handdator

Visa fullständig version : Motion 24: Motion: Utveckling av piratideologin


agnesson
2011-02-10, 11:56
Motion 24: Motion: Utveckling av piratideologin

Piratrörelsen i Sverige och i världen, med Piratpartiet och Ung Pirat i spetsen, är en av de klarast lysande frihetliga krafterna som finns. Med värdena integritet, kultur och kunskap, har man definierat informationssamhället och lyft den informationspolitiska debatten till nivåer som inte existerar någon annanstans i världen. Vill man på allvar bedriva en rörelse med grund i värdena integritet, kultur och kunskap, måste man dock våga ta steget att se bortom den binära verkligheten.


Ung Pirat vill hindra godtycklig massövervakning, maffialiknande razzior och rättsvidriga gripanden, och att politiker genom informationsfientlig lagstiftning vill reglera yttrandefriheten och tryckfriheten. Att enbart ta strid för den digitala autonomin, och den binära integriteten, är otillräckligt i dagens samhälle. För att piratrörelsen ska lyckas på bred front krävs en uppdatering; inte en breddning, men en fördjupning. Våga visa att integritet inte bara handlar om datorer och elektronisk kommunikation.


Mer än någonsin fildelning leder till exempel den drakoniska barnpornografilagstiftningen eller den destruktiva narkotikapolitiken till godtycklig massövervakning, maffialiknande razzior och rättsvidriga gripanden. Förbudet mot innehav av narkotiska preparat är både rent samhällsskadligt och framför allt integritetskränkande. Lagar som tvingar transsexuella att sterilisera sig, eller förbjuder sexualitet av olika former, är långt större ingrepp i den kroppsliga integriteten än någonsin ett datalagringsdirektiv.


Jag ser inga skäl att kräva att staten håller sig borta från våra datorer och vår kommunikation, men acceptera långt grövre ingrepp i vår kroppsliga integritet. Piratismen måste ta integriteten och informationsfriheten på allvar. Den vilar inte bara på enstaka utvalda frågor, utan en hel ideologisk grund.


Piratpartiet och Ung Pirat är två av de klarast lysande politiska krafterna i Sverige. Ung Pirat bör vara pådrivande i en utveckling av piratrörelsens ideologi, och drivande i att i enlighet med Ung Pirats stadgar, utveckla piratideologin och fördjupa synen på integritet, kultur och kunskap.


Jag yrkar mot bakgrund av ovanstående:
att Ung Pirat i verkar för en fördjupning av piratideologin
att Ung Pirat uttryckligen jämställer den fysiska verkligheten med den digitala
att Ung Pirat tar ställning för informationsfrihet och avkriminalisering av informationsinnehav i samtliga fall

Caspian Rehbinder

Paulsrud
2011-02-11, 10:32
Det här kommer jag aldrig kunna ställa mig bakom. De två första att-satserna säger ingenting, och den sista är direkt olämplig om man kommer ihåg Piratpartiets snedtramp ner i barnporrträsket.

Jag är inte heller de minsta intresserad av integritetspolitik.

Caspian Rehbinder
2011-02-11, 10:37
Den första säger att Ung Pirat bör engagera sig politiskt och faktiskt utveckla piratideologin, i enlighet med stadgarna. Hur mycket har Ung Pirat drivit utvecklingen av piratrörelsens åsikter framåt de senaste åren?

Den andra säger att integriteten måste vara värd att försvara även i verkligheten. Om staten inte godtyckligt ska få söka igenom din dator, utan välgrundad brottsmisstanke, ska staten inte heller få godtyckligt söka igenom ditt blod. Om Piratpartiet och Ung Pirat även i fortsättningen låter bli att se utanför datorer, kommer vår tids mest vitala frihetsrörelse köras i botten.

Den sista visar att vi har en ideologisk grund. Piratfrågor handlar inte om godtyckligt valda populistiska utspel. Att försvara den sista satsen är inte det minsta svårt, och vi har journalistförbundet på vår sida. Enda anledningen till att det blev ett snedtramp var den klantiga interna hanteringen av frågan.

IsakGerson
2011-02-11, 12:15
Ja, den sista visar att vi har en ideologisk grund. Men att inte anta den visar inte att vi inte har en ideologisk grund. Den visar bara att vår ideologiska grund är inte innefattar legalisering av innehav av barnpornografi (eller legalisering av innehav av annan information som vi inte vill legalisera innehav av).

