handdator

Visa fullständig version : Motion 17: Motion om vad möteshandlingarna ska innehålla


agnesson
2011-02-02, 14:43
Motion 17: Motion om vad möteshandlingarna ska innehållaStadgedokument ska vara styrande för organisationens uppbyggnad och handlingar. Därför anser vi att stadgan ska ha en stark skrivelse som har en meningen istället för att innehålla en riktlinje. I detta fallet är det speciellt viktigt eftersom den nya skrivelsen kräver att ekonomisk redovisning finns med i handlingarna så att ombuden alltid för möjlighet att ta ställning till dessa innan mötet.

Vi yrkar...
... att i stadgans §15, stycke fem
"Inför ordinarie förbundskongress bör möteshandling även innehålla:"
ändras till
"Inför ordinarie förbundskongress ska möteshandling även innehålla:"


/Niklas Dahl (#16762)
Nils Agnesson (#1681)
Isak Gerson (#17591)