handdator

Visa fullständig version : Frågor ang tillslaget


SoulGod
2006-06-08, 10:41
Nedan följer några frågor gällande tillslaget mot TPB / PRQ / Port80 ...

Dessa frågor tänker jag försöka ställa vidare till diverse "högre" personer,

för att försöka reda ut vad som egentligen är rätt/fel i denna händelse.Frågan ang. husransakan civilklädd, baseras på att en kompis blev utsatt för husransakan pga av hembränning,

men domen blev upphävd pga av att poliserna inte var korrekt klädda vid tillslaget.Så min fråga är bara denna, är frågorna bra / dåliga. Någon jag ska ta bort, någon jag ska lägga till.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Jurist:

_______

- Får en polis gå in och göra en husransakan civilklädd?- Får obehörig personal följa med i en husransakan ? (Alltså icke-polis)- Om kamerautrustning finns på plats, och en husransakan sker helt korrekt,

har man då "rätt" att täcka över övervakningskamerorna?- Om man pga av säkerhetsskäl har "Fotografering Förbjuden" uppsatt i lokalen,

medger då en husransakan rätten att ignorera detta förbjud?- Om man söker husransakan av någon anledning, och sedan efteråt erkänner att man inte alls sökte av den anledningen,

är husransakan fortfarande giltig då?Polis:

______

- Varför går man in civilklädd, och inte uniformerad?- Varför täcks kamerorna över?- Var tillslaget riktat mot lokalen , eller mot TPB ?- Varför togs övriga personers servrar o.s.v. med, trots att ni visste vilka som tillhörde TPB?

I ett av tillslagen togs allt som tillhörde TPB, i en annan så togs ALLT.- I tillslaget togs även en server kallad Kavkazcenter, som är skyddad i grundlagen.

Denna får alltså ej beslagtas, varför gjorde den det ändå?- Varför greps Mikael Viborg, TPB's jurist? Och varför tvingades han att lämna ett DNA-prov?

Och vad var syftet med det provet?- Håkan Roswall på polisen, fick frågan i TV4: Varför är helt orelaterade datorer tagna, och vad görs med detta?

Han svarade då att de "kunde" vara för intresse av polisen, och därför måste de gås igenom.

Såvida inte dessa ingick i husransakan får ej dessa röras.- Roswall sa även senare i en intervju, att de ej misstänkte brott mot upphovsrätten,

kan en husransakan fortfarande vara giltig då?Politiker:

__________

- Om åklagare / polis konstaterar att man inte lagligt kan agera för en sådan anledning,

då tidigare dom visar att det ej är olaglig verksamhet som pågår,

hur kan då en sådan konstatering bara ignoreras, och genomföras ändå?- Varför togs även en server, med Piratbyrån ner?APB:

____

- En stor poäng av ert tillslag mot TPB, var att ni ville komma åt Piratbyrån.

Som ni påstår ligga bakom TPB, vilket inte stämmer.

------------------------------------------------------------------------------------------------Lämna gärna åsikter nedan då.. :)

Ahruman
2006-06-08, 10:53
SoulGod (2006-Jun-08)- Om man pga av säkerhetsskäl har "Fotografering Förbjuden" uppsatt i lokalen, medger då en husransakan rätten att ignorera detta förbjud?Jag har svårt att tro att så inte skulle vara fallet, men man kan ju fråga.- Om man söker husransakan av någon anledning, och sedan efteråt erkänner att man inte alls sökte av den anledningen, är husransakan fortfarande giltig då?Det bör noteras at Ponténs utsaga inte kom från polisen eller åklagaren. Om de hade sagt att det var Piratbyrån man var ute efter så vore det problem, men vad Pontén sa kan knappast påverka utredningen mot TPB angående uppehovsrättsbrott alt. anstiftan alt. medverkan. (IANAL)

SoulGod
2006-06-08, 11:00
Det bör noteras at Ponténs utsaga inte kom från polisen eller åklagaren. Om de hade sagt att det var Piratbyrån man var ute efter så vore det problem, men vad Pontén sa kan knappast påverka utredningen mot TPB angående uppehovsrättsbrott alt. anstiftan alt. medverkan. (IANAL)Denna utsaga kom inte ifrån Pontén, utan från en undersökningsanvarig hos polisen.

Personen sa först att det var pga av misstanke om upphovsrättsbrott som husransakan gjordes,

efteråt kom det fram att det inte alls var misstanke om det från början,

utan att husransakan gjordes av annan anledning, som han ej kunde berätta något om.