Paulsrud
2011-02-11, 13:39
Den första säger att Ung Pirat bör engagera sig politiskt och faktiskt utveckla piratideologin, i enlighet med stadgarna. Hur mycket har Ung Pirat drivit utvecklingen av piratrörelsens åsikter framåt de senaste åren?[QUOTE]

Jag tycker också vi ska göra det. Därför är jag glad över alla andra motioner med konkreta förslag på detta. Som den politiska konferensen t.e.x.


[QUOTE]
Den andra säger att integriteten måste vara värd att försvara även i verkligheten. Om staten inte godtyckligt ska få söka igenom din dator, utan välgrundad brottsmisstanke, ska staten inte heller få godtyckligt söka igenom ditt blod. Om Piratpartiet och Ung Pirat även i fortsättningen låter bli att se utanför datorer, kommer vår tids mest vitala frihetsrörelse köras i botten.

Jag tycker vi ska grunda vår politik precis just inom sådant som den datoriserade världen givit upphov till. Att vara de första som utvecklar en informationspolitisk helhetssyn.


Den sista visar att vi har en ideologisk grund. Piratfrågor handlar inte om godtyckligt valda populistiska utspel. Att försvara den sista satsen är inte det minsta svårt, och vi har journalistförbundet på vår sida. Enda anledningen till att det blev ett snedtramp var den klantiga interna hanteringen av frågan.

Den naturliga följdfrågan av det utspelet är att vi kommer svara på om vi verkligen vill legalisera olika sorters tveksamt informationsinnehav. Jag undrar själv vad den innebär. Oavsett den klantiga hanteringen så kommer kopplingen utåt sätt vara precis likadan: att partiet är för informations innehav även av barnpornografisk sådan.

IsakGerson
2011-02-11, 13:42
Jag tycker vi ska grunda vår politik precis just inom sådant som den datoriserade världen givit upphov till. Att vara de första som utvecklar en informationspolitisk helhetssyn.


+1

Caspian Rehbinder
2011-02-12, 09:46
Jag tycker vi ska grunda vår politik precis just inom sådant som den datoriserade världen givit upphov till. Att vara de första som utvecklar en informationspolitisk helhetssyn.

Piratrörelsen är den första som utvecklat en informationspolitisk helhetssyn. Det är inget tal om saken. Problemet är bara att en informationspolitisk helhetssyn i sig, med enda grund i den datoriserade världen, inte kommer räcka för att vinna många val, och förmodligen aldrig för att ta sig in i riksdagen. Här kommer Piratpartiet och Ung Pirat behöva välja: Bli en bredare rörelse än tidigare, och få möjligheten att påverka parlamentariskt och kanske komma in i riksdagen, eller fortsätta med samma fokus, och krympa till en opinionsbildande intresseförening för informationspolitik, med mindre än en procent i riksdagsvalen.

Den naturliga följdfrågan av det utspelet är att vi kommer svara på om vi verkligen vill legalisera olika sorters tveksamt informationsinnehav. Jag undrar själv vad den innebär. Oavsett den klantiga hanteringen så kommer kopplingen utåt sätt vara precis likadan: att partiet är för informations innehav även av barnpornografisk sådan.
Vad är ”tveksamt informationsinnehav”, och varför skulle den vara problematisk? Jag har läst ett flertal debattartiklar av ledarredaktioner, serietecknare och många fler, som skarpt kritiserar barnpornografilagstiftningen som den ser ut i dag. Journalistförbundet står helt bakom en total informationsfrihet. Om Piratpartiet och Ung Pirat ska vara en trovärdig informationspolitisk aktör, krävs att man ser informationsfriheten som ett grundläggande fundament.

Om varför just barnpornografilagstiftningen är skadlig har jag skrivit om tidigare här (http://caspianrehbinder.wordpress.com/2010/08/11/avkriminalisera-barnpornografi/).

Caspian Rehbinder
2011-02-12, 09:59
Och, att tillägga: Om vi vill ha en informationspolitisk helhetssyn måste vi ha extremt bra argument för en inskränkning i den informationspolitiskt kanske viktigaste grundpelaren: informationsfriheten. Att säga att vi har en informationspolitisk helhetssyn och ideologisk grund, men att den ”inte innefattar legalisering av innehav av barnpornografi (eller legalisering av innehav av annan information som vi inte vill legalisera innehav av)” räcker inte som motivering.

