handdator

Visa fullständig version : Protokoll 31-01-2011


Sargoth
2011-02-01, 12:13
Möte Kampanjgruppen: 20110207:
Kallade: Mikke, Johanna Drott och JRL
Närvarande: Mikke, Johanna Drott och JRL
Punkter – Rubrik – tidshorisont – ansvarig

1. Bygga/kontrollera struktur för att ta emot aktivister och kampanjarbetare. – 20110207 – JD & Mikke


Texten är under skapande och mötet fann den på rätt väg. Anna petad på om en bild. Text skall gärna vara färdigt till nästa möte. Bild så fort som Anna orkar och hinner. Beslutades att skapa en gemensam svarsmail som kontaktyta mot Kampanjgruppen till att börja med.

===================================================================


2. Övrigt


Johan Mlg informerade om att han införskaffat en kopieringsmaskin som kan användas för mindre serier där något material behöver tas fram akut. Johan MlG lovade dessutom att ta fram lite priser på ett startpaket för aktivism för att skickas med en aktivismpärm som vi planerar att skicka ut till KL:ar. (Ett startpaket är ett aktivistpaket med badges, pins, pennor och dylikt.)


===================================================================


3. Nästa möte beslutades till 20110207 kl.20:00


======================================


Vid tangenterna / Mikke

AndersLindbäck
2011-02-01, 14:05
Kampanjgruppen organiserar inga kampanjer för att påverka politiken gällande:

- datalagringsdirektivet ?
- den utvidgande FRA-lagen ?
- EUs förslag att censurera Internet ?
- EUs förslag att lagra passagerardata ?

Borde inte det göras ?

Sargoth
2011-02-06, 03:00
(Ursäkta för sent svar.)

Kampanjgruppen organiserar just nu sina ambitioner att organisera kampanjgruppen. Det kan tyckas lite inåtvänt, men det hör ihop med att vi dels har en ny målbild efter årsskiftet, vilket gör att vi måste anpassa oss. Det hör också ihop att vi har en annan personsammansättning, i och med att vår före detta kampanjledare numera är partisekreterare.

Kort sagt - vi måste ta på oss kängorna innan vi vandrar iväg mot nya djärva mål. Det vore inte helt propert att företa sig allt för stora saker utan att ha tillräckligt på fötterna, trots allt.