handdator

Visa fullständig version : 2010-12-14 Ledningsmöte


Johan mlg Karlsson
2010-12-17, 11:35
Ledningsmöte för Piratpartiet den 14 december 2010.


REPRESENTATION
Partiledare - Rick Falkvinge
Vice partiledare - Anna Troberg
Sekretariat -
Ekonomi -
Norr - Andreas Larsson
Syd -Mikke VL-Kalmar
Öst - Marit Deldén
Väst - Mikael Holm
Stockholm - Ola Nyström
Kampanj - Jan Lindgren
IT -
Media -
Ung Pirat - Nils Agnesson
Europaparlament -
RAPPORTER
=========


PARTILEDARE
Hela världens media leker Hela Havet Stormar kring WikiLeaks. Det har bara funnits tid att svara på pressfrågor den senaste veckan. Det är först nu det börjar lugna ner sig.


Mycket arbete kring årsbokslut och att stänga året med formalia.SEKRETARIAT
EKONOMI
NORR
Lungt i distriktet, mig veterligen inga aktioner planerade den närmaste framtiden. Lite ideologiska diskussioner här och där pågårSYD
Lugnt i distrikt. Ingen aktivitet planerad även om vanliga möten och fikor rullar på.


ÖST
Östra Distriktet har utfört Valkretsledarval i nästa hela Distriktet.
I Södermanlands län var två nominerade, en tackade ja till nomineringen och den sittande tillförordnade Valkretsledaren David Bergström valdes till Valkretsledare.
På Gotland var den en nominerad som tackade ja till nomineringen och den sittande tillförordnade Valkretsledaren Katarina Sundén valdes till Valkretsledare.
I Västmanland var det tre nominerade, en tackade ja till nomineringen och tidigare Kommunledaren i Norberg Roger Steinland valdes till Valkretsledare.
I Östergötland ställdes valet in eftersom det inte kom in någon kandidat. Eftersom den tillförordnade Valkretsledaren Björn Nilsson har valt att kliva ner från posten så är den från och med idag vakant.
I Uppsala ställdes också valet in, men eftersom de tre som nominerades valde att tacka nej. Förre Valkretsledaren Andreas Svensson valde att kliva ner från posten då han istället blivit utsedd till vice Distriktsledare. Posten kommer vara vakant tills vidare.
Örebro har redan en medlemsvald Valkretsledare därför hölls inget val i den regionen.


Sammanfattningsvis ser vi att vi har två vakanta poster, Andreas Svensson är ny vice Distriktsledare och i övrigt välkomnar vi alla nya (och gamla) valkretsledare till Östra Distriktet.


Förutom det så hade Gotland ett event i helgen som de kallade för ”Glögga med piraterna” och de samtalar med ett bibliotek (som verkar mycket positiva) för att kunna hålla studiecirklar där.
DL har uppmuntrat Valkretsledarna att ordna lokala fikor för att prata om wikileaks och hålla små julträffar för att bara umgås och må bra tillsammans.


VÄST
VL-Val i Gbg kommer att hållas inom kort, mer information:
http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=31750)=31750 (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=31750)


Lugnt i övriga delarna av Väst, Värmland skriver lite insändare och debattartiklar etc men för övrigt lugnt inför julledigheten.


STOCKHOLM
Inget nytt att rapportera, ingen demo blev av i helgen p.g.a att ingen hade tid att styra upp det.
KAMPANJ
Vi behöver utbilda funktionärer och aktivister i att på ett bra sätt handskas med den kommande övervakningsdebatten.


IT
MEDIA
UNG PIRAT
Ser positivt att organisationerna nu är särskiljda i Pirateweb. Småbuggar så som mail till chain of command och möjlighet att sätta rättigheter på annan nivå än lokalavdelning kvarstår dock.


Kongressombudsvalet ska inledas idag. Saknar för tillfället en presentationssida men det kommer upp senare ikväll.


Runt 450 medlemmar ligger i inaktiva lokalavdelningar. Vore bra med att mail så gå ut som uppmanar till att byta till en aktiv lokavdelning. Skulle öka bidraget till förbundet 2012 med 40k.


EUROPAPARLAMENTSGRUPPEN

Rick Falkvinge
2010-12-17, 13:20
Tack för att du postade rapportdelen av mötet! Det gjorde att jag kände press på mig att posta det som togs under dagordningen också.

Följer:


Anders Hedberg och Mårten Fjällström har valt att kliva ned från sina positioner efter flera års storartad insats, och förtjänar heder, blommor och choklad för sitt arbete.