Ella Brodin
2011-02-13, 16:29
Och, att tillägga: Om vi vill ha en informationspolitisk helhetssyn måste vi ha extremt bra argument för en inskränkning i den informationspolitiskt kanske viktigaste grundpelaren: informationsfriheten. Att säga att vi har en informationspolitisk helhetssyn och ideologisk grund, men att den ”inte innefattar legalisering av innehav av barnpornografi (eller legalisering av innehav av annan information som vi inte vill legalisera innehav av)” räcker inte som motivering.

Nej, det måste vi inte. Och jo, det gör det.

Eller omformulerat: vad har du för argument för dina påståenden?

Caspian Rehbinder
2011-02-13, 21:56
Nej, det måste vi inte. Och jo, det gör det.

Eller omformulerat: vad har du för argument för dina påståenden?

Du menar att en politisk rörelse som definierar sig själv som »informationspolitisk«, inte behöver kunna motivera inskränkningar i informationsfriheten på djupare grund än rent godtycke? Om så är fallet verkar det vara en tämligen ideologilös informationspolitisk rörelse, om du frågar mig.

Att informationsfrihet är bra till att börja med tror jag är tämligen självklart. Informationsfriheten är på många sätt mer grundläggande än yttrandefriheten, eftersom den inte kräver en rätt att uttrycka eller sprida information – utan bara att inneha den. Att göra viss information olaglig att ens inneha är ett enormt ingrepp, som inte fanns i Sverige förrän 1999.

Inskränkt informationsfrihet har många negativa konsekvenser. Att tillåta informationsförbud och censur av vissa saker – som till exempel barnpornografi – används som ingång för att censurera mer. Christian Engström med flera har skrivit om hur barnpornografi används som argument (http://christianengstrom.wordpress.com/2010/08/06/barnporr-helgar-inte-alla-medel/) för att införa censur, som sedan ska omfatta även annat. (Läs: fildelning.)

Jag menar dessutom att bevisbördan inte ligger på den som vill behålla yttrandefriheten, utan på den som vill inskränka den. Finns några belägg för att färre barn utsätts för övergrepp nu än innan kriminaliseringen av innehav av barnpornografi, och väger dessa belägg så tungt att sluttande planet-effekten kan bortses från? På vilka ideologiska grunder kan man motivera detta?

IsakGerson
2011-02-14, 08:00
Jag menar att en rörelse som ser sig själv som att den strävar efter social rättvisa inte måste vara emot allt som strider mot millimeterrättvisa, att en rörelse som strävar efter en stark äganderätt inte måste driva avskaffandet av alla skatter och att en informationspolitisk rörelse inte måste vara för en absolut informationsfrihet (inte ens en informationspolitisk rörelse som eftersträvar informationsfrihet). Man måste inte vara fundamentalistisk i sin approach till ideologi. Du får gärna argumentera varför just Ung Pirat ska vara ensamma på arenan med en egenskap som inte ens Ung Vänster eller Moderata Ungdomsförbundet har - att vara fundamentalistiskt inställda till våra politiska frågor.

Caspian Rehbinder
2011-02-14, 09:22
Jag håller helt med dig, Isak! Man måste självklart inte driva sin politik in absurdum, och ska självklart kunna göra avsteg från ideologiska principer. Jag vill alltså absolut inte att vi ska vara fundamentalistiskt inställda till våra politiska frågor. Vad jag däremot skriver är att om man har en ideologisk grund, måste man motivera avsteg från den väl. Jag menar att det inte finns tillräckligt goda skäl för ett förbud, för att de ska väga upp de negativa sidorna som uppnås.

IsakGerson
2011-02-14, 10:22
att Ung Pirat tar ställning för informationsfrihet och avkriminalisering av informationsinnehav i samtliga fall


Man måste självklart inte driva sin politik in absurdum, och ska självklart kunna göra avsteg från ideologiska principer. Jag vill alltså absolut inte att vi ska vara fundamentalistiskt inställda till våra politiska frågor.

Notera först uttrycket "i samtliga fall". Notera sedan uttrycket "kunna göra avsteg från ideologiska principer". Notera vidare att vi redan har en generellt positiv approach till informationsfrihet, men att vi i de fall där informationsfrihet kan bli problematiskt problematiserar vi. Det är inte konstigare än hur höger- och vänsterpartiet gör i många ekonomiska frågor.

