handdator

Visa fullständig version : Angående utvärderingen.


Peter Johansson
2010-12-13, 11:44
Har styrelsen någon information när utvärderingen av valfiaskot 2010 ska presenteras för medlemmarna?

Som aktiv medlem skulle jag gärna vilja läsa den någon vecka före medlemsmötet i vår då 2011 års styrelse ska väljas.

Om den skulle presenteras för medlemmarna efter vårens medlems möte har styrelsen någon möjlighet att påverka så att den färdigställs och presenteras lite snabbare för medlemmarna? (före medlemsmötet i vår då ny styrelse väljs)

Leffelini
2010-12-13, 13:26
Från protokollet när Styrelsen beslutade om en utvärderingsgrupp:


5. Val av utvärderingsgrupp
Styrelsen beslutar:
att utse Henrik Alexandersson och Mikke Svensson till utvärderingsgruppen,
att ge följande exempel på vad granskningen kan omfatta:
- medieströmningar och uppfattningen av Piratpartiets varumärke, både vad avser relevans och värde,
- intern organisation,
- korrelation mellan tillgänglig statistik (t.ex. medlemsstatistik, valresultat) - relativt kända händelser,
- kampanjmaterial,
- kampanjmetodik,
- eventuella geografiska och demografiska skillnader i resultat och metodik,
- styrelsens arbete,
- ledningens arbete,
- samarbetet mellan Piratpartiet och Ung Pirat,
- övrig intern metodik, statistik och skeenden,
att rekommendera gruppen att ta hjälp av, och involvera, revisorerna i sitt arbete,
att knyta andra personer till sig som de anser behövs för att utföra arbetet,
att gruppen skall komma med delrapporter inför varje styrelsemöte,
att styrelsens sammankallande är ansvarig att meddela gruppen om tider och datum för styrelsemöten,
att gruppens arbete ska vara avslutat före den 1 mars 2011.