handdator

Visa fullständig version : Vågmästarställning vs blockpolitikens död


mhenoch
2006-06-07, 18:41
Jag fick en intressant fråga om hur Piratpartiet skulle hantera en vågmästarställning i riksdagen när det kommer till blocköverskridande frågor.En hypotetisk situation: Piratpartiet har 19 riksdagsmandat. S+v+mp har 165 mandat, och c+fp+kd+m har 165 mandat. Vänstern stöder våra krav men högern gör det inte; därför har landet just nu en socialdemokratisk regering.Frågan om flyktingamnesti kommer upp. Av ett sammanträffande har de som är för (v+mp+c+kd+fp) 165 mandat och de som är mot (s+m) 165 mandat. Hur röstar piratpartiet? Mot, eftersom s är det största partiet i "vårt" block? För, eftersom fler partier i "vårt" block tycker så (2 mot 1)? För, p.g.a. värderingar som inte står i principprogrammet? Eller röstar varje kandidat enligt egen övertygelse?Liknande situationer kan uppstå vad gäller t.ex. försvaret.

Oberg
2006-06-07, 19:16
den dagen den sorgen?

pv2b
2006-06-07, 19:45
Det där är en intressant fråga.Man skulle kunna dela upp riksdagsledamöterna i grupper i grupper, proportionellt lika stora som våra koalitionspartners. Men som sagt, den dagen den sorgen.

Holi
2006-06-07, 19:49
Vi har sagt att vi ger alla våra mandat till det partiet som går med på vår agenda.. Dvs ifall det är sossarna (dvs dagens styre fast påverkat å förhoppningsvis bättre) så får dem de 19 mandaten i den frågan då vi inte har en officiell åsikt om den :) (eller så har jag totalt missuppfattat det hela... Detta exempel gäller även ifall det är borgarna som får våra mandat)

trasdocka
2006-06-07, 20:13
men man kan ju inte tänka att vi säljer oss

till (s) för att de är det största partiet av de

vi sammarbetar med.att sammarbeta handlar ju just om att man

hjälps åt flera stycken (i praktiken slåss tills

man hittar en lösning alla kan gå med på...)sammarbetar vi med borgarna så innebär det

att vi sammarbetar med (c), (fp), (kd) och (m).

inte bara (m), eller bara (c) eller bara (kd) eller

bara (fp).när dessa partier inte kommer överens måste

vi därför ha bestämt i förväg hur vi ska agera,

"den dagen den sorgen" är inte ett trovärdigt

sätt att resonera på, håller vi på så kommer vi

ha svårt med 4%...

mhenoch
2006-06-08, 19:00
Kanske kan man ha medlemsomröstningar i de frågor som splittrar blocken...

Björn Felten
2006-06-08, 19:23
mhenoch (2006-Jun-07)Jag fick en intressant fråga om hur Piratpartiet skulle hantera en vågmästarställning i riksdagen när det kommer till blocköverskridande frågor.

Det är en synnerligen intressant, och, för våra väljare väldigt viktig fråga att få svar på i förväg, innan de lägger sin röst på oss, så jag är glad att du ställer den.(Och här skulle jag naturligtvis, om jag varit en vanlig politiker ha slutat. :cool: )Nej, detta är för viktigt för att skämta bort. Sorry. Låt mig i stället berätta för alla att vi är dead serious när det gäller vår vågmästarstrategi. Läs mer om den på hemsidan.Således, vi kommer att vara obrottsligt lojala mot den regering som vi för tillfället stödjer. Många av oss kommer att behöva tyglas (down boy!) mer än en gång, men varje gång kommer det att sluta med att vi tittar på varandra och kommer ihåg, att trots att vi kommer från hela det politiska spektrat, så är vi där med en enda uppgift, ett enda gemensamt mål: att driva igenom våra frågor. Kosta vad det kosta vill!Går det åt helsefyr på någon annan punkt än vad vi verkar för, så vet alla förhoppningsvis att det inte beror på oss, eftersom vi ger "de andra" helt fria tyglar att agera exakt som tidigare, innan vi kom in i riksdagen.

John Nilsson
2006-06-08, 21:15
Björn Felten (2006-Jun-08)Således, vi kommer att vara obrottsligt lojala mot den regering som vi för tillfället stödjer.

Vilket inte är svar på frågan. Problematiken rörde ju en situation där regeringen var splittrad.Några allternativ:1. Vi stödjer inte ett block, vi stödjer endast ett parti i blocket, som i sin tur använt våra mandat för att bilda en koalition.2. Vi stödjer det regeringsparti som är i majoritet i frågan.3. Vi fördelar våra röster proportioneligt över regeringspartierna

Cliff Barnes
2006-06-08, 22:02
Intressanta frågor!Låt oss tänka oss en koalition mellan S+V+MP+PP som exempel. MP och V vill gör försvarsneskärningar, S vill bibehålla försvaret tillsammans med FP och M. Om PP i detta fallet röstar med det största partiet (S) kommer de garanterat att reta upp MP och V -> PP blir oattraktivt i deras ögon som koalitionspartner. Röstar de däremot efter eget hjärta har man givit sig in i andra politiska frågor -> PP framstår som ett parti utan klar ideologi och ger ett oklart intryck på väljare och koalitonspartners. Alltså finns det enligt mig bara ett vettigt sätt för PP att hantera problemet på: Lägg ned rösterna eller fördela dem proportionellt över övriga riksdagspartiers andelar.Cliff

Christian Engström
2006-06-08, 22:56
mhenoch (2006-Jun-07)En hypotetisk situation: (...)