Jag läser den här motionen som två saker. Dels är det en motion som inte säger något och därför inte har något stadgetekniskt innehåll (vilket nog många kommer att argumentera för att det är ett skäl för att rösta för) och dels en agiterande motion fylld med värdeformuleringar som troligen kommer att användas senare för att argumentera för en ändring mot en politik som många medlemmar finner icke önskvärd (Jag tänker främst på legalisering av innehav av barnpornografi och illegaliseringar av polisens kroppsbesiktningar i vissa fall).

Vi du ändra politiken i de frågorna tycker jag att du bör förankra åsikten först, och det kommer att bli en väldigt tufft jobb.

Jag kommer att yrka att motionen avslås i sin helhet.

Caspian Rehbinder
2011-02-14, 10:52
Ja, det är ett tämligen kategoriskt påstående, det har du helt rätt i. Att försvara informationsfriheten i samtliga fall är dock inte onyanserat ideologiskt på det sätt du verkar vilja få det till: Förbud mot informationsinnehav har historiskt visat sig korrelera starkt med obehagliga regimer, och är någonting som ska ses på med yttersta skepsis. Det är dock inte ett tillräckligt argument för att alltid, i alla fall, försvara informationsfriheten. I Sverige i dag finns dock bara en inskränkning i informationsfriheten, som kan verka bra vid en första anblick, men slår helt fel.

Jag läser den här motionen som två saker. Dels är det en motion som inte säger något och därför inte har något stadgetekniskt innehåll (vilket nog många kommer att argumentera för att det är ett skäl för att rösta för) och dels en agiterande motion fylld med värdeformuleringar som troligen kommer att användas senare för att argumentera för en ändring mot en politik som många medlemmar finner icke önskvärd (Jag tänker främst på legalisering av innehav av barnpornografi och illegaliseringar av polisens kroppsbesiktningar i vissa fall).

En del av motionen har inget stadgetekniskt innehåll, och ska snarare ses som en uppmaning till utveckling av ideologin, vilket jag inte sett någonting av under min tid i Ung Pirat.

Breddningen av politiken är dock den mer kontroversiella punkten. Jag tycker definitivt att Ung Pirat och Piratpartiet ska ta ställning för bland annat de frågor du nämner, och utarbeta en informationspolitik samt integritetspolitik som rör sig utanför internet.

Om medlemmar finner en breddning av politiken som icke önskvärd, hur som helst, kommer motionen röstas ned. Jag tror själv att Piratpartiet behöver breddas för att kunna överleva som parti, och ser Ung Pirat som en viktig faktor i detta, varför jag självklart hoppas på bifall.

IsakGerson
2011-02-14, 11:44
En del av motionen har inget stadgetekniskt innehåll, och ska snarare ses som en uppmaning till utveckling av ideologin, vilket jag inte sett någonting av under min tid i Ung Pirat.


Det kan ha att göra med att jag inte träffat dig på varken Parley! eller Tjejsnack som anordnades av Piratstudenterna i Linköping eller på Utbildningsparley eller Kommun- och landstingsdagarna som Piratstudenterna Uppsala respektive Ung Pirat Uppsala och Ung Pirat UppsalaParley. Jag tycker att utvecklingen gått väldigt bra hittils. Särskilt mycket av politiken från utbildningsparley verkar ha slutat i valmanifestet. Om du kommer på fler sätt som politiken rent konkret kan utvecklas på tas de nog gärna emot, men en politisk utveckling kräver förankring.

Caspian Rehbinder
2011-02-14, 13:10
Det beror förstås också på vilken betydelse man lägger i begreppet utveckling. Jag tror, som tidigare nämnt, att Piratpartiet måste breddas för att överleva som parti.

Piratpartiet har haft en ideologisk framgång i det att det nu finns en möjlighet att engagera sig för den digitala integriteten i Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Bägge dessa partier välkomnar digitala frihetskämpar som inte prioriterar liberala värderingar på andra områden. Jag menar att Piratpartiet behöver bredda sig i en pragmatiskt liberal riktning, där det finns ett tydligt tomrum.

Om man inte vågar ta ett drastiskt steg, kommer endast de som engagerar sig endast i piratfrågor finnas kvar nästa val. Vill vi att Piratpartiet ska fortsätta hålla sig <1%?

Mab
2011-02-14, 13:24
[FONT=Verdana] Jag menar att Piratpartiet behöver bredda sig i en pragmatiskt liberal riktning, där det finns ett tydligt tomrum.

