handdator

Visa fullständig version : Information om motionsforumet


agnesson
2011-01-07, 11:57
I detta forum finns det möjlighet att diskutera motioner. Motionerna kan antingen vara utkast eller inskickade som kommer att behandlas på förbundskongressen.

För att behandlas på förbundskongressen måste motionen vara inskickad till info@ungpirat.se senast den 11:e februari klockan 23.59. Därefter kommer motionen att postas i detta forum av förbundssekreteraren.

Om det står "[ej giltig motion]" i trådtiteln är det inte en motion som har skickats in till förbundet och därmed är den ett "utkast".

Från förbundets stadgar:
Inför förbundskongress har medlemmar, lokalavdelningar, distrikt, förbundsstyrelse, valberedning och revisorer rätt att inkomma med förslag

Förslag till förbundskongress som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före kongressen är motion. Varje annat inkommet förslag till kongressen är övrig fråga.

agnesson
2011-01-10, 13:01
Kan påpeka att det inte är möjligt att redigera sina inlägg i detta forum. Anledningen är att någon annan medlem ska ha möjlighet att ta ett yrkande som sitt eget och att vi därför inte vill riskera att yrkanden försvinner eller förändras.

agnesson
2011-02-02, 14:24
Jag har idag uppdaterat samtliga motioner så att motionens rubrik stämmer överens med motionärens faktiska rubrik. Notera att "Motion X: " i början av varje motion har lagts till av oss i förbundet för att det ska vara enkelt att se att det rör sig om en motion och samtidigt vara enkelt att hitta en viss motion. Inget innehåll i själva motionen har förändrats.

agnesson
2011-02-14, 12:56
Det är nu motionsstopp till förbundskongressen. Vill man väcka ännu en fråga så är man på kongressen välkommen att öppna upp för övriga frågor när dagordningen fastställs.

Har ännu en gång ändrat i första inlägget i varje motion för att ta bort min personliga signatur.

Ej giltiga motioner är flyttade till forumet "ung pirat allmänt".