handdator

Visa fullständig version : Motion 18: Motion om att förenkla nomineringen till revisor och valberedning


agnesson
2011-02-02, 13:43
Motion 18: Motion om att förenkla nomineringen till revisor och valberedning


I den nuvarande stadgan är det inte möjligt att göra nya nomineringar till valberedning och revisorer på själva kongressen. Då det i vissa fall kan vara svårt att hitta kandidater till dessa poster vill vi göra det enklare att lägga förslag till.

Vi yrkar...

... att i stadgans §13, stycke fjorton
"Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundskongress från annan än valberedning skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundskongress."
ändras till
"Nominering till val av förbundsstyrelse förrättade på förbundskongress från annan än valberedning skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundskongress."


/Niklas Dahl (#16762)
Nils Agnesson (#1681)
Isak Gerson (#17591)