Du tror inte att Liberaldemokraterna, som du ju också är engagerad i, kommer fylla det tomrummet?

Caspian Rehbinder
2011-02-14, 14:14
Du tror inte att Liberaldemokraterna, som du ju också är engagerad i, kommer fylla det tomrummet?

Jag tror att det finns en framtid för antingen Piratpartiet eller Liberaldemokraterna. Om Piratpartiet inte breddar sig kommer piratåsikterna finnas representerade hos vänstern, miljörörelsen och liberalismen, och Piratpartiet kommer då fylla en funktion enbart för de informationspolitiskt engagerade som inte vill ta ställning i andra frågor. En hedervärd ståndpunkt, sannerligen, men den kommer inte kunna ta partiet in i riksdagen.

Jag kommer verka för att Ung Pirat och Piratpartiet breddar sig och lever upp till det frihetliga patos man byggt upp i mina ögon. Om Piratpartiet däremot inte breddar sig kommer Liberaldemokraterna fylla det tomrummet, precis som du antyder. Motionen jag lagt kan alltså ses som ett försök att bredda piratrörelsen för att säkra dess överlevnad och framtid – på liknande sätt som tyska Piratenpartei gjort, om jag är rätt informerad.

Tommten
2011-02-14, 21:48
Och, att tillägga: Om vi vill ha en informationspolitisk helhetssyn måste vi ha extremt bra argument för en inskränkning i den informationspolitiskt kanske viktigaste grundpelaren: informationsfriheten. Att säga att vi har en informationspolitisk helhetssyn och ideologisk grund, men att den ”inte innefattar legalisering av innehav av barnpornografi (eller legalisering av innehav av annan information som vi inte vill legalisera innehav av)” räcker inte som motivering.Att ta ställning för att innehav av barnporr med riktiga barn inte ska vara lagligt bidrar väl lika mycket till en informationspolitisk helhetssyn som att ta ställning för att det ska vara lagligt?

of_darkness
2011-02-14, 21:56
Jag tror att det finns en framtid för antingen Piratpartiet eller Liberaldemokraterna. Om Piratpartiet inte breddar sig kommer piratåsikterna finnas representerade hos vänstern, miljörörelsen och liberalismen, och Piratpartiet kommer då fylla en funktion enbart för de informationspolitiskt engagerade som inte vill ta ställning i andra frågor. En hedervärd ståndpunkt, sannerligen, men den kommer inte kunna ta partiet in i riksdagen.

Jag kommer verka för att Ung Pirat och Piratpartiet breddar sig och lever upp till det frihetliga patos man byggt upp i mina ögon. Om Piratpartiet däremot inte breddar sig kommer Liberaldemokraterna fylla det tomrummet, precis som du antyder. Motionen jag lagt kan alltså ses som ett försök att bredda piratrörelsen för att säkra dess överlevnad och framtid – på liknande sätt som tyska Piratenpartei gjort, om jag är rätt informerad.

Jag ser då hellre att pp förtvinar om det är så att liberaldemokraterna tar sin plats, pp har sin grund och libdem har sin.

Dvs bättre o starta nya partier för nya idéer.

För mig är det viktigaste att pp håller fast vid sin form och är tydliga, om det inte duger så fine, personligen är jag ju eg inte särskilt förtjust i det parlamentariska systemet som så.

För ska man hålla på och utveckla (modeord eg) alla partier hela tiden för att jaga röster så är det ju ganska falskt för då drivs man inte av en ursprunglig ideologiskt ide som ska stå fast.

Det ska vara lite antingen eller på det hela när det gäller politik, iaf tills man sitter och är tvungen och kompromissa, för kompromisserna måste utgå från iof en form av svartvit gråskala , men att börja blanda in färger failar ju upp det hela fullständigt för då är det inte 2 motsatser som ska mötas på mitten längre.

Caspian Rehbinder
2011-02-15, 09:23
Jag ser då hellre att pp förtvinar om det är så att liberaldemokraterna tar sin plats, pp har sin grund och libdem har sin.

Dvs bättre o starta nya partier för nya idéer.

För mig är det viktigaste att pp håller fast vid sin form och är tydliga, om det inte duger så fine, personligen är jag ju eg inte särskilt förtjust i det parlamentariska systemet som så.

För ska man hålla på och utveckla (modeord eg) alla partier hela tiden för att jaga röster så är det ju ganska falskt för då drivs man inte av en ursprunglig ideologiskt ide som ska stå fast.

