handdator

Visa fullständig version : Nominering: Kent Holmblad


Tappe
2011-01-23, 23:36
Jag skulle härmed vilja nominera Kent Holmblad till valkretsledare.

Kenvase
2011-01-24, 11:43
Jag accepterar nomineringen och ställer härmed upp för omval till valkretsledare för Norra Älvsborg.


Mitt namn är Kent Holmblad, är 43 år och bor i Göta.
Har varit medlem i partiet sedan våren 2009 och blev VL för Norra Älvsborg sensommaren 2009.

Min åsikt är att en organisation måste vara öppen och lyhörd för allas åsikter. Alla har något att tillföra. Ett brett engagemang är det viktigaste för att föra partiet framåt.

Jag ser med tillförsikt på framtiden för partiet och vill gärna vara en del av förnyelsen av organisationen.

Jag stödjer Partiledningens utarbetade plan för organisationen och tänker göra mitt bästa för att vi skall lyckas med den.

dansve
2011-01-27, 21:20
Eftersom Jenny ej svarat på sin nominering avlyses VL-valet och jag utser Kent till valkretsledare för år 2011.