handdator

Visa fullständig version : Motion 03: Motion ang. eventdokument


agnesson
2011-01-13, 12:02
Motion 03: Motion ang. eventdokument

Ett problem bland lokalavdelningarna är att man inte har några idéer att genomföra. Man har pengar, man har folk med fritid, men man kan inte komma på något att göra. Detta leder till att väldigt stora summor pengar bara blir liggande på bankkontot och medlemmar som annars hade varit engagerade tröttnar och lämnar föreningen vilket kan leda till att lokalavdelningen tvingas upplösas.

Därför vore det bra om det fanns ett dokument till vilket lokalavdelningar med idétorka kunde vända sig till. Detta skulle onekligen ge lokalavdelningar saker att göra, pengar skulle gå åt och fler skulle vilja engagera sig i kommunen.

I dokumentet ska det för varje event finnas en lista på:
Vilka events som är bra att genomföra
Hur mycket pengar och folk som krävs
En steg-för-steg-manual för hur man gör
Viktiga saker att tänka på
Hur man marknadsför sina event

Exempel på events som ska finnas med:
Parley
Seminarier
Debatter
Utbildningshelger
LAN-party
Festivaler

Yrkande:
Att styrelsen under 2011 tar fram ett lättläst och lättåtkomligt dokument vars innehåll beskrivs ovan

Signerad:
Jakob Greek #14064