara tjänar till att misskreditera partiet. Det finns INGET utrymme för diskussion om de här frågorna i Sverige idag. Love it or hate it, men så är det. De som är intresserade av cannabisfrågor får gärna bilda ett eget parti kring de frågorna.Sa precis att det inte har något med partiet att göra om du missade det.Tråden är redan skapad, varför inte yttra sina åsikter? Inget utrymme för de här frågorna i sverige idag? Vad vet du isåfall om politik? Frågan om marijuana skall legaliseras i sverige som medicinskt syfte har redan diskutterats och görs fortf. Om folk inte får diskuttera Politik i ett Politiskt PartiForum vet jag inte hur du tycker att ett parti skall vara!?! och vad stör det dig? Bläddra förbi ist lr stäng av datorn om du inte klarar av att hantera att folk har åsikter i politiska frågor.Piratflaggan halas och byts ut mot en flagga med TROLLVARNING!

Andreas Käiväräinen
2006-06-11, 23:55
Denna tråd har hamnat helt fel då detta inte har nånting med "vår politik" att göra.Flyttar till Off topic där den kan diskuteras bäst ni vill eller låta den dö som ajg hade föredragit

Spiff
2006-06-12, 00:38
drugs are bad dont do drugs

TheCharlie
2006-06-12, 00:39
Andreas Käiväräinen (2006-Jun-12)Denna tråd har hamnat helt fel då detta inte har nånting med "vår politik" att göra.Flyttar till Off topic där den kan diskuteras bäst ni vill eller låta den dö som ajg hade föredragit*****************************

Håller med! Yttrandefrihet men på rätt plats.

Mr_Mustard: *Hånler* =)

Nicklas W Bjurman
2006-06-12, 01:01
The Charlie ADHD är inte en överaktivering... De symtom som syns med en ADHD person är effekten av underliggande symptom.

Vanligtvis finns det en pulsgenerator i hjärnbalken/lillhjärnan som ser till så att man kan få sin hjärnaktivitet att fortlöpa, ungefär samma princip som digital teknik är beroende av pulsgeneratorer. Hos personer med ADHD fungerar inte denna pulsgenerator och de blir slöa och tappar uppfattning om tid och rum. Vad de gör är att engagera hjärnan genom rörelse. Skapar en artificiel pulsgenerator.Om du tar en person med ADHD och ber han läsa läxorna är det helt i princip omöjligt. Om du sen frågar denna person vad som skulle kunna få han att läsa läxorna tar dom och skuttar runt och annan aktivitet för att sedan gå tillbaka till boken och då fungerar läxläsandet helt normalt. Att ge lugnande till en ADHD person är helt förödande.Källa, Staffan Garpebring. Ungdoms psykologen på Borlänge ungdoms motagning och föreläsare på pedagogik kursen jag hade förra terminen

TheCharlie
2006-06-12, 01:07
Nicklas W Bjurman (2006-Jun-12)The Charlie ADHD är inte en överaktivering... De symtom som syns med en ADHD person är effekten av underliggande symptom.

Vanligtvis finns det en pulsgenerator i hjärnbalken/lillhjärnan som ser till så att man kan få sin hjärnaktivitet att fortlöpa, ungefär samma princip som digital teknik är beroende av pulsgeneratorer. Hos personer med ADHD fungerar inte denna pulsgenerator och de blir slöa och tappar uppfattning om tid och rum. Vad de gör är att engagera hjärnan genom rörelse. Skapar en artificiel pulsgenerator.Om du tar en person med ADHD och ber han läsa läxorna är det helt i princip omöjligt. Om du sen frågar denna person vad som skulle kunna få han att läsa läxorna tar dom och skuttar runt och annan aktivitet för att sedan gå tillbaka till boken och då fungerar läxläsandet helt normalt. Att ge lugnande till en ADHD person är helt förödande.Källa, Staffan Garpebring. Ungdoms psykologen på Borlänge ungdoms motagning och föreläsare på pedagogik kursen jag hade förra terminen************************************Jag känner några st som har ADHD och röker marijuana Endast för att må bättre. Vad som sen står i läkarböcker etc står inte för faktum att just Dom iaf mår bättre av det, jag har själv inte ADHD och vet inte hur det är, det var ett ex på vad som kanske kunde vara bra.

