handdator

Visa fullständig version : Motion 13: Motion om sluten omröstning vid personval


agnesson
2011-02-02, 14:41
Motion 13: Motion om sluten omröstning vid personval

Idag är det endast praxis som säger att personval sker i sluten omröstning, vilket också är rimligt. En sådan lydelse bör därför finnas med i stadgan.

Vi yrkar...

... att i stadgans §13 lägga till
"Vid personval sker sluten omröstning om någon röstberättigad så begär."


/Niklas Dahl (#16762)
Nils Agnesson (#1681)
Isak Gerson (#17591)