handdator

Visa fullständig version : Motion 07: Om frihetlig värdesyn i förhållande till somaliska pirater


agnesson
2011-01-27, 14:45
Motion 07: Om frihetlig värdesyn i förhållande till somaliska pirater

Bakgrund: Denna motion ska ses som en mot-motion mot Isak Gersons yrkanden i Motion 01: Om avståndstagande från somaliska pirater.

Även om somaliska pirater utför våldsamma handling, även om det är sant att rikedomarna piraterna tillskansar sig i sin verksamhet och även fast kapningar kan anses vara fel metod att protestera mot orättvisor är det viktigt att Ung Pirat inte bryr sig om att ta avstånd från en kamp sprungen ur dumpning av giftigt avfall utanför somaliskt territorium, utarmning av deras naturresurser, medvetet bevarande av konflikter i regionen och utfiskning utanför somaliska kuster. Båtkapningar är inte en bra metod att protestera dessa handlingar och piraternas rikedomar tillfaller inte nödvändigtvis det utsatta somaliska folket men som folkgrupp utsatt för orättvisor, som dessutom endast åtgärdas med näringsriktiga kex(!!), har de rätt att göra sina röster hörda på ett sätt som gång på gång ger den somaliska situationen uppmärksamhet i internationell media.

Jag yrkar därför att:

Ung pirat inte tar avstånd från de somaliska piraternas verksamheter utan för Afrikas östra horn och i Indiska oceanen i ett pressmeddelande.
och att

Ung pirat som informationsinriktat ungdomsförund ska ta ställningen att Somalia inte ska utsättas för fler näringsriktiga kex utan istället uppmuntras med investeringar och utbildning att skapa industrier för återvinnande av kemiskt och industriellt avfall.


underskrivet:
Amelia Andersdotter

Hanna Dönsberg
2011-03-01, 19:31
Medhåll. Dessutom, om man skickar ut ett pressmeddelande uppmärksammar man något som inte alla gjort, därför kan ett sådant ha motsatt effekt.