Nicklas W Bjurman
2006-06-12, 01:28
Svaret kanske ligger i att det finns olika anledning till samma symptom. Att ADHD är bara ett samlingsnamn på många sjukdomar som ger upphov till nervöst uppseende.

Echmech
2006-06-12, 01:33
Hur många människor har egentligen ADHD? vad krävs för att få den diagnosen? Finns väl ganska många rent psykiska besvär som kan ge upphov till ADHDliknande symptom.

För att säga det rakt ut: tror att många med diagnosen ADHD, dyslexi eller andra liknande problem (vilken sjukdom som helst som gör livet lättare för dig) helt enkelt mer eller mindre medvetet fejkar.Och om sedan de som fejkar mår bättre av att röka på är det istället på sociala och INTE medicinska grunder.

TheCharlie
2006-06-12, 08:54
Echmech (2006-Jun-12)Hur många människor har egentligen ADHD? vad krävs för att få den diagnosen? Finns väl ganska många rent psykiska besvär som kan ge upphov till ADHDliknande symptom.

För att säga det rakt ut: tror att många med diagnosen ADHD, dyslexi eller andra liknande problem (vilken sjukdom som helst som gör livet lättare för dig) helt enkelt mer eller mindre medvetet fejkar.Och om sedan de som fejkar mår bättre av att röka på är det istället på sociala och INTE medicinska grunder.Tro vad du vill, det försvarar fortf inte att ni gick från ämnet Marijuana vs PP till att endast prata om ADHD. Som sagt så har jag själv inte ADHD och inte du heller, så det vore ju ganska dumt att säga att ADHD som många andra "sjukdomar" är för dom lata och dumma som en ursäkt att få det lättare för sig för det får dom inte. Specialhjälp i skola för att man inte har samma inlärningsförmåga som alla andra är precis lika svårt för dom som för dom andra barnen. Någon med till ex ADHD kanske skulle kunna övertyga dig om att det verkligen är en "sjukdom" bättre än jag kan om du nån gång skulle möta en sån person. Sen att många lr en del feldiagnoseras är en helt annan sak.

När jag gick i lågstadiet vart jag diagnoserad som dyslektiker och fick specialhjälp vilket jag behövde. Efter det.. ja du ser ju hur jag stavar nu =). Det är iaf "sjukdomar" som ligger med en hela livet och inget man får vid 25 års ålder så en medicinsk lösning i form av marijuana vore rätt lätt att kontrollera om till ex ADHD skulle kunna klassas som en anledning, som jag sa så är jag ingen läkare och kan inte avgöra det, var bara ett förslag från min sida som jag grundar på vad jag läst, hört och dom jag känner.

Echmech
2006-06-12, 09:16
TheCharlie (2006-Jun-12)Tro vad du vill, det försvarar fortf inte att ni gick från ämnet Marijuana vs PP till att endast prata om ADHD. Som sagt så har jag själv inte ADHD och inte du heller, så det vore ju ganska dumt att säga att ADHD som många andra "sjukdomar" är för dom lata och dumma som en ursäkt att få det lättare för sig för det får dom inte. Specialhjälp i skola för att man inte har samma inlärningsförmåga som alla andra är precis lika svårt för dom som för dom andra barnen. Någon med till ex ADHD kanske skulle kunna övertyga dig om att det verkligen är en "sjukdom" bättre än jag kan om du nån gång skulle möta en sån person. Sen att många lr en del feldiagnoseras är en helt annan sak. [p]När jag gick i lågstadiet vart jag diagnoserad som dyslektiker och fick specialhjälp vilket jag behövde. Efter det.. ja du ser ju hur jag stavar nu =). Det är iaf "sjukdomar" som ligger med en hela livet och inget man får vid 25 års ålder så en medicinsk lösning i form av marijuana vore rätt lätt att kontrollera om till ex ADHD skulle kunna klassas som en anledning, som jag sa så är jag ingen läkare och kan inte avgöra det, var bara ett förslag från min sida som jag grundar på vad jag läst, hört och dom jag känner.Jag menar inte att de är "lata och dumma". Jag menar att de har fler sociala/samhälls/klass-problem omkring sig. Jag menar de som behöver hjälp men bara får hjälpen för något annat än vad som egentligen är det verkliga problemet. Klart som fan att du skiter i om du kan läsa om du mår skit.