Positionen som DL1 Syd är därmed vakant. Till dess att distriktsledarval kan hållas, så går DL2 Syd Daniel Gustafsson upp som tjänsteförrättande distriktsledare.

Positionen som partisekreterare är därmed vakant. Ingen tvåa finns. Positionen är därför tom till dess att ny partisekreterare utsetts. Detta kommer att se någon gång i början av 2011; till dess ansvarar PL för partisekreterarens funktioner.

Andreas Svensson är ny DL2 för Öst.

Östergötland och Uppsala har vakanser på sina VL1-poster.

Ung Pirat och Piratpartiet har splittat i PirateWeb efter en ömsesidig överenskommelse. Lite arbete återstår, men det mesta är gjort. Organisationerna är därmed helt separerade administrativt och praktiskt.

Vi kommer att förtydliga arbetsbeskrivningar på alla nivåer med fem tjänster som finns överallt: ledaren (som idag), kampanj, media, medlemsvård och information. Var och en av dessa fem kan ha assistenter/vice. Det är denna modell som Göteborg använt framgångsrikt ett taq. Detta förtydligar så att det finns konkreta titlar och ansvarsområden för alla nya som vill engagera sig i stället för ett luddigt "kom på nästa möte". Se http://rickfalkvinge.se/files/2010/12/pporg201012.pdf för skiss. På varje nivå finns alltså två interna och två externa roller.

Samtidigt ska vi försöka reducera så att varje person bara sitter på en stol. PirateWeb kommer att kodas om för att reflektera detta organisationsschema tidigt nästa år.

PL kommer att utse ny ledare för supportgruppen i samband med densamma.

Kristofer Pettersson
2010-12-17, 20:16
Är det inte jobbigt att det är så många som väljer att hoppa av sina uppdrag?

PLs rapport
"Hela världens media leker Hela Havet Stormar kring WikiLeaks. Det har bara funnits tid att svara på pressfrågor den senaste veckan. Det är först nu det börjar lugna ner sig."

Kanske en lista av vilka media som hört av sig och vilka frågor som ställdes?
Får man önska en bedömning om hur wikileaks konkret har påverkat Piratpartiets möjligheter att uppfylla sina mål det kommande verksamhetsåret?

Varför hamnar årsbokslut under PL och inte under "ekonomi"? Varför är rapporten under "ekonomi" tom?

Vad borde "SEKRETARIAT" ha rapporterat?

Vad borde "IT" och "MEDIA" ha rapporterat? Eftersom hela havet stormar kring "wikileaks" så känns det spontant som att "MEDIA" borde ha mer att säga?

I pressen har jag läst att PP har varit attackerat av främmande makt. Varför rapporterar inte IT om det här?

"KAMPANJ" rapporterar med
"Vi behöver utbilda funktionärer och aktivister i att på ett bra sätt handskas med den kommande övervakningsdebatten." Det får mig att tänka på Capten Hindsight av någon anledning. Vilka åtgärder har vidtagits för att nå detta mål? Har det avsats pengar? Har det byggts några nätverk? Finns det en uppskattning på tidsplan?

Rick Falkvinge
2010-12-17, 23:43
Är det inte jobbigt att det är så många som väljer att hoppa av sina uppdrag?

Det är tre i dagsläget. De har gjort ett strålande jobb och att de lämnar sina platser gör plats för nya människor med ny energi och nya idéer, till exempel Andreas Svensson som nu går upp som vice distriktsledare. Att måla upp situationen som jobbig skulle vara att förringa alla de människor som nu kommer in med nya idéer och ny energi.

Jag skulle säga, utan att på något sätt förringa den heder som tillkommer dem som nu lämnat sina poster efter storartade insatser, att det är hälsosamt för organisationen att låta nya människor med nya idéer komma in. I ett lagom tempo, förstås.

Kanske en lista av vilka media som hört av sig och vilka frågor som ställdes?

Här är det rimligt att prata om ledningsmötets syfte. Det är i första hand en plats för utbyte av information mellan personerna i partiledningen, den information som behövs från en viss position för att de andra i ledningen ska kunna göra sina jobb.

Även om det kan ha ett intresse för hela organisationen att veta vilka medier vi syns i (allt från Al-Jazeera till CNN) så är det framför allt de som jobbar med media som behöver det för sitt jobb; IT behöver till exempel inte veta att det var Wall Street Journal och BBC vi hade intervjuer med idag, till skillnad från New York Times eller Sydney Morning Herald.

