handdator

Visa fullständig version : Motion 14: Motion om valbarhet till förbundsstyrelsen


agnesson
2011-02-02, 14:41
Motion 14: Motion om valbarhet till förbundsstyrelsen

Idag säger stadgan att en medlem måste vara bosatt i Sverige för att vara valbar, något vi inte finner starka skäl till att ha kvar.

Vi yrkar...
... att i stadgans §17, stycke tre
"Valbar till förbundsstyrelsen är medlem i förbundet bosatt i Sverige."
ändras till**
"Valbar till förbundsstyrelsen är medlem i förbundet."


/Niklas Dahl (#16762)
Nils Agnesson (#1681)
Isak Gerson (#17591)