Litegrann åt det hållet menade jag med det jag skrev.

Sen är det helt klart att dessa sjukdomar finns och att det verkligen behövs specialhjälp. Men se till att ta itu med de verkliga problemen så kan specialhjälpen användas till de som behöver det. Och att specialhjälpen fungerar var ju visst du ett bra bevis på. ;)Bara som ett litet exempel har jag en kompis som har dyslexi och till slut fick specialhjälp med det i skolan. Hon behövde verkligen den extra hjälpen men vad händer då? Jo hennes bästa kompis blir helt plötsligt oförmögen att läsa en vanlig text och måste nog få det lite lättare och lite extra hjälp hon med. Och skolan bara nickar och säger "stackars liten". Sen att den tjejen hade andra problem och behövde hjälp på andra sätt var något som skolan helt missade.Edit: sant, helt utanför huvudfrågan nu. ber om ursäkt

toxic
2006-06-12, 14:20
TheCharlie (2006-Jun-11) skrev:Det negativa med legalisering av marijuana är att man med tiden blir imun mot drogen, dvs man behöver röka mer och mer för att få samma effekt, dessutom så har vi beroendeframkallandet. Röker man för länge behöver man ofta någon starkare drog som kan ersätta marijuana till slut, och Dom drogerna dödar. Dom som är insatta vet att marijuanan i sig inte är ett stort problem, däremot vad marijuanan ofta kan leda till(det jag precis skrev), och det är väl största anledningen till att drogen inte är laglig i sverige.

Fel, läs på innan du påstår fakta (svenska drogsidor räknas INTE som fakta, utan endast som löst pladder utan någon riktig källa).Edit: knasig quotemekanism

MrPumpernickel
2006-06-12, 17:26
Indeed, det finns ingen entydig forskning som påvisar att cannabis är beroendeframkallande. Däremot så innebär det inte att personer inte kan bli beroende, det är helt upp till varje persons karaktär, men då beror det på personen i fråga och inte på drogen. Om något är beroendeframkallande så skapar det ett merbehov i personen i fråga på kemisk eller psykologisk nivå.

Cannabis är dock vanebildande, och ja, det finns en skillnad. Precis som att det kan bli en vana att hälla upp ett glas juice när man kliver upp på morgonen så kan röka cannabis bli en vana och en känsla av avsaknad om man inte röker. Det menar dock inte att man uppvisar abstinens och illamående av den avsaknaden. Cannabis i sig är inte beroendeframkallande.

Att cannabis är en gatewaydrog finner jag också lagomt skeptiskt. Den är i sådana fall lika mycket en gatewaydrog som alkohol eller tobak är, eller koffein för den delen på grund utav att många som använder tyngre droger också använder/använde dom substanserna.

Den största anledningen till att cannabis inte är lagligt i Sverige är dels på grund utav att USAs lagar som stiftades under tidigt 1900-tal för att kunna kontrollera den Mexikanska och Afroamerikanska befolkningen (men det är en annan diskussion) samt deras påbörjan till krig mot marijuanan under det glada 60- och 70-talen. Det saknas tyvärr en ordentlig och oberoende undersökning (dvs utan att vara under ögonen av regeringar eller andra anti-drog organisationer)angående marijuanans påverkan på människan, vilket är i sig väldigt förvånande med tanke på hur länge som den faktiskt har använts inom en hel del olika områden. Detta börjar dock förbättras och fler och fler "nyttiga" användningsområden kommer dag för dag, till förtret för många som fortfarande tar 80 år gammal propaganda som fakta.

toxic
2006-06-13, 01:00
Ang. lagligheten som MrPumpernickel skriver om kan jag tipsa om dokumentären Grass - The War on Drugs. Den handlar mycket om varför, och vilka tydliga lögner hela kriminaliseringen bygger på. Intressant och bra gjord dokumentär.

TheCharlie
2006-06-13, 08:30
FEL! Det är lätt att prata om droger om man inte har någon erfarenhet av dom. Räknas Finska faktasidor? Norska? Danska? Brittiska? Amerikanske? Polska? Åländska? Allt har en källa, tänk på det innan du kommenterar!

toxic
2006-06-13, 12:40
TheCharlie (2006-Jun-13)FEL! Det är lätt att prata om droger om man inte har någon erfarenhet av dom. Räknas Finska faktasidor? Norska? Danska? Brittiska? Amerikanske? Polska? Åländska? Allt har en källa, tänk på det innan du kommenterar!

