handdator

Visa fullständig version : 3.01 Val av mötespresidium


Andreas Bjärnemalm
2010-10-29, 18:22
Diskussion: Val av mötespresidium
2010-10-29 21:00

Det ska väljas ett mötespresidium att leda mötet. Detta ska bestå av 1 st mötesordförande och samtidig mötessekreterare, samt 3 st rangordnade vice mötesordförande och samtidiga vice mötessekreterare.

Härmed öppnas ärendet för diskussion och nomineringar.
Alla förslag ska vara fullständiga, dvs innehålla förslag på personer till alla fyra posterna. Vid icke-fullständigt förslag ska det uttryckligen anges att resterande poster för gruppen vakantsätts, annars tas förslaget inte tas upp för behandling. För att en person ska vara valbar krävs det att den är medlem i partiet.

Nominerade personer förväntas skriva ett meddelande i denna tråd om att de accepterar sin nominering. Detta ska ha skett innan klockan 21.00 då nominering och diskussion stänger. Gör de inte det så räknas de inte bland de valbara och förslaget med dem i faller därmed.

Undantag från detta är om valberedningen lägger ett förslag, eftersom valberedningen redan kontrollerat med de personerna att de accepterar sin nominering. Personer som ingår i valberedningens förslag är alltså fritt fram även för andra medlemmar att använda i sina förslag, utan att de personerna behöver acceptera nomineringen. Däremot har de personerna naturligtvis rätt att inte vilja ingå i ett sådant förslag, skulle så vara fallet rekommenderas det att de snarast meddelar detta i denna tråd.


Stopptid för att dra tillbaka förslag är kl. 20.45. Efter den tidpunkten går det inte längre att dra tillbaka ett förslag, däremot går det fortfarande att lyfta ett tidigare tillbakadraget förslag fram till klockan 21.00.

Andreas Bjärnemalm
2010-10-29, 18:23
===============
OBS! Detta inlägg är skrivet av mig som enskild medlem i partiet och har ingenting med min roll som medlem i det tillförordnade mötespresidiet att göra.
===============

Jag skulle vilja komma med en liten personlig reflektering här. Det är ett väldigt krävande jobb att ingå i mötespresidiet på ett sånt här möte. När man lägger förslag kan det därför vara bra att tänka på att det bör vara personer som har tid att närvara under mötet.
Bra att tänka på är också att man som medlem av presidiet har betydligt mindre möjligheter att ge sig in i diskussionerna på mötet, då presidiet bör förhålla sig neutralt i de sakfrågor som behandlas.

willenfort
2010-10-29, 19:08
Jag nominerar sittande mötespresidium. De har gjort ett bra jobb hitils och jag ser ingen anledning att byta ut dem.

/Christoffe Willenfort

agnesson
2010-10-29, 19:09
Jag yrkar att mötet ska välja följande mötespresidium:

mötesordförande: Andreas Bjärnemalm
1:a vice mötesordförande: Nils Agnesson
2:a vice mötesordförande: Johan Karlsson
3:e vice mötesordförande: Jonatan Kindh

Andreas, Johan och Jonatan fick förtroendet på förra årsmötet att agera mötespresidium, något som de skötte galant.

itmannen
2010-10-29, 19:16
Jag yrkar att mötet ska välja följande mötespresidium:

mötesordförande: Andreas Bjärnemalm
1:a vice mötesordförande: Nils Agnesson
2:a vice mötesordförande: Johan Karlsson
3:e vice mötesordförande: Jonatan Kindh

Andreas, Johan och Jonatan fick förtroendet på förra årsmötet att agera mötespresidium, något som de skötte galant.
Jag bifaller.

agnesson
2010-10-29, 21:11
Diskussionen är stängd. Votering sker i denna tråd http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=31012