handdator

Visa fullständig version : Motion 16: Motion om felaktig benämning av förbundskongress


agnesson
2011-02-02, 14:42
Motion 16: Motion om felaktig benämning av förbundskongress


Långt ner i stadgan finns två felaktiga benämningar på förbundskongress, det heter istället riksmöte respektive riksmötesombudsvalet. Direkt felaktigt med andra ord.

Vi yrkar...

... att i stadgans §19, stycke ett
"Revisorerna granskar förbundets räkenskaper samt handlingar och upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen skall finnas Riksmötet skriftligen tillhanda."
ändras till
"Revisorerna granskar förbundets räkenskaper samt handlingar och upprättar en revisionsberättelse och lämnar i denna ett förslag till beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen skall finnas förbundskongress skriftligen tillhanda."

... att i stadgans §19, stycke två
"Revisor granskar riksmötesombudsvalet."
ändras till
"Revisor granskar kongressombudsvalet."


/Niklas Dahl (#16762)
Nils Agnesson (#1681)
Isak Gerson (#17591)

ZastDerg
2011-02-03, 16:52
"Revisionsberättelsen skall finnas förbundskongress skriftligen tillhanda."

Förbundskongress ska väl ändå vara i bestämd form: förbundskongressen. Måste man lägga ett yrkande för att rätta till grammatikfe?