Det finns trovärdiga källor och det finns icke trovärdiga källor. Jag föredrar att lita mer på de som har erkännts dugliga. De svenska "fakta"-sidorna bygger sin "fakta" på källor som erkännts odugliga och felaktiga (förutom av dem själva då förståss). Det finns däremot brittiska, amerikanska, holländska, kanadensiska o.s.v. mer korrekta rapporter. Dock får man hålla sig till riktiga källor istället för att läsa på sidor med en stark åsikt, då de sidorna gärna förvränger all information.Tänk på att allt som skrivs av lobbysidor inte är sant! Tänk på det innan du kommenterar!

Jens Tuvebrink
2006-06-15, 12:39
Alla droger suger men jag såg på nyheterna för några veckor sedan att svenska forskare har kollat upp skadeverkningar både psykiskt och socialt mellan sprit och gräs, och gräset var tydligen oerhört mycket bättre än sprit. Både när det gäller våld i samhället och skadeverkningar i kroppen.Samhällsekonomisk skulle det vara bättre att förbjuda sprit och legalisera gräs.Så våre det så att vi hadde en drogpolitik i pp så finns det ju anledning att diskutera om det skall legaliseras eller inte.Det bästa skulle ju vara att kriminalisera sprit också istället för att legalisera fler droger. :PMen efter som vi inte driver drogpolitiska frågor så spelar det ingen roll :P

Nicklas W Bjurman
2006-06-15, 15:25
Men tänk på all rök och lukt det skulle medföra... Jag väljer hellre alkohol.

Psilo
2006-06-15, 15:39
Tacka vet jag om jag dricker för mycket får jag sprängande huvudvärk; Som det ska vara.

Jag tar en fylla med huvudvärk tack! jag menar jag vill ju känna hur jävlig jag vart mot min kropp dan efter ::doze:

Echmech
2006-06-16, 08:56
Psilo (2006-Jun-15)Tacka vet jag om jag dricker för mycket får jag sprängande huvudvärk; Som det ska vara. Jag tar en fylla med huvudvärk tack! jag menar jag vill ju känna hur jävlig jag vart mot min kropp dan efter ::doze:

Och framförallt hoppas att nån annan var värre så man kan sitta och fnissa lite elak dan efter. Skadeglädje kan vara så roligt i rätt skala.

TheCharlie
2006-06-16, 10:38
du blir mer dum i huvudet av alkohol än av röka!Toxic: har du någon erfarenhet av illegala droger, förutom dom brittiska rapporterna du läst? =)visst, att förbjuda alkohol kan ha sina fördelar precis som att legalisera röka, oxå sina nackdelar.Nicklas W Bjurman: om man legaliserade röka på privat plats då? fan det dummaste argumentet jag hört! "tänk på all rök då" hur svårt skulle det va att stoppa? rökning på Ej offentlig plats heter det! precis som dom har i finland!

ska du inte springa o demonstrera mot industrier för all "rök" dom släpper ut? sätt dig på en storsten några tim o se hur gott det luktar.Psilo: finns bieffekter likväl som med alkohol. om du får baksmälla har du druckit för mycket lr på fel sätt. förstår ditt argument men tänk på detta: du mår skit dan efter och ger dig själv klassikerkommentaren "jag ska aaldrig supa igen", nästa helg gör du lika dant, blir asfull o gör bört dig.. kanske skaffar dig själv lite nya skönssjukdomar. då gillar du hellre att upprepa dina misstag ist för att ta lärdom av dom?att göra både gräs och alkohol olagligt vore katastrof, folk behöver kunna göra bort sig en gång i veckan för att deras liv inte ska va så meningslöst och högtiderna för att kunna dricka utan att få dåligt samvete.varken röka lr alkohol är skadligt för kroppen om man tar det i RÄTT mängd!

då menar jag inte när Du är på krogen skitfull, då har du druckit för mycket.

ett glas vin är bra för hjärtat! en joint är bra för att ignorera dumma kommentarer! =)

Nicklas W Bjurman
2006-06-16, 11:26
Från och med den kommentaren hoppades jag att alla förstod att jag var oseriös... Jag tog bara fram en nackdel gentemot omgivningen som inte alkhol ger. Om passiv rökning dödar... Då dödar också annan passiv rökning.Varför debattera om detta? Det finns ju legala droger redan, använd dom och var nöjda.

