handdator

Visa fullständig version : Motion 10: Motion om nytt bidrag för större evenemang


agnesson
2011-01-27, 14:58
Motion 10: Motion om nytt bidrag för större evenemang

Under 2010 kände förbundsstyrelsen ett behov av stöd från förbundets sida till lokalavdelningar när dessa vill anordna större utbildningar och konferenser. Därför ser vi behovet av att instifta ett ytterligare bidrag för att möjliggöra detta.

Det här är tänkt att vara ett litet större arrangemang utanför lokalavdelnings vanliga verksamhet och det vanliga bidraget "verksamhetsbidrag" som utgår till alla lokalavdelningar.

Bidraget är utformat så att det möjliggör för flera lokalavdelningar att samarbeta för att tillsammans hålla ett större evenemang och då få ett högre bidrag.

Vi tror att det kommer hållas omkring 5 evenemang under året och att totalt 15 lokalavdelningar under året kommer att vilja arrangera ett sådant, ensam eller tillsammans med andra.

Förbundsstyrelsen yrkar:
att i bidragssytemet lägga till följande som ett nytt slags bidrag:

Evenemangsbidrag
En av förbundet godkänd lokalavdelning har möjlighet att söka ett extra bidrag för att anordna ett större evenemang. Ansökan ska skickas in till förbundsstyrelsen som beslutar om bidraget ska utbetalas. För att vara säker på att en ansökan kommer att behandlas på nästkommande förbundsstyrelsemöte ska ansökan skickas in tre veckor innan mötet.

Evenemanget ska vara någon sorts konferens där deltagarna har möjlighet att träffas, diskutera eller utbildas. Evenemanget ska samla ett större antal medlemmar med en god geografisk spridning. Det ska också ska ligga i linje med förbundets syfte. Förhoppningen med evenemanget bör vara att ta fram konkreta förslag på förändringar på den politik vi driver.

Ansökan ska innehålla en ekonomisk plan, mål och en tidsram samt ansvarig.

Förbundet ger ut 6 000 kr per lokalavdelning som ansöker. Det finns alltså möjlighet för flera lokalavdelningar att samarbeta kring ett evenemang. Det går endast att söka för ett evenemang per år per lokalavdelning.

Efter genomfört evenemang ska en kortare ekonomisk resultaträkning skickas in till förbundet. Förbundsstyrelsen kan besluta att lokalavdelningen blir återbetalningsskyldig för ej använda medel.
att i budget skapa posten evenemangsbidrag till en kostnad av 90 000 kr.