handdator

Visa fullständig version : Motion 11: Motion om att ta bort kravet på fem medlemmar


agnesson
2011-02-02, 13:38
Motion 11: Motion om att ta bort kravet på fem medlemmar

Idag finns det ett krav på att en lokalavdelning ska ha minst fem medlemmar för att antas som medlem i förbundet. Det finns idag lokalavdelningar med färre antal och det finns egentligen inget syfte att hindra lokalavdelningar med färre än fem medlemmar att vara medlem i förbundet.

Vi yrkar...

... att i stadgans §10, stycke två
"För att antas som lokalavdelning krävs att föreningen har minst fem medlemmar och verkar i enlighet med förbundets syfte och godkänner dess stadgar."
ändras till
"För att antas som lokalavdelning krävs att föreningen verkar i enlighet med förbundets syfte och godkänner dess stadgar."

... att i stadgans §10, stycke sex
"En lokalavdelning kan avregistreras om den inte redovisat verksamhet eller minst fem (5) medlemmar under minst ett (1) års tid."
ändras till
"En lokalavdelning kan avregistreras om den inte redovisat verksamhet under minst ett (1) års tid."

/Niklas Dahl (#16762)
Nils Agnesson (#1681)
Isak Gerson (#17591)