handdator

Visa fullständig version : Dagordning: Extrainsatt Styrelsemöte 2011-02-21


Leffelini
2011-02-13, 20:48
Förslag på Dagordning till extrainsatt styrelsemöte 21/2

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesfunktionärer
2.1 Val av mötesordförande
2.2 Val av mötessekreterare
2.3 Val av justerare
3. Fastställande av dagordning
4. Fyllnadsval av tre vice mötesordföranden till det tf. mötespresidiet
5. Antagande av styrelsens förslag till verksamhetsplan
6. Antagande av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Antagande av styrelsens ekonomiska berättelse
8. Proposition rörande transparens i valberedningens arbete.
9. Mötet avslutas


Beslutsunderlag:

Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse kommer att inkomma till styrelsen senast 14/2 och kommer därefter att sammanställas och bifogas till beslutsunderlagen.

Beslutsunderlag/yrkandeförslag till punkt 8 (förberett av Leif Ershag):
Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att utforma regler för transparens i valberedningens arbete. Då det är direkt olämpligt att sittande styrelse ger sittande valberedning förhållningsorder om hur deras arbete skall utföras vill styrelsen istället lägga detta förslag till vårmötet att ta som transparenspolicy för valberedningen.

Styrelsen beslutar:
ATT: lägga texten "Transparenspolicy för valberedningen" som proposition till vårmötet.

Transparenspolicy för valberedningen
Valberedningens uppgift enligt stadgarna är att "ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte" utöver detta kan även styrelsen, medlemsmöte och ledningen be valberedningen att "även ta fram förslag till andra val inom partiet".

Valberedningen har med dessa uppgifter en otroligt ansvarsfull roll inför medlemmarna. Då en stor del av valberedningens jobb berör personuppgifter så kan inte deras möten heller redovisas helt öppet, vilket gör vikten av transparens än viktigare.

Valberedningen skall öppet redovisa vilka kriterier dom gör sina val utifrån så tidigt som möjligt i processen. Medlemmarna ska veta vilka egenskaper valberedningen efterfrågar för att möjliggöra ett så stort nomineringsunderlag som möjligt.

Valberedningen skall löpande informera via forumet vilka poster som eftersöks och om det råder under- eller övernominering till posterna.

Valberedningen skall, tillsammans med sitt förslag till medlemsmöten, även till mötet överlämna hur många som blev nominerade och accepterade nomineringarna även om dom inte ingår i förslaget och i de fall den nominerade så önskar även informera årsmötet om dennes kandidatur. Valberedningen behöver inte motivera varför någon inte blev en del av förslaget, utan skall endast motivera varför de som ingår i förslaget ingår.


(Förtydligande: Beslutsunderlaget är förslag till styrelsen. Styrelsen kan välja att fatta ett helt annat beslut än som anges i beslutsunderlaget)

Leffelini
2011-02-14, 19:12
Beslutsunderlag till Styrelsen; Verksamhetsberättelse för 2010, Ekonomisk berättelse för 2010 och Verksamhetsplan för 2011.

dansve
2011-02-14, 20:16
Generellt bättre formulerade dokument än jag kan minnas från tidigare år. Jag noterar dock att Styrelsen i verksamhetsplanen valt att inte med ett ord nämna omvalet för Västra Götaland.

Finns det någon särskild tanke bakom det?

Leffelini
2011-02-14, 22:00
Antagligen eftersom vi inte hade kunskap om det när den skrevs. Det finns absolut möjlighet att lägga in det fortfarande. Föreslå gärna en text som vi skulle kunna lägga in i dokumentet i så fall :)

dansve
2011-02-15, 06:01
Antagligen eftersom vi inte hade kunskap om det när den skrevs. Det finns absolut möjlighet att lägga in det fortfarande. Föreslå gärna en text som vi skulle kunna lägga in i dokumentet i så fall :)
När ni författade dokumentet har jag ingen aning om. Eftersom jag däremot vet att ni hade kännedom om valet när du postade dokumentet i tråden och du gjorde det utan att kommentera detsamma är det inte lätt att veta orsaken till att det inte är omnämnt.

agnesson
2011-02-15, 06:56
Var kan jag hitta den budget som ligger till grund för den ekonomiska berättelsen?