TheCharlie
2006-06-16, 11:34
vem e det som gnäller?har du ens läst tråden dumfan?

MrPumpernickel
2006-06-17, 10:27
TheCharlie, problemet med legalisering av cannabis (och andra droger för den delen) är att det finns aldeles för många personer som agerar precis som dig, när någon argumenterar emot dig (oavsett om dom egentligen gör det eller om du bara uppfattar att dom gör det) så svarar du med nedsättande kommentarer eller rena förolämpningar, som t.ex. "dumfan" ovan. Jag kan förstå din passion för ämnet, men om man agerar som så motverkar man frågan mer än vad drogmotståndarna gör.

Tänk om många personer i piratpartiet skulle agera på samma sätt i de frågor som vi driver, tror du att någon skulle ta oss seriöst i det fallet? Samma princip gäller för givetvis också andra frågor.

TheCharlie
2006-06-17, 13:31
när folk har intelligens som en 2 åring med kladdkritor är dom värda nedlåtande kommentarer, självklart ser jag ner på dom, det gör alla andra oxå.det roligaste är ändå att jag medvetet sitter o irriterar er tills ni blir alltingen galna, rädda lr ledsna. att bry sig så lätt om någpn över internet e patetiskt roligt. ha en bra dag gumman *smack*

MrPumpernickel
2006-06-17, 14:47
Intressant metod, totalt poänglös och motverkande all poäng du försöker driva, men ändå intressant.

Distinktionen att internet och livet utanför internet är skilt från varann är lika dumt som att påstå att allt i skriven form är skilt från det "verkliga" livet. Vi kommunicerar med varandra, är det någon direkt skillnad mellan att vi gör det via ett forum, över ett par öl i en bar eller över ett förhandlingsbord? Nej.

Personligen så blir jag sällan retad över saker varesig det är på internet eller utanför, men det innebär inte att jag inte blir engagerad. När folk uppför sig nedsättande mot andra medan dom samtidigt försöker bedriva en poäng så känner jag mig mer eller mindre tvingad att kommentera just på grund utav att sådant uppförande känns förkastligt mellan civilicerade människor oavsett vad du kan tänkas tycka om den andra parten. Poängen är, om du har missat den, att om du försöker bedriva en viss fråga genom att förlöjliga motparter så kommer ingen att ta dig seriöst, oavsett hur seriöst eller oseriöst man anser att diskussioner över internet kan vara.

Dessutom, bara för att folk har en annan uppfattning än dig gör dom ej dumma, om du tror det så är det nog risken att det snarare ärtvärt om.

Trevlig dag till dig också stumpan!

TheCharlie
2006-06-17, 19:29
Självklart är det skillnad att diskutera saker på internet med folk man inte känner än att sitta på krogen och göra samma sak, retar du någon på krogen får du en smäll, retar du någon bakom en dator kan personen oftast inte göra ett skit o du behöver inte stå för vad du säger, dvs du kan säga precis vad som hellst.Andras åsikter lyssnar jag gjärna på, men när folk inte har vettiga argument lr lever sin fantasivärld och svarar på någonting som inte ens finns ser jag absolut dom som korkade. Skulle dom föra sig så irl skulle dom inte ha några vänner, men på internet finns det miljontals andra dumma människor dom kan umgås med utan att bli dömda.Att jag får folk att gråta har ingenting med själva huvud diskussionen att göra, pallar bara inte att argumentera mot en tegelvägg.

Jag har aldrig sagt att jag vill legalisera marijuana fritt och har absolut ingen passion för ämnet. Du var ej en av dom jag syftat på med mina kommentarer så ta inte åt dig.

Hoppas du kan förstå att det är rätt meningslöst att försöka argumentera mot en person som Nicklas W Bjurman som skriver:

"Varför debattera om detta? Det finns ju legala droger redan, använd dom och var nöjda." Han har missat hela poängen med det jag skrivit tidigare. Jag är För legalisering av marijuana i medicinskt syfte och inte party syfte vilket han missade totalt.

Mitt hat mot korkade människor har ingenting med ämnet att göra, det är hur och vad folk uttrycker sig som ger dom patetisk innebörd vilket jag bara bevisar och förstärker.

