handdator

Visa fullständig version : Motion 19: Motion om att ta bort suppleanterna


agnesson
2011-02-02, 14:44
Motion 19: Motion om att ta bort suppleanterna

Idag är praxis i förbundet att samtliga personer i styrelsen bjuds och närvarar på förbundsstyrelsemöten. Att låta samtliga närvarande få rösträtt tror vi ökar deltagandet på dessa möten. Vi vill samtidigt minska antalet personer i styrelsen med en för att få ett ojämnt antal röster.

Vi yrkar...

... att i stadgans §17, stycke två
"Förbundskongress utser Förbundsordförande, Förbundssekreterare, fem (5) ledamöter, samt fem (5) rangordnade suppleanter."
ändras till
"Förbundskongressen utser Förbundsordförande, Förbundssekreterare samt nio (9) ledamöter."


/Niklas Dahl (#16762)
Nils Agnesson (#1681)
Isak Gerson (#17591)

Mab
2011-02-08, 17:50
Har suppleanterna haft en lägre närvarograd än övriga styrelseledamöter? Och har den skillnaden varit markant?

Gustav Nipe
2011-02-08, 21:42
Har suppleanterna haft en lägre närvarograd än övriga styrelseledamöter? Och har den skillnaden varit markant?

Jag tycker att närvorn är hög i UPFS. Det är bara att gå igenom styrelseprotokollen.

Paulsrud
2011-02-11, 10:38
I praktiken skulle inte motionen göra någon skillnad skulle jag säga. Just med konsensus-strävan.

Egentligen fungerar alla som ledamöter och att kalla dem de skulle kunna vara mer rättvisande.
Dock kan suppleant-posten kan vara ett sätt att fasas in i styrelsearbetet på ett upplevt mindre betungande sätt, och lägre tröskel för att våga ställa upp.

agnesson
2011-02-11, 15:20
Har suppleanterna haft en lägre närvarograd än övriga styrelseledamöter? Och har den skillnaden varit markant?

De två arvoderade har haft en närvarograd av 94%.
De fem ledamöterna har 76% närvaro.
Suppleanterna har 75%. Det ska vara värt att notera att Truls åkte iväg på en längre (och fortfarande borta) resa och om hans möten där han inte kunde närvara på räknas bort så hamnar siffran istället på 83%.

Ella Brodin
2011-02-13, 20:04
Det är väldigt tungt och frustrerande att vara suppleant. I icke-kontroversiella frågor kan vi nå konsensus, men när det väl kommer till frågor som årsmötet kanske kan ifrågasätta så har jag inte något ansvar för beslutet som tas och min åsikt spelar heller inte någon roll.

Jag ställer inte upp till omval som suppleant i år - bara som ledamot. Jag planerar också att aktivt förklara för potentiella suppleanter varför de inte bör ställa upp på något så otacksamt.

/Ella Brodin
Suppleant i Ung Pirats förbundsstyrelse
100% närvaro på de fysiska styrelsemöten som vi haft under året
(skolkat från några onlinemöten)

Mab
2011-02-14, 13:19
Jag planerar också att aktivt förklara för potentiella suppleanter varför de inte bör ställa upp på något så otacksamt.

Det där låter enormt oroande. Även om motionen går igenom så kommer den inte beröra årets val av styrelse (då det inte finns ett yrkande om direkt justering av stadgeändringen). Det är dessutom rätt och riktigt att den inte gäller årets styrelseval då den i så fall skulle förändra förutsättningarna för valberedningen på sittande möte. Och det är väl en lärdom vi kan dra från partiet att sådant inte alltid görs konfliktfritt.

Med andra ord lär vi välja fem suppleanter på årets kongress, och en styrelseledamot har som avsikt att aktivt försöka skrämma bort de som kandiderat till uppdragen.

Helt klart oroande.

Ella Brodin
2011-02-16, 15:40
Det där låter enormt oroande. Även om motionen går igenom så kommer den inte beröra årets val av styrelse (då det inte finns ett yrkande om direkt justering av stadgeändringen). Det är dessutom rätt och riktigt att den inte gäller årets styrelseval då den i så fall skulle förändra förutsättningarna för valberedningen på sittande möte. Och det är väl en lärdom vi kan dra från partiet att sådant inte alltid görs konfliktfritt.

Med andra ord lär vi välja fem suppleanter på årets kongress, och en styrelseledamot har som avsikt att aktivt försöka skrämma bort de som kandiderat till uppdragen.

Helt klart oroande.

äsch då.

JonathanRL
2011-02-19, 19:19
Med andra ord lär vi välja fem suppleanter på årets kongress, och en styrelseledamot har som avsikt att aktivt försöka skrämma bort de som kandiderat till uppdragen.

Helt klart oroande.

För att remixa ditt favoritcitat från PPs Valberedning:
"En person som skräms av det har ingenting i styrelsen att göra..."

JPAnderson
2011-02-19, 19:30
För att remixa ditt favoritcitat från PPs Valberedning:
"En person som skräms av det har ingenting i styrelsen att göra..."

+1