handdator

Visa fullständig version : Information: Om reservationer och protokollsanteckningar


agnesson
2010-12-05, 19:48
Information om reservationer och protokollsanteckningar
Reservationer och protokollsantecknignar lämnas in genom att skapa en tråd i detta forum.

Reservationen bör tydligt ange vilket beslut man reserverar sig mot och varför.

Det tillåts ingen diskussion i dessa trådar, däremot så kan man ställa sig bakom en reservation eller protokollsanteckning. För att det ska tas till protokollet att du ställer dig bakom en reservation eller protokollsanteckning som ursprungligen skrivits av någon annan krävs det att du i tråden för den reservation eller protokollsanteckning du vill ställa dig bakom skriver:
Jag ställer mig bakom denna reservation/protokollsanteckning

Sluttid för att lämna reservation och/eller protokollsanteckning är 2010-12-06 21.00