Men vad e det man säger.. man kan aldrig lära en studsboll att hoppa.

Psilo
2006-06-17, 19:58
TheCharlie (2006-Jun-16)du blir mer dum i huvudet av alkohol än av röka!

Toxic: har du någon erfarenhet av illegala droger, förutom dom brittiska rapporterna du läst? =)

visst, att förbjuda alkohol kan ha sina fördelar precis som att legalisera röka, oxå sina nackdelar.

Nicklas W Bjurman: om man legaliserade röka på privat plats då? fan det dummaste argumentet jag hört! "tänk på all rök då" hur svårt skulle det va att stoppa? rökning på Ej offentlig plats heter det! precis som dom har i finland!
ska du inte springa o demonstrera mot industrier för all "rök" dom släpper ut? sätt dig på en storsten några tim o se hur gott det luktar.

Psilo: finns bieffekter likväl som med alkohol. om du får baksmälla har du druckit för mycket lr på fel sätt. förstår ditt argument men tänk på detta: du mår skit dan efter och ger dig själv klassikerkommentaren "jag ska aaldrig supa igen", nästa helg gör du lika dant, blir asfull o gör bört dig.. kanske skaffar dig själv lite nya skönssjukdomar. då gillar du hellre att upprepa dina misstag ist för att ta lärdom av dom?

att göra både gräs och alkohol olagligt vore katastrof, folk behöver kunna göra bort sig en gång i veckan för att deras liv inte ska va så meningslöst och högtiderna för att kunna dricka utan att få dåligt samvete.

varken röka lr alkohol är skadligt för kroppen om man tar det i RÄTT mängd!
då menar jag inte när Du är på krogen skitfull, då har du druckit för mycket.
ett glas vin är bra för hjärtat! en joint är bra för att ignorera dumma kommentarer! =)

skönssjukdomar?:D:P vart kan jag skaffa dessa? SKÖNt ska det va ser du.

nej men alvarligt talat, Jag har inte tendensen att säga jag ska aldrig dricka igen, och det där med att dricka mig redlös växte jag ifrån ett bra tag sen, vad jag sa var att jag vill känna vad jag har ställt till med dagen efter, saken e den att ett glas eller 3 spelar ingen roll huvudvärk i vilket fall. Jag vet inte hur det är med dig, det finns ingen ursäkt för att inte använda preventivmedel, intoxikerad eller inte.

tack för mig.

könssjukdomar suger!

Sköna sjukdomar rockar!

Joakim Holgersson
2006-06-17, 20:23
Psilo (2006-Jun-17)skönssjukdomar?:D:P vart kan jag skaffa dessa?

Skönssjukdomar får du när du ser på TopModel, förken sverige o annat tramms :hehe:Sköna sjukdomar rockar!

Några sköna sjukdomar har jag alldrig varit med om, bara elaka o otrevliga f--skap till sjukdomar.

Kanske på tiden jag fick några sköna sjukdomar! Give me - now! :D

Holi
2006-06-17, 20:29
Jag rekomenderar förkylning dagen före ett prov eller liknande... hände majoriteten av mina klasskompisar å dem tyckte det var hur skönt som helst

Joakim Holgersson
2006-06-17, 20:43
Holi (2006-Jun-17)Jag rekomenderar förkylning dagen före ett prov eller liknande... hände majoriteten av mina klasskompisar å dem tyckte det var hur skönt som helst

tog mig en bra stund att komma på vad klass betyde, fastnade först på "I have no class"

sen slog det mig att det var under 1980 jag slutade grundskolan, tack för tipset men tror det är lite väl sent för mig prova det nu :w00t:

Paused
2007-10-22, 01:45
Ni måste ju ta ställning. Ja eller nej ? är det så svårt ? är som att säga "fakta eller propaganda?"

Winston Smith
2007-10-22, 01:52
Paused (2007-Oct-22)Ni måste ju ta ställning. Ja eller nej ? är det så svårt ? är som att säga "fakta eller propaganda?"

Vad har du rökt?

Mab
2007-10-22, 07:17
Paused (2007-Oct-22)Ni måste ju ta ställning. Ja eller nej ? är det så svårt ? är som att säga "fakta eller propaganda?"