Så går det när man startar ett parti som attraherar datamänniskor. Kanske därför ingen har försökt förut. ;)Men okay, vi får väl skärpa definitionen.Vi röstar på det sätt som regeringsbildaren vi ingått avtal med ber oss rösta.Det som vi har tänkt använda för att locka endera Persson eller Reinfeldt att göra upp med oss är regeringsmakten. Rent formellt går uppdraget att bilda regering inte till ett parti, utan till en person.Så här går det till när en regering bildas. Direkt efter valet pratar talmannen med företrädare för alla partier som har kommit in i riksdagen. Talmannen bjuder in de olika partiledarna i tur och ordning över en kopp kaffe, och hör sig för lite vem de tycker ska bli statsminister.Statsministern kan tekniskt sett vara vem som helst (som är svensk medborgare och över 18, tror jag). Behöver inte vara medlem av riksdagen, och behöver inte vara medlem av något särskilt parti. Det enda viktiga är att talmannen, efter att ha fikat lite med partiledarna, tror att om han föreslår just den personen för riksdagen, så kommer mindre än hälften av kammarens ledamöter rösta emot just den kandidaten. Faller röstningen ut så blir den personen statsminister.Om de borgerliga vinner valet och lyckas övertala Göran Persson till det, kan de föreslå Persson till talmannen och rösta för honom, medan socialdemokraterna röstar emot, och alla andra avstår (av pur förvåning, får man anta). Så länge minst hälften av kammaren röstar för eller avstår, blir Göran Persson statsminister i en borgerlig regering i så fall.Det är alltså oegentligt att säga att vi stöder ett visst "block" i regeringsfrågan. Det är bara ett slarvigt sätt att uttrycka sig. Vi gör ett avtal med en enskild person, den blivande statsministern, om att rösta som han vill i alla frågor. Detta inkluderar frågan om vem som ska bli statsminister, som vi har på känn att talmannen snart kommer ställa. I och med att vår käcke kandidat har gjort ett avtal med oss får han så mycket råg i ryggen att han med fast stämma vågar föreslå sitt eget namn till talmannen.Så i det hypotetiska fallet gör vi som Göran eller Fredrik ber oss, helt enkelt.EDIT: ett förtydligande

mhenoch
2006-06-09, 16:14
Christian Engström (2006-Jun-08)mhenoch (2006-Jun-07)En hypotetisk situation: (...)Så går det när man startar ett parti som attraherar datamänniskor. Kanske därför ingen har försökt förut. ;)Nja, det hypotetiska i mitt exempel bestod i att Piratpartiet skulle kommit in i riksdagen för fyra år sedan, och några procentenheter fram och tillbaka för övriga partier. Förslaget om flyktingamnesti avslogs med röstsiffrorna 172 mot 134 - 19 röster från ena sidan till den andra hade gjort skillnad. Kvittning m.m. spelar såklart in, men min gissning är att Piratpartiet faktiskt kommer att hamna i en sådan situation.Så i det hypotetiska fallet gör vi som Göran eller Fredrik ber oss, helt enkelt.Inte min favoritslutsats (det kanske redan märkts), men jag kan inte komma på nåt bättre... det är kanske priset för att vara pirat.Kan vi inte säga att vi alltid röstar mot betongpartierna i sådana frågor? ;)

toxic
2006-06-10, 10:54
Den metoden Christian Engström nämner svider i mina ögon också. Kanske skulle det till och med vara bättre att rösta blankt, istället för att bara ge bort rösterna till ett parti som inte är värda så många röster (som inte har så stor andel anhängare/röstare).Kanske skulle man kunna ha omröstningar, där alla i partiet får rösta på de viktigaste frågorna. Dock är ju detta svårt att administrera och göra säkert.

Björn Odlund
2006-06-10, 11:00
toxic (2006-Jun-10)Kanske skulle man kunna ha omröstningar, där alla i partiet får rösta på de viktigaste frågorna. Dock är ju detta svårt att administrera och göra säkert.Då skulle vi förlora allt, ingen skulle veta vad vi ville i "övriga frågor" och inget parti skulle lita på oss, därmed inget sammarbete, ingen vågmästarställning.PP skulle vara förgäves.

John Nilsson
2006-06-10, 18:51
Är det inte så att regeringen som helhet lägger propositioner?Det enklaste avtalet bör väl då vara att vi röstar för alla propositioner och lägger ner alla andra röster (allternativ är fria att förhandla om våra röster på motioner)?

Bo Leuf
2006-06-10, 18:56
@Christian: > röstar som statsministern vill

Och om denna person inte uttryckligen ber oss rösta i frågan, avstår vi, eller...?@John: > röstar för alla (regeringens) propositioner och lägger ner alla andra röster

Blir säkert närmast detta i praktiken.Edit: blev något strul

mhenoch
2006-06-10, 21:29
Björn Odlund (2006-Jun-10)Då skulle vi förlora allt, ingen skulle veta vad vi ville i "övriga frågor" och inget parti skulle lita på oss, därmed inget sammarbete, ingen vågmästarställning.PP skulle vara förgäves.Det beror på hur man definierar "övriga". Man kan kanske säga att vi avstår från att rösta där "vårt" block inte är enigt. S&m är (enligt mig) för farliga för att få egen majoritet, vilket de i praktiken skulle kunna få på det här sättet. Dessutom skulle det nog tilltala deras samarbetspartners, som vi trots allt ska regera tillsammans med, koalition eller inte.

Tor Skude
2006-06-10, 23:07
Bo Leuf (2006-Jun-10)@Christian: > röstar som statsministern villOch om denna person inte uttryckligen ber oss rösta i frågan, avstår vi, eller...?Om statsministern behöver vårt stöd kommer han (det är väl bara Göran och Fredrik som är reellt aktuella?) att be om det. Om han är så dum att han inte gör det är det nog dags att byta regering, för en sådan inkompetent statsminister är inte mycket att ha.