Däremot kan det ligga en viss relevans i att vi delar med oss av vilka de vanligaste frågorna är. Kortfattat: "Anser du att Julian Assange är utsatt för en konspiration?" och olika varianter på den frågan. Svaret är, lika kortfattat, olika varianter på "Ingen kommentar." Sedan fortsätter vi att prata politik i stället för saker vi inte har några fakta om, och så kommer våra politiska kommentarer med i tidningen.

Får man önska en bedömning om hur wikileaks konkret har påverkat Piratpartiets möjligheter att uppfylla sina mål det kommande verksamhetsåret?

Det enklaste svaret på det fick jag faktiskt av Loz Kaye (partiledaren för PPUK) idag. De ställer upp till val i en valkrets som har förlorat sin parlamentsrepresentant och därmed gör ett oförberett fyllnadsval, och media beskriver det som att han ställer upp "med samma politiska plattform som WikiLeaks", vilket gör att nästan alla omedelbart kan relatera till vår politik. Det är bra.

Att vi lyckades få till samarbetet i augusti i år, genom en kombination av medieutspel och kontakter bakom kulisserna, var alltså en riktig bullseye. Tyvärr inte så mycket för vårt riksdagsval som för vår opinionsbildning efter valet.

Varför hamnar årsbokslut under PL och inte under "ekonomi"? Varför är rapporten under "ekonomi" tom?

Därför att ekonomiskt ansvariga inte deltog på detta ledningsmöte. Alla är inte alltid närvarande.

Vad borde "SEKRETARIAT" ha rapporterat?

Administrativa detaljer, men eftersom partisekreteraren har klivit ned, kommer rubriken att fortsätta vara tom till dess att en ny har utsetts.

Vad borde "IT" och "MEDIA" ha rapporterat? Eftersom hela havet stormar kring "wikileaks" så känns det spontant som att "MEDIA" borde ha mer att säga?

Om de hade närvarat vid detta möte, så hade det nog kommit några kommentarer åt det hållet, ja.

Men minns att detta inte primärt är en rapport till hela organisationen, utan ett samarbetsmöte mellan olika delar av organisationen. Protokollet postas för att alla ska kunna se vad som sägs, men man måste minnas att syftet inte är att informera organisationen om allt som hänt, utan att organisationen ska kunna se om vad ledningen informerar varandra om.

I pressen har jag läst att PP har varit attackerat av främmande makt. Varför rapporterar inte IT om det här?

En anledning kan vara att alla redan vet om det, just för att det stått i pressen. Då finns det ingen anledning att ta upp mötestid med det.

tänka på Capten Hindsight av någon anledning. Vilka åtgärder har vidtagits för att nå detta mål? Har det avsats pengar? Har det byggts några nätverk? Finns det en uppskattning på tidsplan?

Kampanj tog upp det just för att sätta igång den verksamheten. Vi kommer att återkomma till ämnet allteftersom sådant tas fram.

Kristofer Pettersson
2010-12-18, 00:18
Tack för de snabba svaren! Det klargjorde en del för mig.

Richie
2010-12-18, 18:15
Alla är som sagt inte alltid närvarande, men om jag hade varit med hade jag/IT rapporterat översiktligt om attackerna mot oss. Jag hade inte haft så mycket mer att säga än vad som redan framgått i media och på ppdrift.se, men ändå. Om inte annat hade det varit en extra chans för de andra att ställa följdfrågor, även om de naturligtvis har den möjligheten när som helst.

Vi har förresten fått ett par kortare men intensivare angrepp på oss de senaste dagarna, under ett av dem mätte vi momentant upp 648Mbps trafik på en gigabitlänk och 102Mbps på en hundramegabitslänk samtidigt som övriga länkar i princip gick på tomgång. Vi jobbar också på att bygga om vårt interna nätverk så vi enklare ska kunna routa om och hålla liv i tjänsterna även om en del länkar eller maskiner går ner av olika anledningar.

Henry Rouhivuori
2010-12-18, 23:02
Vi har förresten fått ett par kortare men intensivare angrepp på oss de senaste dagarna, under ett av dem mätte vi momentant upp 648Mbps trafik på en gigabitlänk och 102Mbps på en hundramegabitslänk samtidigt som övriga länkar i princip gick på tomgång. Vi jobbar också på att bygga om vårt interna nätverk så vi enklare ska kunna routa om och hålla liv i tjänsterna även om en del länkar eller maskiner går ner av olika anledningar.
Går det inte stoppa extremt mycket trafik från samma ip i brandväggen?

Det är väl uppenbart att en mänsklig varelse i andra änden inte kontinuerligt håller på och laddar sidor eller en sida.

Johan mlg Karlsson
2010-12-18, 23:12
IP-adresser har inget med källan för trafiken att göra.

Det är ingen som sitter och laddar sidor.