Det ska vara lite antingen eller på det hela när det gäller politik, iaf tills man sitter och är tvungen och kompromissa, för kompromisserna måste utgå från iof en form av svartvit gråskala , men att börja blanda in färger failar ju upp det hela fullständigt för då är det inte 2 motsatser som ska mötas på mitten längre.

Det är en uppfattning man kan ha, som står på rakt motsatt sida av min. Jag ser hellre att Piratpartiet utvecklas och överlever, än gräver ned sig i informationspolitiska skyttegravar ingen bryr sig om tillräckligt mycket för att rösta på dem. På samma sätt som jag tycker Miljöpartiet har gjort rätt i att bli ett socialdemokratiskt parti med extra stort miljöpatos, menar jag att Piratpartiet skulle göra rätt i att bli ett liberalt parti med extra stort informationspatos.

Om de flesta håller med dig, dock, och hellre ser Piratpartiet försvinna som reell politisk kraft, är det inte mycket jag kan (eller kommer) sätta emot. I så fall finns, som Mab skrev, Liberaldemokraterna där jag kan lägga min kraft.

Caspian Rehbinder
2011-02-15, 09:27
Att ta ställning för att innehav av barnporr med riktiga barn inte ska vara lagligt bidrar väl lika mycket till en informationspolitisk helhetssyn som att ta ställning för att det ska vara lagligt?

Absolut! Det finns ingen motsättning per se. Däremot är informationsfriheten en av de viktigaste grunderna för en informationspolitik, och ett avsteg från den måste därför motiveras. Jag har ännu inte sett en särskilt bra motivering till att innehav av barnpornografi ska vara illegalt – i synnerhet inte med de galna lagar vi har i dag. Kommer du med en god motivering kan jag verka för att punkten inte röstas igenom.

IsakGerson
2011-02-15, 21:27
Däremot är informationsfriheten en av de viktigaste grunderna för en informationspolitik

Däremot är informationsfriheten en av de viktigaste möjliga grunderna för en informationspolitik.

En censurvänlig, immaterialrättshyllande informationspolitik är också en informationspolitik. Likaså är en barnporrvänlig immaterialrättskramande informationspolitik. Att utgå ifrån att en informationspolitik som grundar sig i en fundamental informationsfrihet (eller informationsfrihet överhuvudtaget) är den enda informationspolitiken är för mig lika främmande som att påstå att den enda skattepolitiken är progressiv beskattning.

JPAnderson
2011-02-16, 00:28
Jag läser den här motionen som två saker. Dels är det en motion som inte säger något och därför inte har något stadgetekniskt innehåll (vilket nog många kommer att argumentera för att det är ett skäl för att rösta för) och dels en agiterande motion fylld med värdeformuleringar som troligen kommer att användas senare för att argumentera för en ändring mot en politik som många medlemmar finner icke önskvärd (Jag tänker främst på legalisering av innehav av barnpornografi och illegaliseringar av polisens kroppsbesiktningar i vissa fall).

Vi du ändra politiken i de frågorna tycker jag att du bör förankra åsikten först, och det kommer att bli en väldigt tufft jobb.

Jag kommer att yrka att motionen avslås i sin helhet.

Instämmer till fullo.

Personligen kommer jag aldrig att stödja någon motion som öppnar upp för att legalisera innehav av barnporr.
Definitivt inte under rådande omständigheter.

Caspian Rehbinder
2011-02-16, 10:47
Däremot är informationsfriheten en av de viktigaste möjliga grunderna för en informationspolitik.

En censurvänlig, immaterialrättshyllande informationspolitik är också en informationspolitik. Likaså är en barnporrvänlig immaterialrättskramande informationspolitik. Att utgå ifrån att en informationspolitik som grundar sig i en fundamental informationsfrihet (eller informationsfrihet överhuvudtaget) är den enda informationspolitiken är för mig lika främmande som att påstå att den enda skattepolitiken är progressiv beskattning.

Det är självklart helt sant, men det förändrar inte det faktum att Piratpartiet driver en frihetlig informationspolitik, där informationsfriheten är central och censur ses som negativt. Vill man göra undantag från denna linje bör man motivera detta – något jag fortfarande inte tycker Piratpartiet och Ung Pirat levt upp till.

Cernael
2011-02-21, 19:01
Nu är jag inte jurist, men jag kan göra ett försök.

