handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 4 Februari 2011


IsakGerson
2011-02-04, 15:58
§1 Mötet öppnas.

§2 Isak Gerson väljs till mötesordförande.

§3 Isak Gerson väljs till mötessekreterare.

§4 Stefan Flod väljs till justerare.

§5 Styrelsen beslutar att kalla till medlemsmöte för föreningen den 20 februari klockan 15 på kansliet.

§6 Mötet avslutas.

IsakGerson
2011-02-04, 15:59
Kallelse till medlemsmötet har skickats ut till medlemmarna.