Leffelini
2011-02-15, 11:42
När ni författade dokumentet har jag ingen aning om. Eftersom jag däremot vet att ni hade kännedom om valet när du postade dokumentet i tråden och du gjorde det utan att kommentera detsamma är det inte lätt att veta orsaken till att det inte är omnämnt.

Nä, och det hoppas jag inte att jag sa heller? *förvirrad* Anledningen till att det postas innan styrelsen har kikat på det är just för att kunna ta in åsikter och se vad vi missat. Detta var uppenbarligen en sådan sak. Eller missar jag något här?


Nils: Jag har petat på resten av styrelsen och bett någon med PW-skillz att förklara var man kan se sådant för tyvärr har jag inte så mycket koll på det. Vilket påminner mig om att en PW-kurs vore bra idé...

Rick Falkvinge
2011-02-15, 19:59
Var kan jag hitta den budget som ligger till grund för den ekonomiska berättelsen?

Financials / View Budget and Actuals.

agnesson
2011-02-15, 21:54
Jag var mer ute efter beslutet där styrelsen antog en budget. Om jag tolkar det rätt så har man under 2010 kör på det förslag som 2009 års styrelse la fram till årsmötet, se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=24283

Rick Falkvinge
2011-02-15, 22:17
Jag var mer ute efter beslutet där styrelsen antog en budget. Om jag tolkar det rätt så har man under 2010 kör på det förslag som 2009 års styrelse la fram till årsmötet, se https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=24283

Budgeten justerades ner med en halv miljon när det visade sig att vi inte fick låna det beloppet, jag minns inte vilken tidpunkt. Den justerades senare upp med 75000 igen när vi beslutade att låna upp de pengarna av aktivister för att delta i DNs reklamcup.

Det senaste skedde relativt nära valet, kanske i juli-augusti. Vad jag minns var det sista justeringen.

Henry Rouhivuori
2011-02-17, 19:34
Oroande tyst från ledning och styrelse om omvalet.

agnesson
2011-02-17, 19:51
Jag har inte läst allt för många poäng i extern redovisning (endast 7,5 hp) men jag måste ändå få säga att det är väldigt svårt att förstå sig på resultatrapporten och balansräkningen.

Finns det inget bättre sätt att lösa problematiken med lokala donationer än dagens termer bokföringstekniskt och bryggningar? Att kreditera kostnadskontot "malmö" med samma belopp som på donationen och att använda motkontot "bokföringstekniskt" är verkligen inte att göra det lätt för den enskilda medlemmen hänga med på.

"Bryggningar" i sin tur innehåller det totala saldot på kostnadskontona för "lokalbudgeterna" när bokslutet görs, alltså de pengar som finns kvar men är reserverat för lokal verksamhet. Det är med andra en del av partiets egna kapital, något som också är väldigt svårt att få ett grepp om då man har delat upp föreningens egna kapital på två konton. Det vore kanske värt att ta med en notering med en lista hur mycket varje lokalkonto har kvar, alltså vad som gömmer sig under "bryggningar" och istället endast använda sig av kontot "eget kapital"?

Sen försökte jag jämföra med 2009 års balansräkning och jag får det inte att stämma. Det ingående värdet på eget kapital ska (?) vara 358 879 kr. Med förra årets resultat på -442 808 kr bör förra årets utgående eget kapital hamna på -83 929 kr, vilket inte stämmer överens med -83 709 kr som det står nu.

Sven Petersson
2011-02-17, 22:42
Oroande tyst från ledning och styrelse om omvalet.

Också oroande tyst från ledning om valutvärderingsgruppens (?preliminära?) resultat.

Två öronbedövande tystnader!

Henry Rouhivuori
2011-02-20, 00:54
Hej styrelsen här är ett textförslag för de lokala omvalen.

Styrelsen ser beslutet om omval i Örebro kommun och Västra Götalandsregionen som ett beslut som stärker demokratin och att valfusk inte accepteras i någon form. Piratpartiet har som mål att delta i den lokala demokratin och driva sina fokusfrågor lokalt. Styrelsen ser omvalen som en chans för partiet att få lokal representation och publicitet för partiets politik. Det är av riksintresse att Piratpartiet tar mandat i lokala fullmäktige.

