handdator

Visa fullständig version : Motion 09: Motion om omställning till etisk mjukvaruanvändning


agnesson
2011-01-27, 14:56
Motion 09: Motion om omställning till etisk mjukvaruanvändning

Bakgrund:
Piratrörelsen har sedan länge starkt slagits för att kunskap ska vara fri. Kunskap är makt, och ju fler individer som har tillgång till kunskap om sin omvärld, desto bättre blir världen. Eftersom vi går mot ett allt mer elektroniskt samhälle läggs mer och mer kunskap om vår omvärld om kring oss i kodform. Att veta hur ett program fungerar är ofta viktigare än att veta vad maten du stoppar i dig innehåller. Det stora problemet är att denna kunskap stängs in och hålls tillbaka av de företag som konstruerat koden. Man begränsar andra människors tillgång till vital kunskap för att på så sätt få makt över och därav pengar från individen. Piratrörelsen slåss därför också för användandet av öppen mjukvara, mjukvara vars kod är tillgänglig så att alla inte bara har tillgång till programet, utan även har tillgång till kunskap om hur programmet fungerar, samt kunskap som gör det möjligt för individen att utveckla sin egen mjukvara som bygger på den redan existerande koden. Ung Pirat har i år väldigt mycket pengar. Förra året, när vi hade mindre pengar och en valkampanj att driva, avslogs en motion om att succesivt fasa ut den stängda mjukvaran som förbundet centralt köpt in mot öppen hård- och mjukvara. I år när vi har extra mycket pengar kan vi ställa om till en etisk konsumtion av hård- och mjukvara. Om inte förbundet centralt står upp för principer om fri kunskap, vem ska då göra det?

Yrkande:
Att:
*- Ung Pirats förbundsstyrelse under verksamhetsåret 2011 ges uppdraget att fasa ut den stängda mjukvara som förbundet centralt äger.
*- Ung Pirat förbundsstyrelse ges uppdraget att ta fram en utredning om vilken hårdvara som ur etiska informationsaspekter bör bytas ut. Denna utredning kan också föreslå eventuella undantag i utfasningen av stängd mjukvara i de fall utfasningen inte bara utgör ett praktiskt problem, utan en praktisk omöjlighet.
*- Ung Pirats förbundsstyrelse i samråd med utredaren ansvarar för att byta ut den hårdvara som bör bytas ut enligt utredningen om vilken hårdvara som ur etiska informationsaspekter bör bytas ut under verksamhetsåret 2011.
*- Ung Pirats förbundsstyrelse ges uppdraget att se till att eventuellt utbytt hårdvara inte säljs vidare, utan återvinns så att den inte återanvänds av andra.
*- Ung Pirats kongress uttalar att all officiell kommunikation i förbundet, som kommunikation med styrelsen, bidragssökande och dokumentation av möten och aktiviteter ska ske i öppna standarder, öppna format och öppna kommunikationsprotokoll eller ses som ickeexisterande.Tilläggsyrkande till verksamhetsplanen: Ung Pirats omställning till ett etiskt användande av mjuk- och hårdvara
Vi yrkar att följande stycken läggs till någonstans i verksamhetsplanen:
"Ung Pirats förbundsstyrelse ska under verksamhetsåret 2011 se till att förbundet går över till ett användande och konsumerande av mjuk- och hårdvara som passar med piratrörelsens politiska och etiska ställningstaganden. För att försäkra att Ung Pirat inte bidrar till en ekonomisk rörelse där man hindrar friheten hos kod och information att sprida sig ges förbundsstyrelsen följande i uppdrag:
*- Att under verksamhetsåret 2011 fasa ut den stängda mjukvara som förbundet centralt äger.
*- Att ta fram en utredning om vilken hårdvara som ur etiska informationsaspekter bör bytas ut, samt byta ut den. Denna utredning kan också föreslå eventuella undantag i utfasningen av stängd mjukvara i de fall utfasningen inte bara utgör ett praktiskt problem, utan en praktisk omöjlighet.
*- Att byta ut den hårdvara som bör bytas ut enligt utredningen om vilken hårdvara som ur etiska informationsaspekter bör bytas ut under verksamhetsåret 2011."Tilläggsyrkande till budgeten: Att investera i omställningen till en etisk användning av mjukvara För att finansiera eventuella inköp av ny hårdvara och öppen mjukvara såsom datorer och telefoner, samt finansiera utbildning i användandet av ny hårdvara eller öppen mjukvara yrkar vi på
*- Att budgetera 20 000 kronor till inköp av hårdvara.

Signerad:
Isak Gerson (#17591)
Gustav Nipe (#3)
Patrik Greco (#9724)
Simon Rosenqvist (#1799)
Kim Alvefur (#15555)
Jonas Sandberg (#5115)
Rickard Wahlander (#32997)
Elis Axelsson (#4408)