handdator

Visa fullständig version : Protokoll 10-01-2011


Sargoth
2011-01-10, 23:51
Kampanjgrupp möte 20110110 via Skype

Närvarande:
Janne Lindgren
Johanna Drott
JRL
Mikke
Victoria

Punkter:

1. Kampanjgruppens sammansättning
2. Kampanjgruppens uppgifter under 2011
3. Kampanjgruppernas arbetsgång
4. Kampanjgruppens möten
5. Kampanjgruppens nästa uppgift
6. Vice Kampanjledare
=======================================

1. Kampanjgruppen består fr.o.m 20110111 utav:

Mikke Svensson, NY Kampanjledare och gruppledare för ljud & musik
Johanna Drott, Vice kampanjledare och gruppledare för Kampanjwebb, blogg och sociala medier.
Jonathan RL, gruppledare fotografi & bildbank. PP-Youtubekanal.
Pending - Gruppledare filmproduktion
Pending - Gruppledare Photoshopping
Pending - Gruppledare Animering

Observatörer:
Janne lindgren - Partisekreterare och kampanjledarådgivare
Emma ( pending ) - Kommunikationsledare, orsak informativt
Marit - utbildningsledare, orsak informativt
Rene - Revisor, orsak informativt

========================================

2. Kampanjgruppens uppgifter under 2011:

Lägga en stabil och långsiktig grund för framgångsrikt kampanjarbete. Upprätthålla den utåtriktade aktiviteten med minst två utåtriktade aktiviteter i månaden per valkrets. Behålla mängden aktivister Aktivt söka aktivister med kompetens inom speciella områden.

========================================

3. Varje gruppledare bygger upp sina egna grupper ( om de vill det ) och löser de olika projekt som skall produceras m.h.a. sin grupp.
Innan större utåtriktade kampanjer påbörjas/genomförs skall de godkännas av Strategi/kommunikationsgruppen.

========================================

4. Beslutade att nästa möte hålls Måndag 20110117. Frågan om hur ofta möten skall hållas beslutar vi vid nästa möte. Voicemöten via Skype kommer att hållas.

========================================

5. Beslutade att Johanna Drott börjar jobba på ett blogginlägg/mailutskick där kampanjgruppen söker duktiga fotografer, filmare, textade, photoshoppare, musiker och animerare.

========================================

6. Till Vice Kampanjledare utsågs Johanna Drott.

========================================

Victoria tackade för sig och tackades för väl genomförd valkampanjande 2010.


/ vid tangenten/ Mikke KampLed PP

Mikael Holm
2011-01-10, 23:58
Sweet, (det är här man skulle vilja ha en gillaknapp fb style.)

Sargoth
2011-01-11, 00:10
Nytt år, nya tider - nya tag. Det ligger ett kul år framför oss, helt klart.