handdator

Visa fullständig version : Motion 02: Stadgeändring om slumpen


agnesson
2011-01-11, 09:03
Motion 02: Stadgeändring om slumpen

I Ung Pirats stadga §13 Förbundskongress står bland annat följande:

Vid omröstning på förbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen.

Förfarandet med att lotta vid lika röstetal är problematiskt, eftersom det inte tar hänsyn till medlemmarnas (genom ombudens) vilja. Vi vill därför eliminera slumpen från processen genom att ändra stadgan, så att avslag automatiskt vinner vid lika röstetal. Vi tycker att om ett förslag inte kan få mer än 50% av rösterna, förtjänar det heller inte att gå igenom – det är inget orimligt krav att förslag i en demokratisk organisation skall kräva en majoritet av organisationens stöd för att gå igenom. För säkerhets skull tycker vi dock att en motion eller ett yrkande vid lika röstetal skall gå till votering igen, med förhoppningen om (fortsatt) debatt innan andra voteringen.

I vissa fall kan det dock vara så att avslag inte finns med som ett alternativ, och då vore det bäst om beslutet fick avgöras av en mediator. Vi har hört förslag på att förbundsordföranden skulle kunna göra detta, men finner det problematiskt att ge styrelsemedlemmar sådant inflytande över kongressbeslut.

Vi tycker därför att det vore rimligt att högste reserven (som inte tagit något ombuds plats), bland de närvarande reserverna, får avgöra saken. Teoretiskt sett kan man gå hur många steg i reservlistan som helst om de andra inte kan tillgås, men eftersom bara de första tio får mat, boende, och resa betalt är det oftast bara de som kommer vara aktuella. Personen kommer vara vald av medlemmarna, och kan räknas med vara närvarande (det är därför vi tänker på de tio första reserverna). Detta gör dels att den som får den avgörande rösten är demokratiskt utsedd, dels att det är någon man på förhand kan veta är närvarande. Finns det inga reservombud att tillgå, ja, då blir kanske lotten nödvändig. Att låta någon i styrelsen är som sagt problematiskt, och presidiet behöver inte ens bestå av folk som bryr sig om Ung Pirat som politisk rörelse, och då ser vi bara att lotten återstår.

Vi vill alltså ändra ovanstående stadgetext till följande:

Vid omröstning på förbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal går förslaget till en andra omröstning, med möjlighet till debatt innan. Om lika röstetal återigen föreligger, vinner avslagssidan. Om avslag inte finns som alternativ, utses den högste närvarande reserv som inte deltog i den aktuella omröstningen till att avge utslagsröst och därmed avgöra frågan. Om inga sådana reserver finns att tillgå avgör slumpen.


Vi yrkar att
näst sista stycket i Ung Pirats stadga §13 Förbundskongress
Vid omröstning på förbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas slumpen.
ändras till
Vid omröstning på förbundskongress fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal går förslaget till en andra omröstning, med möjlighet till debatt innan. Om lika röstetal återigen föreligger, vinner avslagssidan. Om avslag inte finns som alternativ, utses den högste närvarande reserv som inte deltog i den aktuella omröstningen till att avge utslagsröst och därmed avgöra frågan. Om inga sådana reserver finns att tillgå avgör slumpen.


Undertecknat:
Nicholas Miles (#12539)
Staffan Jonsson (#14843)
Andreas Bjärnemalm (#15719)
David Bergström (#17152)
Olof Noaksson (#46705)
Lucas Persson (#49426)

Johan mlg Karlsson
2011-01-14, 14:04
Jag gillar tanken med att inte automatiskt låta slumpen avgöra allting. Dock så ställer jag mig lite tveksam till att lägga såå mycket press på en person. Och vad händer om den personen också vill lägga ner sin röst?

Förslag till alternativt förfarande:

* Alla närvarande reserver får rösträtt i frågan.
* Om det fortfarande är lika så räknas röster BORT i omvänd rankningordning.

Ex:

Kalle (#52), Lisa (#53), Pelle (#57) och Fanny (#59) är närvarande reserver.

Kalle och Fanny röstar "chockladglass" medan Lisa och Pelle röstar "vaniljglass".

Eftersom det blir 2 - 2 även bland dom närvarande reserverna så plockas den lägst rankade reservrösten bort och vaniljglass vinner.

rillebolle
2011-01-18, 11:01
Jag gillar tanken med att inte automatiskt låta slumpen avgöra allting. Dock så ställer jag mig lite tveksam till att lägga såå mycket press på en person. Och vad händer om den personen också vill lägga ner sin röst?

Förslag till alternativt förfarande:

* Alla närvarande reserver får rösträtt i frågan.
* Om det fortfarande är lika så räknas röster BORT i omvänd rankningordning.

Ex:

Kalle (#52), Lisa (#53), Pelle (#57) och Fanny (#59) är närvarande reserver.

Kalle och Fanny röstar "chockladglass" medan Lisa och Pelle röstar "vaniljglass".

Eftersom det blir 2 - 2 även bland dom närvarande reserverna så plockas den lägst rankade reservrösten bort och vaniljglass vinner.

Är beredd att hålla med mlg där...

JPAnderson
2011-01-18, 19:13
+1 mlg

Paulsrud
2011-01-22, 09:39
Jag tycker att det blir en onödigt krånglig process. Däremot är jag för att en andra röstomgång tillämpas, och därefter avgör slumpen.

Har man ett så pass jämt förslag är slumpen ett blint och rättvist sätt att skilja så att ingen behöver hängas ut.