Vi måste inte alls ta ställning. Det finns ingenting som på något sätt rättfärdigar att någon skulle kräva ett sådant ställningstagande från vår sida. Åsiktsfrihet innebär inte enbart rätten att ha åsikter utan även rätten att inte ha åsikter. På första sidan i den här långa tråden redogör vår vice partiordförande om hur Piratpartiet förhåller sig till den här frågan:

Christian Engström (2006-Jun-06)Partiet har ingen åsikt om narkotikapolitiken i Sverige. Det är inte vårt bord.

Vi driver bara frågorna Delad kultur, Fri kunskap och Skyddat privatliv. Inget mer.

Det är allt som partiet tycker i den här saken.

trovik
2009-03-18, 12:50
Jag har självklart en uppfattning om narkotikapolitiken i Sverige. Men knappast något jag tycker känns relevant att dra upp då ämnet redan har diskuterats i rätt stor omfattning. Dock har jag några synpunkter. Först och främst ursäktar mig för att jag bumpar en rätt gammal tråd.Christian Engström (2006-Jun-06)Partiet har ingen åsikt om narkotikapolitiken i Sverige. Det är inte vårt bord.Vi driver bara frågorna Delad kultur, Fri kunskap och Skyddat privatliv. Inget mer.Säkerligen kan vad som helst relatera till och bero av dem där frågorna. Om det nu enbart rör patent och upphovsrätt anser jag att frågorna borde skrivas om, för i det här fallet är dem missvisande. För säkerligen innebär begreppen delad kultur, fri kunskap mer än just patent och copyright?Det rör ju faktiskt inte cannabis egentligen. Borde inte kunskap baseras på fakta istället för på gamla stagnerade ideal? Kunskapen i sig är vinklad och inte transparent. Om detta uppmuntras kommer inte människor att bilda en egen uppfattning. Om dem inte gör det då är ju inte kunskapen fri, eller hur? Det borde vara vår plikt att göra detta för att sprida kunskapen. Då tar vi ej heller ställning rörande cannabis. Utan vi följer helt enkelt vår politiska övertygelse. Att kunskap är fri. Detta resonemang anser jag kan tillämpas i alla liknande frågor där objektiv fakta undanhålls.Sedan är det ju också en fråga om kultur, genom att sprida kunskap sprider vi ju också kultur. För att hålla mig till ämnet kan man ju påpeka att det finns är rätt utbredd kultur runt cannabis. Borde inte denna vara lika fri? Borde inte en person med dreads kunna gå på stan utan att bli trakasserad av ordningsmakten?Vi är ju också för ett skyddat privatliv. Det verkar inte som att många här har inblick i hur det verkligen fungerar. Faktum är att det är snarare regel än undantag att polisen fabricerar misstankar för att ge sig själv laga rätt att göra vad dem vill.T.ex en patrull har i uppdrag att hämta in någon för förhör ang ett vittnesmål. Dem står utanför en dörren till personens lägenhet och har ringt på men ingen öppnar. Dem öppnar brevlådan och känner en lukt som dom inte kan placera. Då behöver dem inte ens gå igenom en åklagare utan kan hävda att dem gick in p.g.a misstanke. Om sen lukten som dem kände var någon illegal substans, rökelse eller bacon kvittar. Integritetsbrottet har redan skett.Men det kanske är accepterat att dem gör så? Tänk er vilka andra möjligheter det ger förutom detta. Jag hänger en piratflagg från min balkong och någon ringer och säger till polisen att jag fildelar baserat på att det hänger en piratflagg. Genast har dom en skälig misstanke att gå in i mitt hem och i stort sett göra vad dem vill... Fast jag kanske är helt ute och cyklar?Ber om ursäkta om det blev lite off-topic från trådens ursprungliga ämne. Men jag tycker att det verkar vara lite väl svart eller vitt. Vi är ju ändå både och, inte sant? För att inte tala om lila.

Martin Ekdahl
2009-03-19, 13:49
Så länge mina personliga åsikter inte krockar med partiets politiska linje så är jag nöjd. Jag tycker inte att partiet måste ta klar ställning i denna fråga. Däremot finns ju alltid risken att vissa partimedlemmars åsikter krockar med andras. Då brukar vanligtvis intressegrupperingar uppstå inom partierna. Förmodligen är detta en fråga som kan leda till dylik utveckling. Inget illa med det.