handdator

Visa fullständig version : Motion 08: Motion till Ung pirats förbundskongress om anmälningen till den svenska presservicen Newsdesk


agnesson
2011-01-27, 14:47
Motion 08: Motion till Ung pirats förbundskongress om anmälningen till den svenska presservicen Newsdesk

Bakgrund: En presservice är en tjänst till både organisationer som vill släppa press-releaser och dagspress eller nyhetsmedia. De flesta stora tidningar, tv-kanaler och radio-kanaler prenumererar på Newsdesk och den ger en bra exponering. Medlemskap i Newsdesk kostar åtminstone 8000 kronor per år (kan vara mer), men är en väl värd investering i förhållande till den uppmärksamhet som kan skapas via Newsdesk. För detta krävs dock en proaktiv styrelse och proaktiva medlemmar som kan kommunicera med medier om sina förehavanden, samt politiska aktioner och relaterade nyheter.

Därför yrkar jag att:
-- Ung pirat undersöker möjligheterna till att bli medlemmar på Newsdesk inom månaden efter förbundskongressen,
-- Om kostnaden anses rimlig efter undersökningen bör Ung pirat försöka skriva in sig tjänsten senast juni 2011,
-- Det krävs en eller flera press-ansvariga som under året bör utbildas i hur pressreleaser skrivs mest effektivt, förslagsvis genom att titta på de pressreleaser som skrivits av Piratpartiet under kampanjer och valrörelser.

Till sist är det förstås viktigt att alla tar ett gemensamt ansvar för att information och kommunikation når ut från organisationen till landets medier.

Underskrivet,

Amelia Andersdotter