Anta att vi omdefinierar barnporr som (grafisk) dokumentation av faktiska övergrepp, som vi strävar efter. Då kan barnporrdistribution ses som ett slags häleriliknande bibrott till detta. Innehav av barnporr blir då att jämföra med innehav av stöldgods - vilket, om jag inte missminner mig, konfiskeras för att återlämnas till ursprungsägaren, oavsett om det införskaffats i god tro eller inte.

För att omformulera: innehav av dokumentation av övergrepp mot barn ses som ett brott mot den avbildades integritet, och i de fall detta uppdagas ska dokumentationen raderas från innahavaren, och en brottsutredning ska inledas för att utröna varifrån bilderna kommer.

Det är alltså inte informationen i sig som är brottslig, utan det integritetsintrång den innebär när den innehas under okontrollerade former. Utredande och dömande myndigheter får givetvis inneha den under kontrollerade former för sin verksamhet. (Det går att dra paralleller till narkotikaklassade preparats kontrollerade användning inom sjukvården.)

Caspian Rehbinder
2011-02-23, 22:55
Nu är jag inte jurist, men jag kan göra ett försök.

[…] Innehav av barnporr blir då att jämföra med innehav av stöldgods - vilket, om jag inte missminner mig, konfiskeras för att återlämnas till ursprungsägaren, oavsett om det införskaffats i god tro eller inte.

[---]

Om du vill behandla informationsinnehav liknande stöldgods, hur motiverar du då att fildelning inte kan ses som stöld? Om information och materiella ting kan ges samma juridiska ställning, och barnpornografiinnehav är detsamma som häleri, borde väl även fildelning kunna ses som stöld?

Cernael
2011-02-24, 19:24
Om du vill behandla informationsinnehav liknande stöldgods, hur motiverar du då att fildelning inte kan ses som stöld? Om information och materiella ting kan ges samma juridiska ställning, och barnpornografiinnehav är detsamma som häleri, borde väl även fildelning kunna ses som stöld?
Det är en analogi som inte sträcker sig fullt så långt.

Det jag menar är inte att information är att betrakta som egendom, utan att barnporr är att betrakta som avhängigt övergrepp, på ett sätt som är jämförbart med hur häleri är avhängigt stöld. Om det visar sig att det inte förekommit stöld går det inte att döma för häleri; om det visar sig att det inte förekommit övergrepp gör det inte att döma för barnporr.

Resonemanget är (vaga minnesbilder av) Madeleine Leijonhufvuds (http://www.dn.se/debatt/det-ska-inte-vara-straffbart-att-avbilda-fiktiva-barn), i vad som skulle kunna vara hennes enda vettiga åsikt, någonsin (http://gothbarbie.se/2010/08/madeleine-leijonhufvud-ar-galen/).

willenfort
2011-02-24, 21:33
Absolut! Det finns ingen motsättning per se. Däremot är informationsfriheten en av de viktigaste grunderna för en informationspolitik, och ett avsteg från den måste därför motiveras. Jag har ännu inte sett en särskilt bra motivering till att innehav av barnpornografi ska vara illegalt – i synnerhet inte med de galna lagar vi har i dag. Kommer du med en god motivering kan jag verka för att punkten inte röstas igenom.

JAg skulle vilja motivera det med allmänprevention.
Om innahav av barnpornografi (och försäljning mm) är lagligt.
så skapas en marknad för produkter som endast kan produceras genom övergrepp mot enskilda individer.

Med det som bakgrund är det allmänpreventivt rätt att förbjuda handeln med resultat av övergrepp (med lämpliga undantag för vetenskap och i väldigt speciella fall journalistik)

Notera här att man måste väga informationsfriheten MOT det allmmänpreventiva skyddet och hitta den balans som orsakar minst skada som helhet. och detta kräver IMHO utökad forskning i området.

Tommten
2011-02-24, 22:10
Resonemanget är (vaga minnesbilder av) Madeleine Leijonhufvuds (http://www.dn.se/debatt/det-ska-inte-vara-straffbart-att-avbilda-fiktiva-barn), i vad som skulle kunna vara hennes enda vettiga åsikt, någonsin (http://gothbarbie.se/2010/08/madeleine-leijonhufvud-ar-galen/).Den som inte orkar läsa kan lyssna här (http://svtplay.se/v/2096284/gomorron_sverige/seriesamlare_domd_for_barnporrbrott) på vad hon säger när hon sitter i morgonsoffan på SVT.