Styrelsen beslutar:

Att reservera medel för och uppdra åt partiledningen att genomföra omvalen.

Michael Anderson
2011-02-21, 03:47
Hej styrelsen här är ett textförslag för de lokala omvalen.

Styrelsen ser beslutet om omval i Örebro kommun och Västra Götalandsregionen som ett beslut som stärker demokratin och att valfusk inte accepteras i någon form. Piratpartiet har som mål att delta i den lokala demokratin och driva sina fokusfrågor lokalt. Styrelsen ser omvalen som en chans för partiet att få lokal representation och publicitet för partiets politik. Det är av riksintresse att Piratpartiet tar mandat i lokala fullmäktige.

Styrelsen beslutar:

Att reservera medel för och uppdra åt partiledningen att genomföra omvalen.

+1

Och var är Valutvärderingsgruppens rapport? Dröjer det tills valet 2014 innan vi får se skymten av den?

Henry Rouhivuori
2011-02-22, 09:26
Normalt kommer styrelsens protokoll typ fem minuter efter avslutat möte.

När styrelsen tjyvhållit på protokollet har det varit saker som släpps via pressmeddelande. Nu undrar jag ju om styrelsens glömt protokollet eller om där står att PP går till omval...

Sven Petersson
2011-02-23, 18:44
+1

Och var är Valutvärderingsgruppens rapport? Dröjer det tills valet 2014 innan vi får se skymten av den?

Den har förmodligen sekretessbelagts för att skydda styrelsen och partiledningen.

Peter Johansson
2011-02-23, 21:32
Den har förmodligen sekretessbelagts för att skydda styrelsen och partiledningen.

Vi har blivit lovade att se den två veckor före medlemsmötet och det är inte förrän i april om jag inte minns fel.

Men en status uppdatering om hur det går med den hade varit trevligt att få och om där finns en möjlighet att få läsa den tidigare vore det bra.

samface
2011-02-26, 18:35
Vi har blivit lovade att se den två veckor före medlemsmötet och det är inte förrän i april om jag inte minns fel.

Av styrelsens protokoll framgår att man den 2010-10-02 beslutade att valutvärderingsgruppens arbete skulle vara klart till den 1 februari i år. 2010-11-01 beviljade man gruppen tidsfrist till den 1 mars.

Michael Anderson
2011-02-27, 16:34
Av styrelsens protokoll framgår att man den 2010-10-02 beslutade att valutvärderingsgruppens arbete skulle vara klart till den 1 februari i år. 2010-11-01 beviljade man gruppen tidsfrist till den 1 mars.

Och 1:a Mars är om 2 dagar. Tror någon (som inte sitter i styrelsen), att vi kommer få se en skymt av detta dokument runt det datumet?

berinder
2011-02-27, 20:11
Normalt kommer styrelsens protokoll typ fem minuter efter avslutat möte.

När styrelsen tjyvhållit på protokollet har det varit saker som släpps via pressmeddelande. Nu undrar jag ju om styrelsens glömt protokollet eller om där står att PP går till omval...

Jag var Sekreterare, och postade protokollet 10 minuter efter denna kommentar på https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33532

Jag inväntade renskrivningarna av bilagorna från punkt 5 och 6 och eftersom jag har ett jobb och mår bra av att sova tyckte jag att postandet av protokollet 14 timmar efter avslutat möte skulle vara helt ok.

Jag är medveten om att detta är ovanligt lång tid för våra styrelseprotokoll, men jag tänker inte be om ursäkt för att jag har ett liv även utanför styrelsearbetet. Vi är, även med detta protokoll, ovanligt snabba ut med protokoll från våra möten.

berinder
2011-02-27, 20:13
Den har förmodligen sekretessbelagts för att skydda styrelsen och partiledningen.

Om vi sekretessbelägger ett protokoll så kommer det ut en notering om detta i forumet för protokoll i samband med att vi överlämnar protokollet till revisorn.

Så vitt jag vet och kommer ihåg har detta endast skett när känsliga personuppgifter behandlats tidigare.